HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Halkla ilişkilere hem özel hem kamu sektöründe ihtiyaç duyulması, halkla ilişkiler eğitiminin de doğrudan üzerinde durulması gerektiğini göstermektedir. Halkla ilişkilerin uygulamalı sosyal bilimler alanı içinde yer alması, eğitimde teorik derslerin yanı sıra uygulamalı çalışmaların gerekliliğini daha fazla artırmaktadır. Halkla ilişkiler eğitiminde son yıllarda bazı üniversitelerde önemli bir yer edinmeye başlayan uygulamalı öğrenci ajansları, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek zamanlı, mesleki süreçleri görmesini sağlamaktadır. Bu çalışmayla lisans düzeyinde hem halkla ilişkiler eğitimi alan hem de kendi üniversite kurumlarındaki öğrenci ajanslarında çalışan öğrencilerin bu öğrenci ajanslarına yönelik tutumlarını ve bu ajansların hangi iletişim becerilerine katkı sağladığını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye ölçeğindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde tespit edilen uygulamalı öğrenci ajanslarında çalışan öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Google form uygulaması üzerinden, çalışan öğrencilere, açık olacak şekilde çevrimiçi kaynak aracılığıyla, amaçlı örneklem kullanılması sonucunda toplam 146 öğrenciye ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre uygulamalı ajanslar sayesinde öğrencilerin kampanya süreçlerinin nasıl yürütülebileceğini ve çeşitli problemlerle ne şekilde üstesinden gelinebileceğini daha iyi öğrendiğine ilişkin tutumlar saptanmıştır. 

A FIELD SURVEY ON ATTITUDES OF STUDENTS FOR STUDENT-RUN PR AGENCIES AS AN APPLIED EDUCATION TOOL WITHIN THE SCOPE OF PUBLIC RELATIONS EDUCATION

The education of public relations has started to play an important role as PR has been needed by both private and public sector. It clearly shows that it needs to be focused on basic PR education. For the public relations education, the necessity of activities in the area of skills application, as well as theoretical courses in the classroom, has increased because the field of public relations is a part of applied social sciences. Student-run public relations agencies, which have recently started to play an important role in some universities, ensure students to get some more experience with the real-time professional environment. The purpose of the study is to identify the attitudes on student-run PR agencies of students, studying at public relations degree at undergraduate level and training in the student-run agencies at their own universities. In addition, it is aimed to find out that these student-run agencies can contribute to what types of communication skills. While dealing the problematic of this research, the survey has been applied to 146 students, on the scale of online networks, with the purposive sampling method on Google forms. In order to collect the data for this study, a questionnaire has been conducted to the students training in student-run agencies at state and foundation universities all over Turkey. With regard to the result of the study, it has been determined that students have learned better how the process of campaign will be managed and how variety problems will be dealt with.

Kaynakça

ALTUNIŞIK, Remzi; COŞKUN, Recai; BAYRAKTAROĞLU, Serkan; YILDIRIM, Engin (2004). SPSS Uygulamalı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 3. bs, Sakarya: Sakarya Kitabevi. BAKAN, Ömer (2002). “Halkla İlişkilerde Teori-Pratik Dengesi Bakımından Türkiye İçin Model Önerisi”, Selçuk İletişim Dergisi, 2 (2), s. 64 – 72.

BERGER, Bruce (2016). The Globalization of PR Education?. https://www.ipra.org/news/itle/the-globalization-of-pr-education/, Erişim Tarihi: 01.04.2019.

BROWN, Ashley ve FALL, Lisa T. (2005). “Using the Port of Entry as a Benchmark: Survey Results of on-the-job Training among Public Relations Site Managers”, Public Relations Review, 31 (2), s. 301 – 304.

BUSH, Lee (2009). “Student Public Relations Agencies: A Qualitative Study of the Benefits, Risks, and a Framework for Success”, Journalism & Mass Communication Educator, 64 (1), s. 27 – 38.

BUSH, Lee ve MILLER, Barbara M. (2011). “U.S. Student-Run Agencies: Organization, Attributes and Adviser Perceptions of Student Learning Outcomes”, Public Relations Review, 37 (5), s. 485 – 491.

BUSCH, Allison M. (2013). A Professional Project Surveying Student-Run Advertising and Public Relations Agencies at Institutions with ACEJMC Accredited Programs, Theses and Professional Projects from the College of Journalism and Mass Communications, Paper 35, University of Nebraska, http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/35, Erişim Tarihi: 15.06.2019.

COTTON, A. M.; CARVALHO, S.; GONZALES, M. J.; JAHANSOOZİ, J. (2009). Profiling The Public Relations Undergraduate/Bachelor And Graduate/Master Programmes in Europe And Beyond. Accessed at: http://www.euprera.org/webdata/downloads/112berlinpresentationsurvey04april09.pdf.

FULLERTON, Jami. A. ve McKINNON, Lori Melton (2015). “U.S. Public Relations Students’ Perceptions of PR: What College Students Think About PR Education and the PR Profession”, Public Relations Journal, 9 (2), s. 1 – 17.

GIBSON, Dirk ve ROWDEN, Virginia C. (1995). “Profile of an Undergraduate Public Relations Firm”, Public Relations Quarterly, 39 (4), s. 26 – 30.

GOWER, Karla K. ve REBER, Bryan H. (2006). “Prepared for Practice? Student Perceptions about Requirements and Preparation for Public Relations Practice”, Public Relations Review, 32, s. 188 – 190.

GUINEVEN, John. (1998). “Public Relations Executives View the Curriculum: A Needs Assessment”, Journalism & Mass Communication Educator, 52 (4), s. 48 – 56.

GÜRİŞ, Selahattin ve ASTAR, Melek (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, 2. bs., İstanbul: Der Yayınları.

İLETİŞİM HİZMETLERİ ALGI ARAŞTIRMASI; (2009). http://www.tuhid.org/tuhid-ida-iletisim-hizmetleri-algilama-arastirmasi-sonuclandi.html., Erişim Tarihi: 15.03.2019.

KAZANCI, Metin (2009). Halkla İlişkiler Konusunda Birkaç Söz, (Editörler), F. Keskin ve P. Özdemir. Halkla İlişkiler Üzerine, Ankara: Dipnot Yayınları, s. 5 – 9.

LARSEN, Phyllis ve LEN-RIOS, Maria E. (2006). “Integration of Advertising and Public Relations Curricula: A 2005 Status Report of Educator Perceptions, Journalism & Mass Communication Educator, 61 (1), s. 33 – 47.

L’ETANG, Jacquie ve PIECZKA, Magda (2002). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara: Vadi Yayınları.

MABEN, Sarah Kathleen (2010). A Mixed Method Analysis of Undergraduate Student-Run Public Relations Firms On U.S. College Campuses, University of North Texas,http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc30486/m2/1/high_res_d/dissertation.pdf, Erişim Tarihi: 12.06.2019

PELTEKOĞLU, Filiz Balta (2009). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta Yayınları.

SCOTT, Judith D. ve FRONTCZAK, Nancy T. (1996). “Ad Executives Grade New Grads: The Final Exam That Counts, Journal of Advertising Research, 36 (2), s. 40 – 47.

SWANSON, Douglas J. (2011). “The Student-Run Public Relations Firm in an Undergraduate Program: Reaching Learning and Professional Development Goals through ‘real world’ Experience, Public Relations Review, 37 (5), s. 499 – 505.

TOTH, Elizabeth L. ve ALDOORY, Linda (2010). A First Look: An in-Depth Analysis of Global Public Relations Education: Public Relations Curriculum and Instructors from 20 Countries. New York: Commission on Public Relations Education, http://www.prsafoundation.org/documents/globalresearchreportpdf.pdf, Erişim Tarihi: 20.05 2019.

URAL, Ebru (2012). “Etkili Bir Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi İçin Halkla İlişkiler Alanında Ortaya Çıkan Değişimlerin Eğitime Aktarılması”, e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (2), s. 161 – 182.

YAZICI, Tülay ve EKİNCİ, Deniz Keba (2016). Halkla İlişkiler Uzmanlarının Halkla İlişkiler Eğitimine Bakış Açısı, (Editör) Nihal Paşalı Taşoğlu. Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma-III, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, s. 239 – 278.

YENĞİN, Deniz (2017). İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları. YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. bs., Ankara: Seçkin Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder636822, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {559 - 586}, doi = {10.19145/e-gifder.636822}, title = {HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Becan, Cihan and Yıldırım, Gonca} }
APA Becan, C , Yıldırım, G . (2020). HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 8 (1) , 559-586 . DOI: 10.19145/e-gifder.636822
MLA Becan, C , Yıldırım, G . "HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8 (2020 ): 559-586 <
Chicago Becan, C , Yıldırım, G . "HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8 (2020 ): 559-586
RIS TY - JOUR T1 - HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Cihan Becan , Gonca Yıldırım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.636822 DO - 10.19145/e-gifder.636822 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 559 EP - 586 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.636822 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Cihan Becan , Gonca Yıldırım %T HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 8 %N 1 %R doi: 10.19145/e-gifder.636822 %U 10.19145/e-gifder.636822
ISNAD Becan, Cihan , Yıldırım, Gonca . "HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 8 / 1 (Mart 2020): 559-586 .
AMA Becan C , Yıldırım G . HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. e-gifder. 2020; 8(1): 559-586.
Vancouver Becan C , Yıldırım G . HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2020; 8(1): 559-586.
IEEE C. Becan ve G. Yıldırım , "HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI BİR EĞİTİM ARACI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİ AJANSLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 559-586, Mar. 2020, doi:10.19145/e-gifder.636822