Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi

Öz Bu çalışmada daha önce Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığında laboratuvara boyutta üretilen kalsine tinkal, laboratuvardaelde edilen veriler ışığında, endüstriyel boyuta taşınarak mikronize kalsine tinkal üretimi yapılmıştır. Bu amaçla, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde endüstriyel ölçekte kalsinasyon pilot tesisi kurulmuştur. Döner kalsinasyon fırını içerisinde tek kademede kalsine tinkal elde edilmiştir.Geliştirilen bu yönteme “Tek Kademede Kalsinasyon-Otojen Öğütme-Separasyon (KÖS) Yöntemi” adı verilmiştir. Bu metotla ısıl işlem uygulanarak; tek kademede, yüksek B2O3 tenörlü, düşük H2O ve safsızlık içeren ürünlerüretilmiştir. Üretilen ürün mikron boyutunda olması nedeniyle Mikronize Kalsine Tinkalolarak adlandırılmış, üretim verimi B2O3 bazında yaklaşık %90 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen bu yöntem ile boraks penta üretimi için alternatif bir ürün olmasının yanı sıra yeni endüstriyel satışı olan bir ürün olarak patentialınmıştır.

Kaynakça

- M. İ. Ünlü, M. Bilen, M. Gürü “Kütahya-Emet

Bölgesi Yeraltı Sularında Bor ve Arsenik

Kirliliğinin Araştırılması”J. Fac. Eng. Arch. Gazi

Univ. Vol 26, No 4, 753-760, 2011,

- U. Aydoğan, M. Bilen, M. Gürü “Anortit Seramik

Malzeme Üretiminde Uçucu Kül Ve Borik Asitin

Kullanılabilirliği” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak.

Der. Cilt 26, No 4, 761-769, 2011

- Fatma Arslan, Cüneyt Arslan, Mehmet S. Çelik,

“Arsenic removal through the decrepitation of

colemanite ores”Powder Technology

_1999.260–264

- H. Akçin, T. Uludağ, B. Şentürk, T. Ergül,

İ.Kayandan, C. Demirbağ, O. Yılmaz,

Y.Yalçınoğlu & A. Mergen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, “Tüvenan Tinkalden Kalsine

Tinkal Üretimi” III.İnternational Boron

Symposium, 2006, Ankara

- Batar, T., Kahraman, B., Cirit, E. ve Çelik, M.S.,

Dry Processing of Borax by Calcination as an

Alternative to Wet Methods, Int. J. Miner.

Process, 54, 99-110, 1998.

- Şahin, Ö. ve Bultçu, N. 2002 Production of High

Bulk Density Anhydrous Borax in Fluidized Bed

Reactor. Chemical Engineering and Processing.

, 135-141.

- Şahin, Ö., Genli, N., Özdemir, M. 2005 Anew

Method For Producing Anhydrous Puffed BoraxChemical Engineering and Processing. 44,

-6.

- PCT/ IB 2007/ 054225-EP 7118803.1.“Calcined

Tincal Production method by Calcination

Autogenic Grinding and Seperation (CASG)

Method in a Single Step”-

- TPE-2007/ 03372. Tek kademede Kalsinasyon

Otojen Öğütme ve Seperasyon Yöntemiyle (KÖS)

Kalsine Tinkal Üretimi.

- Handbook of Chemistry and Physics, 61

Edition, CRC Pres, Florida, ABD, 1980-1981.

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd89133, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {28}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Orhan and Yalçınoğlu, Yücel and Bi̇len, Murat and Uludağ, Tümay and Şentürk, Bilal} }
APA Yılmaz, O , Yalçınoğlu, Y , Bi̇len, M , Uludağ, T , Şentürk, B . (2014). Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 28 (3) , .
MLA Yılmaz, O , Yalçınoğlu, Y , Bi̇len, M , Uludağ, T , Şentürk, B . "Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ): <
Chicago Yılmaz, O , Yalçınoğlu, Y , Bi̇len, M , Uludağ, T , Şentürk, B . "Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi AU - Orhan Yılmaz , Yücel Yalçınoğlu , Murat Bi̇len , Tümay Uludağ , Bilal Şentürk Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 28 IS - 3 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi %A Orhan Yılmaz , Yücel Yalçınoğlu , Murat Bi̇len , Tümay Uludağ , Bilal Şentürk %T Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 28 %N 3 %R %U
ISNAD Yılmaz, Orhan , Yalçınoğlu, Yücel , Bi̇len, Murat , Uludağ, Tümay , Şentürk, Bilal . "Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 / 3 (Mart 2014): 0- .
AMA Yılmaz O , Yalçınoğlu Y , Bi̇len M , Uludağ T , Şentürk B . Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(3): 0-.
Vancouver Yılmaz O , Yalçınoğlu Y , Bi̇len M , Uludağ T , Şentürk B . Tüvenan Tinkalden Pilot Ölçekte Mikronize Kalsinetinkal Üretimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(3): 0-.