13-16 YAŞ ARALIĞINDAKİ KIZ VE ERKEK YÜZÜCÜLERİN 50,100,150,200 METRE SERBEST YÜZME DERECELERİNİN İNCELENMESİ

Yüzme; kuvvet, sürat, ritim, koordinasyon, teknik beceri gibi özelliklerin yanında yüksek seviyede aerobik ve anaerobik dayanıklılık değişkenlerinin de etkili olduğu, ardışık hareketlerden oluşan Olimpik bir spor dalıdır .(Pereira ve diğ. 2011; Tüzen ve diğ. 2005). Yüzmede performansı belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında, teknik, taktik, biyomotor özellikler, antropometrik ve fizyolojik özellikler, fiziksel özellikler, çevresel koşullar gelir. Bu çalışmanın amaçları; 13-16 yaş grubu kız ve erkek yüzücülerde büyümeyle beraber cinsiyet dağılımlarına göre yüzme performanslarındaki gelişimleri öğrenmek, Cinsiyetlere göre ergenliğe girme yaşlarının farklılık göstermesinin bireylerin performansına etkilerini ilişkilendirmek. Fiziksel büyümeyle kız ve erkek çocuklarındaki bedensel farklılıkların mesafelere göre yüzme saniyelerine etkilerini incelemek, kız ve erkek çocuklarında ergenlik sürecinde oluşan değişikliklere paralel olarak tüm bu farklılıkların yüzme performansını nasıl etkilediğini öğrenmektir. Yaptığımız çalışmada yapılan diğer çalışmalara paralel olarak yüzme mesafeleri arasındaki farkları incelediğimizde kız ve erkek çocuklarının 13, 14, 15,16 yaş gruplarında kuvvet gelişimine bağlı olarak yüzme derecelerinde iyileşmeler görülmüştür. Kız ve erkek yüzücülerinde 200 metre yarış mesafesi diğer yüzme mesafelerine göre daha fazla kuvvet gelişimine ihtiyaç duyulmaktadır gibi sonuçlara ulaştık. Son olarak ta erkeklerde 15-16 yaşlarına doğru kuvvet gelişimi kızlara oranla daha ileride olduğu için 200 metre yüzme derecesi erkek yüzücülerde daha iyi sonuçlar elde edildiği sonucuna ulaştık.

___

  • Barbosa TM, Keskinen KL. (2005). Relationships BetsenEngerekti, Stroke Determinants, and Velocity in Butterfly. International Journal of Sports Medicine. ISSN 0172-4622
  • Blimkie CJ, Bar-Or O. Trainability of muscle strength, power and endurance during childhood. In: Grana WA, Lombardo JA, Sharkey BJ, Stone JA, editors. Advances in sports medicine and fitness. Vol. 3, Chicago: Year Book Medical; 1990. p. 37-55.

___

APA Yüzgeç, M. , Karsavuranoğlu, L. & Müniroğlu, R. S. (2023). 13-16 YAŞ ARALIĞINDAKİ KIZ VE ERKEK YÜZÜCÜLERİN 50,100,150,200 METRE SERBEST YÜZME DERECELERİNİN İNCELENMESİ . Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 73-82 .