Laparoskopik appendiks müsinöz kistadenom rezeksiyonu: Olgu sunumu

Müsinöz kistadenom apandiksin nadir görülen bir lezyonudur. Günümüzde laparoskopik girişimlerin yaygın olarak uygulanmasına ve laparoskopik appendektomilerin başarıyla yapılabilmesine rağmen appendiks müsinöz kistadenomda operasyon esnasında rüptür ve batına müsin yayılmasına bağlı pseudomyxoma peritonei oluşturma riski nedeniyle mukosel saptanan olgularda cerrahlar laparoskopik apandektomi girişiminden uzaklaşmaktadır. Ancak literatürde laparoskopik olarak başarıyla gerçekleştirilmiş ve komplikasyon gelişmemiş olgular da vardır. Laparoskopik olarak başarıyla opere ettiğimiz ve takibinin 26. ayında herhangi bir komplikasyon gelişmeyen 44 yaşındaki erkek olguyu literatür bilgileri ışığında sunduk.

Laparoscopic resection of appendix cystadenom: A case report

Mucinous cystadenoma is a rare clinical finding of the appendix. Today, most laparoscopic procedures and appendectomy are performed commonly on elective basis, but some surgeons are avoiding to laparoscopic approach in diagnosis of mucinous cystadenoma because a spontaneus or iatrogenic rupture can lead to pseudomyxoma peritonei. Although, there are some case reports that were operated with laparoscopic surgery with-out any complication. In the light of the literature, we report herein the case of 44-year-old man, laparoscopic appendectomy was performed and after twenty six months follow up, patient did not have any complication belong to disease.

___

1) Kılıç K, Araç M, Özer Ş, Özakpınar E. Appendiksin müsinöz kistadenomu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7:128-130.

2) Zissin R, Gayer G, Kots E, Apter S, Peri M, Shapiro-Feinberg M. Imaging of mucocoele of the appendix with emphasis on the CT findings: a report of 10 cases. Clin Radiol 1999; 54:826-832.

3) Hernandez CA, Ruiz ME, Urdaneta MT.Pseudomyxoma peritonei associated withappendiceal mucinouscystadenoma. Report of a case and review of the literature. GEN 1994; 48:157-162.

4) Moreno SG, Shmookler BM, Sugarbaker PH. Appendiceal mucocele. Contraindication to laparoscopic appendec-tomy. Surg Endosc 1998; 12:1177-1179

5) Rampone B, Roviello F, Marrelli D, Pinto E. Giant appendiceal mucocele: Report of a case and brief review. World J Gasdtroenterology 2005; 11:4761-4763.

6) Zagrodnik DF, Rose DM. Mucinous cystadenoma of the appendiks: diagnosis, surgical management, and follow-up. Current Surgery 2003; 60:341-343.

7) Chiu CC, Wei PL, Huang MT, Wang W, Chen TC, Lee WJ. Laparoscopic Resection of Appendiceal Mucinous Cystadenoma. J Laparoendoscopic Advanced Surgical Techniques 2005; 15:325-328

___

Fırat Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-9818
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

23b9.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Laparoskopik appendiks müsinöz kistadenom rezeksiyonu: Olgu sunumu

M.Tahir ÖZER, Taner YİĞİT, A. İhsan UZAR, Ömer MENTEŞ, Mehmet ERYILMAZ, Özcan ALTINEL, İsmail ARSLAN, C.Turgut TUFAN

Beta talasemi minörlü hastalarda eser element ve oksidatif hasar ilişkisi

Ali Rıza KIZILER, BİRSEN AYDEMİR, Erdal KURTOĞLU, Ayşegül UĞUR

Anterior servikal dev lipom: Olgu sunumu

Hafiz MEHMEDİYEV

4. ventrikül tümörlerinin transvermian yolla cerrahi tedavi sonuçları

Halil İbrahim SEÇER, Özkan TEHLİ, BÜLENT DÜZ, YUSUF İZCİ, METİN KAPLAN, Engin GÖNÜL

Yavaş gelişen sheehan sendromu ve empty sella: Postpartum kanamanın nadir bir komplikasyonu

Aydın KÖŞÜŞ, Nermin KÖŞÜŞ, Metin ÇAPAR

Menenjiomlarda difüzyon ağırlıklı MRG bulgularının histopatolojik sonuçlarla karşılaştırılması

Zülkif BOZGEYİK, Tülin ÖZTÜRK, A. Ferda DAĞLI, METİN KAPLAN, Erkin OĞUR

Elazığ'da son 5 yılda kesilen kasaplık hayvanlarda fasciolosis sıklığı ve ekonomik önemi

MUSTAFA KAPLAN, Serpil BAŞPINAR

Clinical and radiological effects of the treatment modalities in a case of arachnoid cyst rupture

Halil İbrahim SEÇER, Selçuk GÖÇMEN, Tufan CANSEVER, METİN KAPLAN, Engin GÖNÜL

Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonunun eşlik ettiği bir atnalı böbrek olgusunun BT ürografi ile tanısı

Işıksalan Nilgün ÖZBÜLBÜL, Selçuk PARLAK

Sıçan serebellumunda demir nörotoksisitesine karşı vitamin E'nin koruyucu etkisi

Ramazan KOZAN, M.Ömer BOSTANCI, Bülent AYAS, ALİ ASLAN, Faruk BAĞIRICI