Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Columna vertebralis; hem kas-iskelet sisteminin hem de sinir sisteminin hayati unsurudur. Bu bölgede meydana gelen skolyoz ve çeşitli konjenital anomaliler bireyin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple uygulanan tüm tedavi yöntemlerinin amacı, düzgün ve dengeli bir omurga sağlamaktır. Hastaya uygun ve doğru tedavi yönteminin uygulanabilmesi için skolyozu olan bireylerde columna vertebralis anomalileri sıklığının ve morfolojisinin bilinmesi oldukça önemlidir. Çalışmamızda, 266 skolyozlu bireyin columna vertebralis anomalileri radyolojik olarak retrospektif değerlendirildi. Yaş gruplarına göre skolyozun sıklığı karşılaştırıldığında, skolyozun en sık 61-79 yaş grubunda olduğu belirlendi (p=0.01). Skolyozun tüm yaş gruplarında en sık lumbal bölgede olduğu görüldü (p=0.001). Kadınlar ve erkekler yaş gruplarına göre skolyoza eşlik eden konjenital anomaliler (hemivertebra, kelebek vertebra, spina bifida, blok vertebra, füzyon defekti, siringomyeli, Arnold-Chiari sendromu, low conus, Sprengel deformitesi, segmantasyon anomalisi, spondilolistezis, tethered cord sendromu ve sekonder defekt) açısından karşılaştırıldığında; erkeklerde anlamlı farklılık yoktu (p=0.947), kadınlarda ise en sık anomali görülen grup 0-18 yaş grubuydu (p=0.000). Bu çalışmada elde ettiğimiz verilerle literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Radiological Evaluation of Spine Anomalies In Individuals With Scoliosis

Spine is the vital element of both musculoskeletal and neural system. Scoliosis and vertebral anomalies which occur in this part affect the individual’s life negatively. Therefore, the aim of all treatment methods is to provide a smooth and balanced spine. It is very important to know the frequency and morphology of the spine anomalies in patient with scoliosis in order to apply the appropriate and correct treatment method for the patient. In this study, the anomalies of the vertebral column of 266 patients with scoliosis were evaluated radiological retrospectively. When the incidence of scoliosis was compared according to age groups, it was determined that scoliosis was the most common 61-79 age group (p=0.01). It was observed that scoliosis was most common in the lumbar region in all age groups (p=0.001). Women and men were compared according to age groups for congenital anomaly (hemivertebra, butterfly vertebra, spina bifida, block vertebra, fusion defect, syringomyelia, Arnold–Chiari syndrome, lowconus, sprengel deformity, segmentation anomaly, spondylolisthesis, tethered cord secondery defect) that accompanying scoliosis. There was no difference in male patients (p = 0.947), however the most common anomaly in female patients was in the 0-18 age group (p = 0.000). The aim of this study was to contribute to the literatüre with the data obtained.

___

 • 1. Korkmaz MF, Sevimli , Selcuk EB, Cigremis Y. Three-dimensional Spinal Deformity: Scoliosis Üç Boyutlu Omurga Deformitesi: Skolyoz. Medicine Science. 2005;4(1):1796-1808.
 • 2. Önen MR, Naderi S. Spinal Deformitelere Genel Yaklaşım, Erişim Tarihi: 09 Mart 2018, 2013:http://norosirurji.dergisi.org/pdf/pdf_TND_866.pdf
 • 3. Vasiliadis ES, Grivas TB, Kaspiris A. Historical overview of spinal deformities in ancient Greece. Scoliosis, 2009:4(1):6.
 • 4. Yıldırım M. Resimli Sistematik Anatomi. 2. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, s. 127, 2017.
 • 5. Snell RS. Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Klinik Anatomi. 1.Baskıdan Çeviri, (Çev. Yıldırım, M.), İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri. 1997;834-850.
 • 6. Karacaer F. Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Yaklaşımı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2014;23(3):519-33.
 • 7. Yılmaz HG, Kuru T, Yavuzer G. Gövde Ortezi Kullanan İdiyopatik Skolyozlu Adolesanlarda Bad Sobernheim Stres Sorgulama Formunun Türkçe Adaptasyonu ve Güvenirliği. Turkish Journal of Physical Medicine Rehabilitation/Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi. 2012;58(3).
 • 8. Üzümcügil O. Omurganın Sagittal Plan Deformiteleri, Cilt 1, Ankara: Türk Omurga Derneği Yayınları. 2016;1-36.
 • 9. Demirel H, Koşar N. İnsan Anatomisi ve kineziyoloji, 2. Baskı, Ankara: Nobel Basımevi. 2006;134-7.
 • 10. Drake RL, Vogl W, Mitchell AW. Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Gray's Anatomi, (Çev. Yıldırım, M.), Ankara: Güneş Kitabevi. 2007;15-45.
 • 11. Trobisch P, Suess O, Schwab F. Idiopathic Scoliosis. Deutsches Ärzteblatt International. 2010;107(49);875.
 • 12. Fernandes P, Weinstein SL. Natural History of Early Onset Scoliosis. JBJS. 2007;89(Suppl_1):21-33.
 • 13. Banagan KE, Sponseller PD. Surgical Treatment of Congenital Scoliosis. Current Opinion in Orthopaedics. 2007;18(3):248-52.
 • 14. Balioğlu MB, Albayrak A, Tacal T, Sakızoğlu SS, Kaygusuz MA. İntraspinal Patolojiler ile Birlikte Ciddi Skolyoz Deformitelerinin Tedavisi. 2012.
 • 15. Balioğlu MB, Atıcı Y, Albayrak A, Sakızlıoğlu SS, Kargın D, Tacal MT, Kaygusuz MA. Erken Başlangıçlı Skolyoz Hastalarında Karşılaşılan Omurga ve Diğer Sistem Patolojilerinin Değerlendirilmesi. 2013.
 • 16. Gupta N, Rajasekaran S, Balamurali G, Shetty A. Vertebral and Intraspinal Anomalies in Indian Population With Congenital Scoliosis: A Study Of 119 Consecutive Patients. Asian Spine Journal. 2016;10(2):276.
 • 17. Mcmaster MJ. Occult Intraspinal Anomalies and Congenital Scoliosis. The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume. 1984;66(4):588-601.
 • 18. Tacal T, Özbarlas S, Ömeroğlu H, Mergen E. Konjenital Skolyoz. Acta Orthop Traumatol Turc. 1993;27:22-27.
 • 19. Zhang W, Sha S, Xu L, Liu Z, Qiu Y, Zhu Z. The Prevalence of Intraspinal Anomalies in Infantile and Juvenile Patients With “Presumed Idiopathic” Scoliosis: A Mrı-Based Analysis of 504 Patients. Bmc Musculoskeletal Disorders. 2016;17(1):189.
 • 20. Liu YT, Guo LL, Tian Z, Zhu WL, Yu B, Zhang SY, Qiu GX. A Retrospective Study of Congenital Scoliosis and Associated Cardiac and Intraspinal Abnormities in a Chinese Population. European Spine Journal. 2011;20(12):2111-4.
 • 21. Swarup I, Silberman J, Blanco J, Widmann R. Incidence of Intraspinal and Extraspinal MRI Abnormalities in Patients With Adolescent Idiopathic Scoliosis. Spine Deformity. 2018;7(1):47-52.
 • 22. Ameri E, Andalib A, Tari HV, Ghandhari H. The Role of Routine Preoperative Magnetic Resonance Imaging in Idiopathic Scoliosis: A Ten Years Review. Asian Spine Journal.m 2015; 9(4):511.
 • 23. Demirkiran HG, Akel İ, Yilmaz G, Ayvaz M, Alanay A.&Yazici, M. Long-segment posterior instrumentation and fusion with freeze-dried allograft in congenital scoliosis . Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica:2012;46 (4): 275-80 .

___

Bibtex @araştırma makalesi { gutfd1221048, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-3320}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı , Semerkant Mahallesi, Muhittin Füsünoğlu Caddesi, Tokat}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {15}, number = {1}, pages = {15 - 25}, title = {Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Muazzez and Şimşek, Sadık Buğrahan and Aktaş, Fatma and Irmak Sapmaz, Hilal} }
APA Yılmaz, M. , Şimşek, S. B. , Aktaş, F. & Irmak Sapmaz, H. (2023). Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 15-25 .
MLA Yılmaz, M. , Şimşek, S. B. , Aktaş, F. , Irmak Sapmaz, H. "Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi" . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (2023 ): 15-25 <
Chicago Yılmaz, M. , Şimşek, S. B. , Aktaş, F. , Irmak Sapmaz, H. "Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (2023 ): 15-25
RIS TY - JOUR T1 - Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi AU - MuazzezYılmaz, Sadık BuğrahanŞimşek, FatmaAktaş, HilalIrmak Sapmaz Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 25 VL - 15 IS - 1 SN - 1309-3320- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi %A Muazzez Yılmaz , Sadık Buğrahan Şimşek , Fatma Aktaş , Hilal Irmak Sapmaz %T Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi %D 2023 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1309-3320- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Muazzez , Şimşek, Sadık Buğrahan , Aktaş, Fatma , Irmak Sapmaz, Hilal . "Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Eylül 2023): 15-25 .
AMA Yılmaz M. , Şimşek S. B. , Aktaş F. , Irmak Sapmaz H. Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Tıp Dergisi. 2023; 15(1): 15-25.
Vancouver Yılmaz M. , Şimşek S. B. , Aktaş F. , Irmak Sapmaz H. Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2023; 15(1): 15-25.
IEEE M. Yılmaz , S. B. Şimşek , F. Aktaş ve H. Irmak Sapmaz , "Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi", , c. 15, sayı. 1, ss. 15-25, Eyl. 2023