Ordu Ekolojisindeki Bazı Standart Elma Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Meyve Özellikleri

Bu çalışmanın temel amacı, Ordu (Türkiye) ekolojik koşullarında yetiştirilen M9 tam bodur klon anacı üzerine aşılı Mondial Gala, Jeromine ve Granny Smith çeşitleri ile MM 106 yarı bodur anacı üzerine aşılı Granny Smith, Fuji, Galaxy Gala, Red Chief ve Scarlett Spur çeşitlerinin meyve kalite özellikleri ile biyokimyasal içeriğini belirlemektir. Araştırmada çeşitlerin meyve ağırlığı, meyve boyutsal özellikleri, meyve sertliği, renk özellikleri, suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik, pH, C vitamini, toplam fenolik, toplam flavonoid ve antioksidan aktiviteleri incelenmiştir. Çalışmada meyve ağırlığı, meyve eti sertliği, SÇKM ve C vitamini içeriği sırasıyla 185.40 (Mondial Gala/M9)-284.03 g (Scarlet Spur/MM 106), 69.73 (Galaxy Gala/MM 106)-84.47 N (Granny Smith/M9), %8.29 (Scarlet Spur/MM 106)-%14.27 (Fuji/MM 106) ve 58.00 (Scarlet Spur/MM 106)-112.33 mg (Granny Smith/M9) arasında belirlenmiştir. Ayrıca Granny Smith, Red Chief, Mondial Gala ve Jeromine çeşitlerinin insan sağlığını olumlu yönde etkileyen biyoaktif bileşikler açısından diğer çeşitlere göre öne çıktığı saptanmışmıştır. Sonuç olarak, çalışmada incelenen M9 ve MM 106 klon anaçları üzerine aşılı elma çeşitlerinin Ordu ekolojisinde kaliteli bir şekilde yetiştirilebileceği tespit edilmiştir.

Fruit Characteristics of Some Standard Apple Cultivar/Rootstock Combination in Ordu Ecology

The main objective of this study was to evaluate the fruit quality characteristics and biochemical properties of Mondial Gala, Jeromine, and Granny Smith cultivars grafted on M9 full-dwarf clonal rootstock and Granny Smith, Fuji, Galaxy Gala, Red Chief, and Scarlett Spur cultivars grafted on MM 106 semi-dwarf clonal rootstock grown in Ordu (Türkiye) ecological conditions. During the research, fruit weight, fruit dimensional characteristics, fruit firmness, color characteristics, soluble solids content, titratable acidity, pH, vitamin C, total phenolic, total flavonoid and antioxidant activity of the cultivars were investigated. In the study, it was determined that, fruit weight, fruit firmness, SSC and Vitamin C 185.40 g (Mondial Gala/M9)-284.03 g (Scarlet Spur/MM 106), 69.73 N (Galaxy Gala/MM 106)-84.47 N (Granny Smith/M9), 8.29% (Scarlett Spur/MM 106)-14.27% (Fuji/MM 106), 58.00 mg (Scarlet Spur/MM 106)-112.33 mg (Granny Smith/M9), respectively. In addition, it was determined that Granny Smith, Red Chief, Mondial Gala, and Jeromine cultivars stand out in terms of bioactive compounds that positively affect human health compared to other cultivars. As a result, it has been revealed that apple cultivars grafted on M9 and MM 106 clone rootstocks examined in the study can be grown in high quality in Ordu ecology.

___

 • Aglar, E., Saracoglu, O., Karakaya, O., Ozturk, B., & Gun, S. (2019). The relationship between fruit color and fruit quality of sweet cherry (Prunus avium L. cv. ‘0900 Ziraat’). Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences, 1(1), 1-5.
 • Aksoy, B. (2017). Çarşamba’da M9 anacı üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinin (Granny Smith, Royal Gala ve Galaxy Gala) verim ve bazı meyve kalite özelliklerinin incelenmesi (Tez No. 484435). [Yüksek lisans tezi, Ordu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ulusal Tez Merkezi.
 • Balta, M. F., Aksoy, B., Karakaya, O., & Uzun, S. (2020). Çarşamba ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı standart elma çeşitlerinin verim ve meyve özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2), 187-192. https://doi.org/10.29278/azd.720106
 • Bayazıt, S., Kılıç, D., & Gündüz, K. (2019). Performance of Mondial Gala apple cultivars grafted on M9 apple rootstock in the Mediterranean region of Turkey. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24(1), 43-47.
 • Benzie, I. F., & Strain, J. J. (1996). The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant power”: The FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239(1): 70-76. https://doi.org/10.1006/abio.1996.0292
 • Blois, M. S. (1958). Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature, 181(4617), 1199-1200. https://doi.org/10.1038/1811199a0
 • Bolat, İ., Yılmaz, M., & İkinci, A. (2019). Akdeniz geçit kuşağında farklı dönemlerde olgunlaşan bazı elma çeşitlerinin performanslarının belirlenmesi. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 29(2), 258-267. https://doi.org/10.29133/yyutbd.471552
 • Boyer, J., & Liu, R. H. (2004). Apple phytochemicals and their health benefits. Nutrition journal, 3, 1-15. https://doi.org/10.1186/1475-2891-3-5
 • Butkeviciute, A., Abukauskas, V., Janulis, V., & Kviklys, D. (2022). Phenolic content and antioxidant activity in apples of the ‘Galaval’ cultivar grown on 17 different rootstocks. Antioxidants, 11(2), 266. https://doi.org/10.3390/antiox11020266
 • Candrawinata, V. I., Golding, J. B., Roach, P. D., & Stathopoulos, C. E. (2014). Total phenolic content and antioxidant activity of apple pomace aqueous extract: Effect of time, temperature and water to pomace ratio. International Food Research Journal, 21(6), 2337-2344.
 • Ceylan, F. (2008). Bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinin Niğde ekolojik şartlarında fenolojik ve pomolojik özelliklerinin tespiti (Tez No. 178302). [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ulusal Tez Merkezi.
 • Dadashpour, A., Talaie, A. R., Askari-Sarcheshmeh, M. A., & Gharaghani, A. (2019). Influence of two training systems on growth, yield and fruit attributes of four apple cultivars grafted onto ‘M. 9’rootstock. Advances in Horticultural Science, 33(3), 313-320. https://doi.org/10.13128/ahs-23353
 • Eskimez, İ., Polat, M., & Mertoğlu, K. (2020). M9 anacı üzerine aşılı Arapkızı, Jonagold ve Fuji Kiku elma (Malus domestica Borkh.) çeşitlerinin Isparta ekolojik koşullarında fenolojik ve fiziko-kimyasal özellikleri. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 6(2), 152-159. https://doi.org/10.24180/ijaws.709110
 • Gjamovski, V., & Kiprijanovski, M. (2011). Influence of nine dwarfing apple rootstocks on vigour and productivity of apple cultivar ‘Granny Smith’, Scientia Horticulturae, 129(4), 742-746. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2011.05.032
 • González-Aguilar, G., Robles-Sánchez, R. M., Martínez-Téllez, M. A., Olivas, G. I., Alvarez-Parrilla, E., & De La Rosa, L. A. (2008). Bioactive compounds in fruits: Health benefits and effect of storage conditions. Stewart Postharvest Review, 4(3), 1-10. https://doi.org/10.2212/spr.2008.3.8
 • Kammerer, D. R., Saleh, Z. S., Carle, R., & Stanley, R. A. (2007). Adsorptive recovery of phenolic compounds from apple juice. European Food Research and Technology, 224(5), 605-613. https://doi.org/10.1007/s00217-006-0346-5
 • Marinova, D., Ribarova, F., & Atanassova, M. (2005). Total phenolics and total flavonoids in Bulgarian fruits and vegetables. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 40(3), 255-260.
 • McGuire, R. G. (1992). Reporting of objective color measurements. HortScience, 27(12), 1254-1255. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.27.12.1254
 • Ozkan, Y., Küçüker, E., Çekiç, Ç., Mehder, B., & Çakır, A. (2009). Slender spindle (İnce iğ) sistemi uygulanmış bazı elma çeşitlerinde ağaç ve meyve özellikleri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), 137-143.
 • Ozmen, Z. S., & Çekiç, Ç. (2018). Tokat Yöresinde Yetişen Yerel Elma Genotiplerinde Pomolojik Özelliklerin Tespiti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(Ek Sayı), 102-107. https://doi.org/10.13002/jafag4516
 • Ozongun, Ş., Dolunay, E., Öztürk, G., & Pektaş, M. (2014). Eğirdir (Isparta) şartlarında bazı elma çeşitlerinin performansları. Meyve Bilimi, 1(2), 21-29.
 • Ozongun, Ş., Dolunay, E., Pektaş, M., Öztürk, G., Çalhan, Ö., & Atay, E. (2016). Farklı klon anaçları üzerinde bazı elma çeşitlerinin verim ve kalite değişimleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(1), 35-42. https://doi.org/10.20289/zfdergi.179870
 • Ozturk, A., & Ozturk, B. (2016). Samsun ekolojisinde yetiştirilen standart bazı elma çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1), 1-8. https://doi.org/10.7161/anajas.2016.31.1.1-8
 • Oztürk, B., Uzun, S., Bektaş, E., Yarılgaç, T., Karakaya, M., Karakaya, O., Gün, S., & Turga, E. (2016). Determination of yield and quality characteristics of some apple cultivars grafted on M9 rootstock under ecological conditions of Ordu province. Bahçe, 45: 492-497.
 • Soylu, A., Ertürk, Ü., Mert, C., & Öztürk, Ö. (2003). MM 106 anacı üzerine aşılı elma çeşitlerinin Görükle koşullarındaki verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi-II. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 57-65.
 • Sensoy, M., & Bostan, S. Z. (2019). Ulubey ilçesinde (Ordu) MM 106 ve M 9 anaçları üzerindeki ‘Granny Smith’ elma çeşidinin ilk yıllar verim ve pomolojik özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi, 8(1), 9-12. https://doi.org/10.29278/azd.592940
 • Turan, S., & Karlıdag, H. (2022). Bazı elma çeşitlerinin Malatya ili Battalgazi ilçesi ova koşullarında performanslarının belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26(2), 169-180. https://doi.org/10.29050/harranziraat.1078373
 • Uzun, S., & Ozturk, B. (2020). Effects of aminoethoxyvinylglycine and modified atmosphere packaging treatments on the color characteristics and antioxidant activity of kiwifruit during cold storage and shelf life. Journal of Postharvest Technology, 8(4), 9-17.
 • Yue, T., Bai, X., Zhang, H., & Yuan, Y. (2012). Fractionation and anti-inflammatory effects of polyphenol-enriched extracts from apple pomace. Bangladesh Journal of Pharmacology, 7(1), 28-32. https://doi.org/10.3329/bjp.v7i1.10194

___

APA Yarılgaç, T. , Uzun, S. , Karakaya, O. , Ateş, U. & Öztürk, B. (2023). Fruit Characteristics of Some Standard Apple Cultivar/Rootstock Combination in Ordu Ecology . Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG) , 40 (2) , 81-88 . DOI: 10.55507/gopzfd.1294373