Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi

Bu araştırma, 2010-2011 yılları arasında Trabzon ili Hayrat ilçesinde organik olarak yetiştiriciliği yapılan bektaşiüzümü çeşidinde bazı fenolojik ve bitkisel özellikler (çiçeklenme tarihleri, hasat tarihleri, bitki boyu, bitkide sürgün sayısı, bitkide meyve sayısı, bitki başına verim) ile pomolojik özellikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, organik olarak yetiştiriciliği yapılan 4 yaşlı, bektaşiüzümü (Ribes uva-crispa) türüne ait Mucurines çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrür-3 bitki kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; bektaşiüzümü çeşidinin (Mucurines) Nisan ayında çiçeklenip, Haziran ayında hasat olgunluğuna geldiği gözlenmiştir. Bitki boyu 101.50 cm, bitkide sürgün sayısı 25.50 adet, bitkide meyve sayısı 42.00 adet, bitki başına verim 117.48 g; meyve ağırlığı 2.79 g, meyve boyu 16.10 mm, meyve eni 15.26 mm; SÇKM % 12,07, pH 2.97, TEA % 2.03, L 39.01, a – 7.91, b 17.08 olarak tespit edilmiştir.

___

Ağaoğlu, Y.S., 1986. Üzümsü Meyveler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No:984, Ankara, 377s.

Işık, E.A., Şahin, A. ve Yazıcı, K., 2001. Bazı üzümsü meyvelerin (Frenküzümü, Ahududu, Böğürtlen ve Nar) Ekolojik Yetiştiriciliğe Uygunluğu. Türkiye II. Ekolojik Tarım Kongresi, Antalya, s. 286-294.

Hayden, R.A., Dana, M.N. ve Lerner, B.R., 1987. Currants and Gooseberries. HO-Purdue University, Cooperative Extension Service, no.17, s.2.

Erenoğlu, B., Baş, M., Şarlar, G. ve Akçay, M. E., 2003. Bazı Üzümsü Meyvelerin (Ahududu, Böğürtlen, Frenküzümü, Bektaşiüzümü, Yaban Mersini) Marmara Bölgesine Adaptasyonu. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ordu, s.325-329.

Erdoğan, S., Biricik, F.G., Erenoğlu, B. ve Akçay, M. E., 2007. Bazı Üzümsü Meyve Çeşitlerinin (Bektaşiüzümü, Frenküzümü) Dondurularak Muhafazası Üzerine Araştırmalar. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, s.82-86.

Pantelidis, G.E., Vasilakakis, M., Manganaris, G.A. ve Diamantidis, G., 2007. Antioxidant Capacity, Phenol, Anthocyanin and Ascorbic Acid Contents in Raspberries, Blackberries, Red Currants, Gooseberries and Cornelian Cherries. Food chemistry, 102, 777-783.

___

APA Çelik, E. , İslam, A. & Çolak, A. (2015). Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 19 (3) , 130-134 .