EDREMİT KÖRFEZİ’NİN (BALIKESİR) ARI BİTKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Edremit Körfezi, Biga yarımadasının güneyinde konumlanmış önemli turizm merkezlerini ve Kazdağlarını (İda) içeren bir körfezdir. Körfez, coğrafik olarak Ege Bölgesinin kuzeyini oluşturmakla beraber, Çanakkale ve Balıkesir illerinin kıyılarındadır. Bu çalışmada Balıkesir’in Edremit, Havran, Burhaniye ilçelerine bağlı 21 köy gezilmiş ve arı yetiştiriciliği yapan 80 kişi ile görüşülmüştür. Arı yetiştiricilerinin kovanlarını bıraktıkları yerlerde arıların bal yapmak için en fazla konduğu bitkiler hem arı yetiştiricilerine sorulmuş hem de arazide flora çalışması yapılarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak arıların en fazla konduğu 34 bitki taksonu belirlenerek bal arılarının en fazla ziyaret ettiği bitkilerin Asteraceae, Boraginaceae, Fabaceae, Lamiaceae ve Cistaceae familyalarına bağlı taksonlar olduğu görülmüştür. Bu familyalardan ise bal arılarının en çok, Echium plantagineum, Helianthus annuus, Origanum spp., Paliurus spina-christi, Vitex agnus-castus, Cistus spp., Trifolium spp. ve Cercis siliquastrum türlerine konduğu gözlemlenmiştir.

A RESEARCH ON BEE PLANTS OF EDREMİT GULF (BALIKESİR)

Gulf of Edremit is an important gulf contained tourism centers and Kaz Mountains (İda) which located in the south of the Biga Peninsula. The Gulf, as the geographically north of are in the Aegean region, is located in the shores of the Çanakkale and Balikesir provinces. In this study; depending on the province of Balikesir Edremit, Havran, Burhaniye depending on districts visited 21 villages and 80 people who beekeeper were interviewed. The plants that the bees mostly go to the places where the bee keepers leave their hives for them to make honey are both asked to the bee keepers and also detected by making flora research in the area. As a result, It is seen that 34 plant taxa which the bees are put mostly have been detected and the honey bees visit mostly the taxa belonging to the families of Asteraceae, Boraginaceae, Fabaceae, Lamiaceae and Cistaceae.It is also realized that among these families ,honey bees go mostly to the species of Echium plantagineum, Helianthus annuus, Origanum spp., Paliurus spina-christi, Vitex agnus-castus, Cistus spp., Trifolium spp and Cercis siliquastrum

___

Akçiçek, E. ve Vural, M. 2007. Kumalar dağı (Afyonkarahisar)’ nın endemik ve nadir bitkileri BAÜ FBE Dergisi 9(2), 78-86.

Baydar, H. ve Gürel, F. 1998. Antalya Doğal Florasında Bal Arısı (Apis mellifera)’ nın Polen Toplama Aktivitesi, Polen Tercihi ve Farklı Polen Tiplerinin Morfolojik ve Kalite Özellikleri, Tr. J. of Agriculture and Forestry 22, 475–482

Davis, P.H. 1965-1985. “ Flora of Turkey and the EdinburghUniv. Press, Vol. 1-9.

Erik, S. ve Tarıkahya, B. 2004. “Türkiye Florası Üzerine”, Kebikeç, 17.

Fıratlı, Ç., Genç, F., Karacaoğlu, M. ve Gençer, H.V. 2000. Türkiye Arıcılığının Karşılaştırmalı Analizi: Sorunlar, Öneriler. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara.

Kaufman, P.B. 1989. Plants their Biology and Importance, Harper & Row Publishers, New York, 757s.

Kaya, Ö.F, 2010. Kaşmer Dağı (Şanlıurfa)’nın Step Vejetasyonu Üzerine Sintaksonomik Bir Çalışma, Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 10 (1): 1-11

Morse R.A. ve Calderon N. W. 2000. The value of honey bee pollination in the United States. Bee Culture, 128(18): 1-15.

Muz, M.N. 2008. Bal Arılarında Ani Koloni Sönmesi, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32 (3): 271 – 275.

Satıl, F. 2009. Threatenıng Factors On Plant Diversity Of Kazdağı (Ida Mountain) National Park Conservatıon, Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 208-211.

Sosyal M.İ. ve Gürcan E.K. 2005. Tekirdağ İli Arı Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 161-165. Bir

Araştırma Şekil 2. Geçimlik kovancılık yapan (5-10 kovanlık) arıcı.

Şekil 2. Geçimlik kovancılık yapan (5-10 kovanlık) arıcı.

Şekil 3. Edremit körfezi pazarlarında satılan yöresel kestane balı.

___

APA Polat, R. & Selvi, S. (2014). EDREMİT KÖRFEZİ’NİN (BALIKESİR) ARI BİTKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 15 (2) , 27-32 .