Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler

Language teaching should be carried out in terms of certainprinciples. Teaching Turkish to foreigners is exteremely important both for the Turkish language and for the Turkish culture. So, the fundamentals and general principles should be identified correctly and be employed in teaching.

___

  • Aksan, Doğan ,1979. Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yay., Ankara, s.13.
  • Akyüz, Yahya, 1989. Türk Eğitim Tarihi, Ankara, s.45-46.
  • Demirel, Özcan, 1996. Genel Öğretim Yöntemleri, USEM Yay., Ankara, s.55
  • Ercilasun, A.Bican, 1984. Dilde Birlik, Cönk Yay., İstanbul, s. 102.
  • Ergin, Muharrem, 1989. Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul, s.3.
  • Esirgen, Ruhi, 1997. "Eğitim Sorunlarının Çözümünde Teknolojiden Yararlanma", Eğitim Reformunun Temel İlkeleri, Dünya'da ve Türkiye'de Zorunlu Eğitim , Sempozyum 22-23 Ekim 1997, A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi ve TÖMER Dil Öğretim Merkezi, s.57 .
  • Gülay, Naki , 1988. "Yabancılara Türkçe Öğretiminin Politik Önemi", Dünyada Türkçe Öğretimi der., AÜ.TÖMER Yay., s.34-36.
  • Güngör, Nevin, 1991. Kültür-Eğitim-Dil Üzerine Görüşleri ile Z.Fahri Fındıkoğlu, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, s.214.
  • Tural, Sadık K. ,1991. Zamanın Elinden Tutmak, Ecdad Yay., Ankara, s.27.

___

APA Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (1) , 19-30 .