Aile Sağlığı Merkezlerinde Halk Sağlığı Hemşireleri Olmalıdır!

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile sağlığı çalışanları, farklı meslek mensupları olup koruyucu sağlık hizmetleri konusunda aynı derecede hassasiyete, bilgi ve beceriye sahip değildir. Bu alanda mutlaka halk sağlığı hemşireliği uzmanları çalışmalıdır.

___

  • Kılıçlı G. Birinci Basamakta Yenidoğan Fizik Muayenesinin Önemi: Olgu Sunumu. Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu. Sözel Bildiri. 7-10 Mart 2019, Amasya.

___

APA Kılıçlı, G. G. (2019). Aile Sağlığı Merkezlerinde Halk Sağlığı Hemşireleri Olmalıdır! . Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi , 1 (2) , 1-2 .