Amenore ile seyreden De Morsier Sendromu: Olgu sunumu

Septa Optik Displazi, De Morsier Sendromu olarak da bilinen nadir bir konjenital durumdur. Sendromun klasik triadındaki bulgular; beyin orta hat yapılarında anomaliler, optik sinir hipoplazisi ve hipofiz hormon disfonksiyonlarıdır. Triaddaki bulguların en az ikisinin bulunması ile tanı konulur. Burada primer amenore ile gelen ve de Morsier sendromu tanısı konulan bir olguyu sunduk. Optik sinir hipoplazisi, hipofizer yetmezlik veya beyin orta hat yapılarda anomali saptanması durumunda triada ait diğer bulguları araştırmalıdır ve gereğinde hormon replasman tedavileri başlanmalıdır.

De morsier syndrome presenting with amenorrhea: A case report

Septo-optic dysplasia, also known as de Morsier Syndrome is a rare congenital condition. The classic triad features of the syndrome are; midline brain abnormalities, optic nerve hypoplasia and pituitary endocrine dysfunction. The diagnosis of Septo -optic dysplasia is made when two or more features of the classic triad are present. Here, we presented a case with de Morsier Syndrome. The physician diagnosed optic nerve hypoplasis or midline brain abnormalities should be searched for the other findings of the triad of Septo -optic dysplasia a nd scheduled proper replacement therapy and follow the patient.

Kaynakça

1. De Morsier G. Studies on malformation of cranioencephalic sutures. III. Agenesis of the septum lucidum with malformation of the optic tract. Schweiz Arch Neurol Psychiatr 1956; 77: 267 92.

2. Arslanian SA, Rothfus WE, Foley TP Jr, Becker DJ. Hormonal, metabolic, and neuroradiologic abnormalities associated with septo-optic dysplasia. Acta Endocrinol 1984; 107: 282-8 .

3. Izenberg N, Rosenblum M, Parks JS. The endocrine spectrum of septo-optic dysplasia. Clin Pediatr 1984; 23: 632 -6.

4. Siatkowski RM, Sanchez JC, Andrade R, Alvarez A. The clinical,neuroradiographic and endocrinologic profile of patients with bilateral optic nerve hypoplasia. Opthalmology 1997; 104: 493 -6.

5) Akyürek N, Atabek ME, Eklioğlu BS. Septooptik displazi: olgu sunumu. Bozok Tıp Derg 2012; 1: 71-4.

6. Carman KB, Yarar C, Yakut A, Adapinar B. Septooptic dysplasia plus: a patient with diabetes insipidus. Pediatr Neurol 2010; 43 : 76-8.

Kaynak Göster