Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi

COVİD-19 pandemisi, toplumda korku, depresyon, anksiyete, uyku problemi gibi sorunlara neden olmaktadır. Ancak covid-19 hastalarıyla yakından temas eden sağlık çalışanlarında bunun etkisinin çok daha fazla olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca sağlık çalışanlarının iş yükleri de oldukça artmıştır. Bu çalışmada pandemi servislerinde görevli hem doktor hem de diğer sağlık çalışanlarının, diğer bölümlerdeki çalışanlara göre stres, anksiyete ve depresyon açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada katılımcılardan onam alınarak, katılımcılara demografik veri formu, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Jenkins Uyku Ölçeği cevaplatıldı. Çalışmaya 43’ü hemşire 42’si doktor olmak üzere 85 kişi katıldı. 48 (%56,5) kişinin hastanenin Covid-19 pandemi bölümünde aktif çalışma öyküsü vardı. Her iki gruptaki hastalar, cinsiyet dağılımı, medeni durum, eğitim düzeyi, ve kronik hastalık açısından benzer bulundu. Çalışmamızda tüm sağlık çalışanlarının %37,6’sınde depresyon, %31,7’sinde anksiyete, %42,3’inde kötü uyku kalitesi olduğu tespit edildi. Her iki grup arasında anksiete düzeyi ve depresyon düzeyi açısından istatiksel anlamlı fark saptanmadı. Ancak Covid-19 pandemi bölümünde çalışanlarda uyku ölçeği düzeyi diğer gruba göre anlamlı daha yüksek bulundu. Ayrıca oran olarak bakıldığında covid çalışanı grubunda diğer gruba göre daha yüksek oranda katılımcıda uyku kalitesi daha kötü olarak bulundu. Uyku kalitesi ile eğitimi düzeyinin ilişkisi olup olmadığı incelendiğinde eğitim düzeyi arttıkça anlamlı olarak uyku kalitesinin kötüleştiği görüldü. Sağlık hizmetlerininde kalitenin sürekliliğinin sağlanması için sağlık çalışanlarının uyku kalitesi oldukça önemlidir. Bu çalışmanın sağlık çalışanlarında özellikle doktorlarda pandemi koşullarında çalışanlarda uyku kalitesinin kötü olduğunun gösterilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Evaluation Of The Effect Of The COVID-19 Pandemic On Health Care Professionals İn Terms Of Anxiety, Depression And Sleep Quality

The COVID-19 pandemic causes some problems such as depression, anxiety and sleep problems in the world. However, it is thought that the effect of this may be heavier in healthcare professionals who are in close contact with COVID-19. In addition, the workloads of healthcare proffesionals has increased considerably in pandemic period. In this study, it was aimed to evaluate both physicians and nurses working in pandemic services in terms of stress, anxiety, depression and sleep quality compared to proffesionals in other departments. In this study, the participants were asked to answer the demographic data form, Beck Anxiety Survey, Beck Depression Survey, and Jenkins Sleep Scale. A total of 85 people, 43 of whom were nurses and 42 were physicians, participated in the study. 48 (56.5%) people had a history of working actively in the Covid-19 pandemic department of the hospital. Patients in both groups were found to be similar in terms of gender distribution, marital status, education level, and chronic disease. It was found that 37.6% of all healthcare professionals had depression, 31.7% had anxiety, and 42.3% had poor sleep quality. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of anxiety and depression level. However, the sleep scale level was found to be significantly higher in the professionals working in the Covid-19 pandemic department compared to the other group. In addition, when looking at the rate, sleep quality was found to be worse in a higher percentage of participants in the covid worker group than in the other group. It was observed that sleep quality worsened significantly as education level increased in correlation analysis. The sleep quality of healthcare professionals is very important in order to ensure the continuity of quality in healthcare services. It is thought that this study is important in terms of showing that the sleep quality is poor in healthcare professionals, especially in physicians working in pandemic duration.

___

 • 1. OnlineErişim:https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf
 • 2. Karasu, F, Polat, F. (2020). COVID-19 ’ un hemşirelik öğrencilerinin sağlık kaygısı düzeyleri üzerine etkisi. Van Sag Bil Derg, 13: 45-52.
 • 3. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety:psychometric properties. J Consult Clin Psychol. 1988;56:893-7.
 • 4. Ulusoy M, Şahin N, Erkman H. Turkish version of the beck anxiety ınventory:psychometric properties. J Cognitive Psychotherapy. 1998;12:28-35.
 • 5. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;4:561-71.
 • 6. Hisli N. Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi. 1989;7:3-13
 • 7. Jenkins CD, Stanton BA, Niemcryk SJ, Rose RM (1988) A scale for the estimation of sleep problems in clinical research. J Clin Epidemiol 41:313–321
 • 8. Duruöz, M.T., Erdem, D., Gencer, K. et al. Validity and reliability of the Turkish version of the Jenkins Sleep Scale in psoriatic arthritis. Rheumatol Int 38, 261–265 (2018).
 • 9. Trumello C, Bramanti SM, Ballarotto G, Candelori C, Cerniglia L, Cimino S, Crudele M, Lombardi L, Pignataro S, Viceconti ML, Babore A. Psychological Adjustment of Healthcare Workers in Italy during the COVID-19 Pandemic: Differences in Stress, Anxiety, Depression, Burnout, Secondary Trauma, and Compassion Satisfaction between Frontline and Non-Frontline Professionals. Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 12;17(22):8358
 • 10. Ekinci I, Ekinci E. Evaluation of Anxiety, Depression, Difficulty in Emotion Regulation and Sleep Quality in Healthcare Professionals During the Covid-19 Pandemic. Medical Journal of Istanbul Kanuni Sultan Süleyman. 2021; 13(2): 61-68
 • 11. Akıncı T, Başar HM. Assessment of Sleep Quality in Healthcare Workers as Part of the COVID-19 Outbreak. Turk J Neurol. 2021; 27(2): 176-186
 • 12. Aktan Kibar F., Devran.Muharremoğlu Z. Oturak G., Tunalı Çokluk S., Güven E. A. , Onur İ. COVID-19 Pandemisi Süresince Filyasyonda Görevli Sağlık Çalışanlarının Anksiyete Düzeylerinin ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi. TJFMPC, 2022;16 (1): 66-75.

___

Bibtex @araştırma makalesi { gutfd1165065, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-3320}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı , Semerkant Mahallesi, Muhittin Füsünoğlu Caddesi, Tokat}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {15}, number = {1}, pages = {45 - 53}, title = {Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yakar, Halil İbrahim and Gülbahar, Büşra Nur} }
APA Yakar, H. İ. & Gülbahar, B. N. (2023). Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 45-53 .
MLA Yakar, H. İ. , Gülbahar, B. N. "Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi" . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (2023 ): 45-53 <
Chicago Yakar, H. İ. , Gülbahar, B. N. "Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (2023 ): 45-53
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi AU - Halil İbrahimYakar, Büşra NurGülbahar Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 53 VL - 15 IS - 1 SN - 1309-3320- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi %A Halil İbrahim Yakar , Büşra Nur Gülbahar %T Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi %D 2023 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1309-3320- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Yakar, Halil İbrahim , Gülbahar, Büşra Nur . "Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Eylül 2023): 45-53 .
AMA Yakar H. İ. , Gülbahar B. N. Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Tıp Dergisi. 2023; 15(1): 45-53.
Vancouver Yakar H. İ. , Gülbahar B. N. Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2023; 15(1): 45-53.
IEEE H. İ. Yakar ve B. N. Gülbahar , "Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Pandemisinin Anksiyete, Depresyon ve Uyku Kalitesi Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi", , c. 15, sayı. 1, ss. 45-53, Eyl. 2023