Asur Belgelerinde Kimmerler

Öz Konar-göçer bir topluluk olan Kimmerler, İskitler tarafından yurtlarından edilince güneye ve batıya doğru göç hareketine başlamışlardır. Güney yönünde göç eden Kimmerler Urartu ve Asur sınırlarına dayanarak, bu iki devlet için tehdit oluşturmaya başlamışlardır. Özellikle Urartu kralları, Kimmerler karşısında oldukça zor bir duruma düşmüşlerdir. Ancak bu savaşçılar çok geçmeden yönlerini Asur ülkesine çevirmişler ve Asur sınırlarına saldırmaya başlamışlardır. Böylece, Onların bu faaliyetleri Asur’un dikkatini çekmiş ve Asur belgeleri onlar hakkında bilgi vermeye başlamıştır. Asur kaynakları Kimmerlerin yayıldıkları coğrafi alanın belirlenmesi ve onların tarihlerinin ortaya konulması açısından oldukça değerlidir. Asur’un belgelerinde Kimmerler’den korkulacak bir düşman olarak söz edilmesi, onların Yakındoğu’da elde ettiği gücü kanıtlamaktadır.

___

ADALI, Selim Ferruh, The Scourge of God: The Umman-Manda and its Significance in the First Millennium B.C. (State Archives of Assyria Studies 20), Publications of the Foundation for Finnish Assyriological Research No. 3), The Neo-Assyrian Text Corpus Project, Winona Lake 2011.

ADALI, Selim Ferruh, “Tugdammu and the Cimmerians: A Test of Piety in Ass¬yrian Royal Inscriptions”, in L. Feliu et al (eds.), Time and History in the Ancient Near East, Proceedings of the 56th Rencontre Assyrilogique Internationale at Barcelona 26-30 July 2010; Eisenbrauns, Winona Lake 2013, s. 587-694.

BAŞ, Ayla, Urartu Krallığı’nın Doğu Politikası: Nedenler ve Sonuçlar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 39, 2018, s. 9 – 34.

BAUER, Susan Wise, Antik Dünya Tarihi İlk Kayıtlardan Roma’nın Dağılmasına (Çev. Mehmet Moralı), Alfa Yayınları, İstanbul 2013.

BERNDT-ERSÖZ, Susanne, “The Chronology and Historical Context of Midas”, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 57, H. 1, 2008, s. 1-37.

___

Bibtex @araştırma makalesi { gav838925, journal = {Gazi Akademik Bakış}, issn = {1307-9778}, eissn = {1309-5137}, address = {}, publisher = {Hale ŞIVGIN}, year = {2020}, volume = {14}, pages = {31 - 60}, doi = {}, title = {Asur Belgelerinde Kimmerler}, key = {cite}, author = {Toptaş, Koray} }
APA Toptaş, K . (2020). Asur Belgelerinde Kimmerler . Gazi Akademik Bakış , 14 (27) , 31-60 .
MLA Toptaş, K . "Asur Belgelerinde Kimmerler" . Gazi Akademik Bakış 14 (2020 ): 31-60 <
Chicago Toptaş, K . "Asur Belgelerinde Kimmerler". Gazi Akademik Bakış 14 (2020 ): 31-60
RIS TY - JOUR T1 - Asur Belgelerinde Kimmerler AU - Koray Toptaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Gazi Akademik Bakış JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 60 VL - 14 IS - 27 SN - 1307-9778-1309-5137 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Akademik Bakış Asur Belgelerinde Kimmerler %A Koray Toptaş %T Asur Belgelerinde Kimmerler %D 2020 %J Gazi Akademik Bakış %P 1307-9778-1309-5137 %V 14 %N 27 %R %U
ISNAD Toptaş, Koray . "Asur Belgelerinde Kimmerler". Gazi Akademik Bakış 14 / 27 (Aralık 2020): 31-60 .
AMA Toptaş K . Asur Belgelerinde Kimmerler. Gazi Akademik Bakış. 2020; 14(27): 31-60.
Vancouver Toptaş K . Asur Belgelerinde Kimmerler. Gazi Akademik Bakış. 2020; 14(27): 31-60.
IEEE K. Toptaş , "Asur Belgelerinde Kimmerler", Gazi Akademik Bakış, c. 14, sayı. 27, ss. 31-60, Ara. 2020