The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press

Sultan Abdülaziz, Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik yönden zorlu bir döneminde tahtta geçti. 19’uncu yüzyıl boyunca imparatorluk Balkan coğrafyasında ve özellikle Eflak-Boğdan bölgesinde yaşanan isyanlar nedeniyle dağılma noktasına gelmişti. Devletin maliyesi neredeyse çökmüştü. Dâhilde ise Genç Osmanlıların etkisiyle önemli bir muhalefet cephesi oluşmuştu. Bu muhalefet zamanla askeri ve siyasi bürokrasi içerisinde güçlendi ve Abdülaziz’in tahtan indirilip V. Murad’ın padişah olmasında kritik bir rol oynadı. Bu çalışmada Abdülaziz döneminde gerçekleşen önemli olaylar ile tahtan indirilmesi sonrasında yaşanan hadiselerin bazı Amerikan gazeteleri ile Amerikan Dışişleri kaynaklarında nasıl yer aldığı incelenmiştir. İmparatorluğun son dönemi farklı belgelerle Osmanlı tarihine yeni bir bakış açısı kazandırılarak değerlendirilmiştir.

The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press

Sultan Abdulaziz ascended the Ottoman throne in a difficult period of political and economic crisis. During the 19th century, the empire was on the point of disintegration due to rebellions in the Balkans, especially in the region of Wallachia-Moldavia. The state’s finances almost collapsed. Internally, an important opposition front formed with the influence of the Young Ottomans. This opposition grew stronger over time within the military and political bureaucracy and played a critical role in Abdulaziz’s detohrement and Murad V becoming the sultan. In this study, the important events that took place in the Abdulaziz period and the developments following his dethronement are examined through some American newspapers and American State Department documents. The last period of the Empire was examined with different documents by giving a new perspective to the Ottoman history.

Kaynakça

Archive Sources: Foreign Relations of the United States (FRUS), from William H. Seward to E. Joy Morris, 28.08.1861.

Foreign Relations of the United States (FRUS), from E. Joy Morris to William H. Seward, 5.01.1866.

Foreign Relations of the United States (FRUS), from William H. Seward to E. Joy Morris, 22.07.1867.

Foreign Relations of the United States (FRUS), from E. Joy Morris to William H. Seward, 11.03.1868.

Foreign Relations of the United States (FRUS), from Lazarro to Horace Maynard, 25.05.1876.

Foreign Relations of the United States (FRUS), from Horace Maynard to Hamilton Fish, 30.05.1876.

Foreign Relations of the United States (FRUS), from Horace Maynard to Hamilton Fish, 17.06.1876.

Newspapers: Alexandria Gazette, American Citizen, Ashtabula Telegraph, Chicago Daily Tribune, Chicago Tri¬bune, Delaware Gazette, Evening Star, Lewistown Gazette, Lincoln County Advocate, Memphis Daily Appeal, Mower County Transcript, Nashville Union and American, National Republican, New Orleans Daily Crescent, New Orleans Democrat, New Orleans Republican, New York Daily Tribune, New York Herald.

New York Times, New York Tribune, Port Royal Standart and Commercial, Sac¬ramento Daily Record Union, Staunton Spectator, The Charleston Daily News, The Daily Dispatch, The Daily Exchange, The Daily Phoenix, The Dallas Daily Herald, The Evening Star, The Evening Telegraph, The Herald and Mail, The Intelligencer, The Memphis Union Appeal, The Morning Her¬ald, The National Republican, The New Orleans Democrat, The New York Herald.

The New York Times, The Opelousas Journal, The Portland Daily Press, The River Press, The Sacramento Daily Union, The Sun, The Superior Times, The True Northerner, The Weekly Ottumwa Courier, The Wheeling Daily Intelligencer, The Wheeling Daily Register, The Worthington Advance, Vakit.

Books and Articles: ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1997.

AVCI, Sedat, “Romanya”, DİA (Diyanet İslam Ansiklopedisi), Vol: 35, Ankara, 2002, 167-168.

BOZKURT, Murat, “İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Tarihi Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Vol: 8, Issue: 16, 2010, 355-366.

ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1850, İmge Kitabevi, Ankara, 1999.

DANIŞMAN, Zuhuri, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Cilt: 12, Yeni Matbaa, İstanbul, 1966.

ERHAN, Çağrı, Türk Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. 2015.

GEORGEON, François, Sultan Abdülhamid, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016.

GLEENY, Misha, The Balkans Nationalism, War and The Great Powers 1804-2012, Penguin Putnam Inc., Canada, 2000.

GÜLLÜ, Ramazan Erhan, “Bulgar Eksarhlığı’nın Kuruluşu ve Statüsü”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol: 17, Issue: 1, 2011, 350-361.

KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Islahat Fermanı Devri (1861-1876), Vol: 3, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

KORAY, Enver, “Sultan Abdülaziz’e Karşı girişilen Bir Suikast Olayı ve Hüseyin Vasfi Paşa”, Belleten, Vol: 51, Issue: 199, Ankara, 1987.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gav948942, journal = {Gazi Akademik Bakış}, issn = {1307-9778}, eissn = {1309-5137}, address = {}, publisher = {Hale ŞIVGIN}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {199 - 224}, doi = {}, title = {The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press}, key = {cite}, author = {Karakoç, Ercan and Durak, Gökhan} }
APA Karakoç, E. & Durak, G. (2021). The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press . Gazi Akademik Bakış , 14 (28) , 199-224 .
MLA Karakoç, E. , Durak, G. "The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press" . Gazi Akademik Bakış 14 (2021 ): 199-224 <
Chicago Karakoç, E. , Durak, G. "The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press". Gazi Akademik Bakış 14 (2021 ): 199-224
RIS TY - JOUR T1 - The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press AU - Ercan Karakoç , Gökhan Durak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Akademik Bakış JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 224 VL - 14 IS - 28 SN - 1307-9778-1309-5137 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Akademik Bakış The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press %A Ercan Karakoç , Gökhan Durak %T The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press %D 2021 %J Gazi Akademik Bakış %P 1307-9778-1309-5137 %V 14 %N 28 %R %U
ISNAD Karakoç, Ercan , Durak, Gökhan . "The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press". Gazi Akademik Bakış 14 / 28 (Haziran 2021): 199-224 .
AMA Karakoç E. , Durak G. The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press. Gazi Akademik Bakış. 2021; 14(28): 199-224.
Vancouver Karakoç E. , Durak G. The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press. Gazi Akademik Bakış. 2021; 14(28): 199-224.
IEEE E. Karakoç ve G. Durak , "The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press", Gazi Akademik Bakış, c. 14, sayı. 28, ss. 199-224, Haz. 2021