Anavatan Partisi İle Doğru Yol Partisi'nin Karşılaştırmalı Analizi

12 Eylül sonrasında 16 Ekim 1981’de bütün siyasi partilerin kapatılmasıyla, Türkiye’de yeni bir döneme girilmiş oldu. 1982 Anayasası ile siyasetçilere 5 ve 10 yıl süreyle siyasi yasaklar getirilmişti. 24 Nisan 1983 günü yürürlüğe giren Siyasi Partiler Kanunu ile siyasi parti kurma çalışmalarının 16 Mayıs 1983’ten itibaren başlayabileceği belirtilmişti. DP-AP çizgisinin devamı olarak, kuruluş çalışmalarını Süleyman Demirel’in yönettiği DYP kurulurken; Ulusu hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Turgut Özal liderliğinde ise ANAP siyaset sahnesinde yerini aldı. Çalışmanın amacı, ANAP ile DYP arasındaki benzerlikler ile farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmada, Özal-Demirel karşılaştırmasına, her iki partinin ideolojisine, sorgulamasına değinilmiştir. İki parti arasındaki benzerlikler ile farklılıkları ortaya koyabilmek için, ağırlıklı olarak milletvekilleriyle yapılan sözlü tarih çalışmasına yer verilmiştir. Bunun yanında, gazete, kitap ve dergi taraması da yapılmıştır

The Comparative Analysis of the Motherland Party and the True Path Party

After the Turkey coup d’etat, with the closure of all political parties on 16th October 1981, a new period started in Turkey. The Turkish Constitution of 1982 imposed political bans on the politicians for 5 and 10 years. With the Political Parties’ Law which inured on 24th April 1983, it was stated that the works to found political parties would start as of 16th May 1983. While the True Path Party, which was the continuation of the Democrat Party and the Justice Party and whose works of establishment were carried out by Süleyman Demirel, was being founded, the Motherland Party went into politics under the leadership of Turgut Özal who was serving as a vice prime minister in the government. The aim of this study is to show the similarities and the differences between the Motherland Party and the True Path Party. In this study, the comparison between Özal and Demirel, the ideologies of both parties, their relations with the Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges and the sects, were mentioned. The verbal historical studies, which were made with the deputies, predominantly took place in this study in order to point out the similarities and the differences between two parties. Besides, the revision of newspapers, books and magazines were also made.