Chemical Properties of Selected Walnut (Juglans regia L.) Genotypes From The Hekimhan Region

This research was conducted between 2015-2016 in Hekimhan / Malatya region. 11 walnut genotypes with superior properties were selected from 297 walnut genotypes. In the study, chemical properties of genotypes were determined. The amount of water content of the genotypes was 2.49-5.17%; protein content 11.47-14.43%; ash was found to be 1.52-1.97% and the oil content was 59.21-71.73%. The ratios of palmitic, stearic, oleic, linoleic and linolenic acids among fatty acids were determined between 4.62-6.76%, 2.41-3.65%, 24.79-43.48%, 41.75-57.17% and 6.56-13.94%, respectively. Macro and micro element contents of genotypes were also analyzed in mg / 100 g. Results were determined as 50.76 mg Na, 172.67 mg Mg, 374.64 mg N, 145.49 mg Ca, 4.77 Mn, 4.10 mg Fe, 1.98 mg Cu and 2.38 mg Zn.

Hekimhan Yöresinden Seçilmiş Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinin Kimyasal Özellikleri

Bu Araştırma, Hekimhan/Malatya yöresinde 2015-2016 yılları arasında yapılmıştır. Seleksiyon sonunda 297 ceviz genotipi içerisinden, üstün özelliklere sahip 11 ceviz genotipi seçilmiştir. Araştırmada, genotiplerin kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Genotiplerin su içeriği %2.49-5.17; protein miktarı %11.47-14.43; kül %1.52- 1.97 ve yağ oranı % 59.21-71.73 olarak bulunmuştur. Yağ asitlerinden palmitik, stearik, oleik, linoleik ve linolenikasit oranları da sırasıyla % 4.62-6.76, % 2.41-3.65, % 24.79-43.48, % 41.75-57.17 ve % 6.56-13.94 arasında belirlenmiştir. Genotiplerin makro ve mikro element içerikleri de, mg/100 g olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar 50.76 mg Na, 172.67 mg Mg, 374.64 mg K, 145.49 mg Ca, 4.77 Mn, 4.10 mg Fe, 1.98 mg Cu ve 2.38 mg Zn olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

Acar ŞL, Bostan SZ (2009). Ünye (Ordu) ve çevresinde yetiştirilen mahalli elma çeşitlerinin pomolojik özellikleri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), 15-24.

Ağar İT, Garcia JM, Kafkas S, Kaska N (1995). Anadolu’nun değişik bölgelerinden selekte edilmiş değişik ceviz tipleriyle standart Türk çeşitlerinin yağ asitleri kompozisyonları. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, 479-482.

Akca Y (1993). Gürün Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yolu ile Islahı Üzerinde Araştırmalar. (Doktora Tezi), YYÜ Fen Bil. Enst., 148s. Van.

Anonymous (2016). Climatedate internet sitesi, http://tr.climatedata.org/location/19435/(20.04.2016).

Anonymous (2018). Türkiye İstatistik Kurumu resmi internet sitesi,

http://www.tuik.gov.tr/VeriTabanlari.do?ust_id=111&vt _id=36 (20.04.2016).

AOAC (1990). American Official Chemist Methods, Washington, USA.

Arda E (2006). İç Ege Bölgesiʼndeki Ceviz (Juglans regia L.) Populasyonunun Seleksiyon Yolu İie Islahı Üzerinde Araştırmalar. (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Aslansoy B (2012). Sultandağı (Afyon) Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Ayanoğlu H, Bayazit S (2001). Selection of walnut genotypes in Hatay province of Turkey. Acta Hort. 544, Sayfa sayısı

Başer S, Kazankaya A, Doğan A, Yavic A, Çelik F (2016). Some Physical and Chemical Properties of Cold-Resistant Walnut Genotypes (Juglans regia L.) From Van Lake Basin. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (4), 632-641

Bayazit S (2000). Hatay Yöresi Cevizlerinin Seleksiyon Yolu İle Islahı Üzerine Araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antakya.

Baydar H, Marquard R, Turgut I (1999). Pure line selection for improved yield, oil content and different fatty acid composition of sesame, Sesamum indicum. Plant Breeding 118, 462-464

Bayraklı F (1987). Toprak ve bitki analizleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun, Yayın No: 17, 17.

Beyhan O (2005). Darende cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerine araştırmalar. SAÜ Fen Bil. Enst. Derg. Cilt 9, Sayı 1, 35-42.

Cemeroğlu G (1992). Meyve ve sebze işleme endüstrisinde temel analiz metotları, Biltav Üniversitesi Yayın Serisi, Ankara, No:02-2., 16.

Çelik F, Cimrin KM, Kazankaya A (2011). Tavas (Denizli) yöresinden selekte edilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, YYÜ Tar. Bil. Dergisi, (YYU J AGR SCI) 21(1): 42-48.

Garcia JM, Ağar, I.T. and Streie, J. (1994). Lipid characterization in kernel from different cultivars, Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 18. 195- 198.

Gönül M, Altuğ T, Oyacioğlu D, Nokta Ü (1988). Gıda analizleri, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çoğaltma, Yayın No: 64, İzmir, 17.

Gülsoy E, Kaya T, Pehluvan M, Simsek M. (2016). Igdir ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazi pomolojik ve kimyasal özellikleri. Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi, 31(3), 309.

Gün A (1998). Küçük Menderes Havzası cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yolu ile ıslahı üzerine araştırmalar. (Doktora tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bil. Enst., Van.

İmamoglu, A (2015). Nevşehir merkez, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde ceviz (Juglans regia L.) seleksiyonu. (Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Kacar B (1972). Bitki ve toprağın kimyasal analizleri, II. bitki analizleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Uygulama Kılavuzu, Ankara, 18.

Keleş H (2012). Gümüşhacıköy cevizlerinin (Juglans regiaL.) seleksiyon yolu ile ıslahı. (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Koyuncu F, Yıldırım FA, Koyuncu MA, Tosun F (2005). Isparta Yöresindeki Üç Farklı Ceviz Populasyonunun Fenolojik Özelliklerinin Islah Açısından İncelenmesi. Bahçe, 34(1).

Koyuncu MA, Askın MA (1996). Bitlis ili Adilcevaz yöresinde seçilmiş ümitvar ceviz tiplerinin bazı bileşim maddelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongesi, Cilt 1, 3-6 Ekim, Adana, 475-478.

Muradoğlu F (2005). Hakkâri Merkez İlçe ve Ahlat (Bitlis) Yöresinde Tohumdan Yetişmiş Ceviz (Juglans regia L.) Populasyonunda Genetik Değişkenlik ve Ümitvar Tiplerin Seleksiyonu. (Doktora Tezi), YYÜ Fen Bil. Enst. 58 s. Van.

Muradoğlu F, Gündoğdu M, Kalan C (2011). Bingöl Yöresi Ceviz Genotiplerinin Bazı Kimyasal ve Mineral İçeriklerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(1), 17-21.

Muradoğlu F, Balta, F (2010). Ahlat (Bitlis) YöresindenSelekte Edilen Cevizlerin (Juglans regia L.) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20(1),41- 45.

Oğuz HA Askın A (2007). Ermenek Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma. YYÜ Zir. Fak. Tar. Bil. Der. 17(1): 21–28, Van.

Olez H (1971). Marmara Bölgesi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar (Doktora tezi), Atatürk Bahçe Kültürleri Araş. Enst., Yalova.

Özkan G (2002). Yenişarbademli (Isparta) Yöresindeki Ceviz Tiplerinin (Juglans regia L.) Seleksiyonu. (Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Özkan Y (1993). Tokat Merkez İlçe Cevizlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. (Doktora Tezi), YYÜ Fen Bil. Enst., Van.

Paris K (2013). Kayseri İlinde Ceviz (Juglans regia L.) Seleksiyonu. (Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., Kayseri.

Sütyemez M (1998). Kahramanmaraş Bölgesinde Ceviz (Juglans regia L.) Seleksiyonu ve Seçilmiş Bazı Tiplerin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar, ÇÜ Fen Bil. Enst., 201s. Adana.

Şen SM (1980). Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar. A.Ü.Z.F. Doçentlik Tezi, Erzurum.

Şen SM (1986). Ceviz yetiştiriciliği. Ondokuzmayıs Üniv.Ziraat Fak., Samsun.

Şimşek M (2010). Selection of walnut types with high fruit bearing and quality in Sanliurfa population, International Journal of the Physical Sciences, July 2010, Vol. 5(7), pp 992-996.

Taşkın Y (2004). Şemdinli ve Yüksekova Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yolu ile Islahı Üzerine Araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi), YYÜ Fen Bil. Enst., 70 s. Van.

Ünver H, Çelik M (2005). Ankara yöresi cevizlerinin (Juglans regiaL.) seleksiyon yolu ile ıslahı, Bahçe 34(1); 83-89

Ünver H (2005). Ankara Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı. (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yarılgaç T (1997). Gevaş yöresi cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerinde araştırmalar. (Doktora tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bil. Enst., Van.

Yarılgac T, Balta MF, Oğuz Hİ, Kazankaya A (2005). Muş Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyonu. Bahçe 34 (1): 109–115.

Yavic A (2000). Bahçesaray Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yolu ile Islahı Üzerine Araştırmalar. (Doktora Tezi), Y.Y.Ü. Fen Bil. Enst., 85 s. Van.

Yıldırım FA, Koyuncu MA, Koyuncu F, Yıldırım AN, Çağatay Ö (2005). Yalvaç Yöresi (Isparta) Ceviz Tiplerinin Seleksiyon Yolu İle Islahı. II. Ulusal Ceviz Sempozyumu Özetler, 13-16 Eylül 2005, Bursa, S:31

Yılmaz S (2007). Geç Yapraklanan ve Yan Dallarda Yüksek Oranda Meyve Veren Yeni Ceviz Tiplerinin (Juglans Regia L.) Seleksiyon Islahı. (Doktora Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Yiğit T, Sarıtepe Y, Özer A S, Aslan A, Erdoğan A (2013). Hekimhan (Malatya) yöresinde selekte edilen bazı ceviz (Juglans regia L.) tiplerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Meyve Bilimi, 1(1), 41-45.

Kaynak Göster