Marmara Bölgesinde Yeni Doğan Buzağı İshallerinde Bovine Coronavirusların Saptanması ve Patojenite Çalışması

Öz Bu çalışma Marmara Bölgesi’nde yeni doğan ishalli buzağılarda BCoV’unun yaygınlığının tespiti, virus izolasyonu ve aşı virusu belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli illerinden sırasıyla 28, 37, 15 ve 20 adet olmak üzere toplam100 adet ishal görülen 0-2 aylık buzağıya ait gaita numunesi çalışıldı. Her bir numune örneği BCoV antijen detection ELISA ve PCR ile test edildi. Yapılan analizler sonucu gaita numunelerinden PCR testi ile 2 adet BCoV nükleik asit varlığı saptandı. Pozitif bulunan gaita örnekleri 1/10 dilüsyonlarda sulandırılıp HRT hücre kültürüne ekimleri yapıldı. Pozitif numunelerden yapılan hücre kültürü ekimlerinde BCoV izole edilemedi.

Kaynakça

1. Abraham, G., Roeder, P. L., and Zewdu R.., (1992). Agents associated with neonatal diarrhea in Ethiopian dairy calves. Tropical Animal Health & Production 24,74-80.

2. Alkan, F., (2002). Sığırlarda Coronavirus Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu.

3. Benfield, D.A. and Saif, L. J., (1990). Cell culture propagation of a coronavirus isolated from cows diarrhea in Great Britain and Denmark, Vet Microbiol 3, 101-113.

4. Bridger, J.C., Woode, G. N., Meyling, A.,1978). Isolation of coronaviruses from neonatal calf diarrhea in Great Britain and Denmark. Vet Microbiol 3, 101-113

5. Chengping, L., Huochun, Y., Eichorn, W., (1991). Coronavirus as an agent of Neonatal calf diarrhea in a Chinese dairy cattle farm. J Vet Med B 38, 473-476.

6. Cho, K. O., M. Hasoksuz, P. R. Nielsen, K. O. Chang, S. Lathrop, and L. J. Saif., (2001). Cross-protection studies between respiratory and calf diarrhea and winter dysentery coronavirus strains in calves and RT-PCR and nested PCR for their detection. Archives of Virology 146, 2401-19.

7. Choenthaler S.L. and Kapil S.,(1999). Development and application of a bovine coronavirus antigen detection enzyme - linked Immunosorbent Assay. Clinic. and Diagnos. Lab. Immuno. Jan. 130-132.

8. Clark, M. A., (1993). Bovine coronavirus. British Veterinary Journal 149, 51-70.

9. Crouch C.F. and Acres S.D., (1984). Prevalence of rotavirus and coronavirus antijens in the feces of normal cows. Can.J.Comp.med., 48, 340-342.

10. Erdoğan H.M, Ünver Ahmet, Güneş Vehbi, Çitil Mehmet.,(2003). Frequency of Rotavirus and Coronavirus in Neonatal Calves in Kars District. Kafkas Univ. Vet Fak. Derg. 9(1): 65-68

11. Hasoksuz M, Hoet AE, Loerch SC, Wittum TE, Nielsen PR, Saif LJ., (2002). Detection of respiratory and enteric shedding of bovine coronaviruses in cattle in an Ohio feedlot. J Vet Diagn Invest.,14(4),308-13.

12. Hasoksuz M, Lathrop S, Al-dubaib MA, Lewis P, Saif L.J., (1999). Antigenic variation among bovine enteric coronaviruses (BECV) and bovine respiratory coronaviruses (BRCV) detected using monoclonal antibodies.Arch Virol.,144(12),2441-7.

13. Hasoksuz M, Lathrop SL, Gadfield KL, Saif L.J.,(1999). Isolation of bovine respiratory coronaviruses from feedlot cattle and comparison of their biological and antigenic properties with bovine enteric coronaviruses. Am J Vet Res,. 60(10),1227-33.

14. Hasoksuz, M., Kayar, A., Dodurka, T., Ilgaz, A., (2005). Detection of respiratory and enteric shedding of bovine coronaviruses in cattle in Northwestern Turkey.Acta Vet Hung., 53(1),137-46.

15. Heckert, R. A., Saif, L. J., G. Myers, W., and Agnes., A. G., (1991). Epidemiologic factors and isotype-specific antibody responses in serum and mucosal secretions of dairy calves with bovine coronavirus respiratory tract and enteric tract infections. Am J Vet Res,. 52,845-51.

16. Heckert, R. A., Saif, L. J., Hoblet K.H. and Agres A.G., (1990). A longitudinal study of bovine coronovirus enteric and respiratory infection in dairy calves in two herds in Ohio. Vet. Microbiol., 22,187-201.

17. Lu. C., Yao H. and Eıchhorn W., (1991). Coronavirus as an agent of neonatal calf diarrhea in a chinese dairy cattle farm. J.Vet. Med., 38,473-476.

18. Mebus, C. A., Stair, E. L. Rhodes, M. B., and Twiehaus, M. J., (1973). Neonatal calf diarrhea: propagation, attenuation, and characteristics of a coronavirus-like agent. Am J Vet Res,. 34,145-50.

19. Reynolds, D. J., Chasey, D. A., Scott, C., and Bridger, J. C., (1984). Evaluation of ELISA and electron microscopy for the detection of coronavirus and rotavirus in bovine faeces. Veterinary Record., 114, 397-401.

20. Tsunemitsu, H., Kanawati, Z. R., el- Smith, D. R., Reed, H. H., and Saif, L. J, (1995). Isolation of coronaviruses antigenically indistinguishable from bovine coronavirus from wild ruminants with diarrhea. Journal of Clinical Microbiology 33,3264-9.

21. Van Kruiningen, H. J., Castellano, V. P., Torres, A., and Sharpee, R. L.. (1991). Serologic evidence of coronavirus infection in New York and New England dairy cattle with winter dysentery. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation., 3,293-6.

22. Waltner T.D., Martin S.W. and Meek A.H. (1986). An epidemiological study of selected calf pathogens on holstein dairy farms in southwestern ontario. Can J. Vet. Res. 50: 307-313.

Kaynak Göster

APA Pestil, Z , Gülyaz, V , Hasöksüz, M . (2016). Marmara Bölgesinde Yeni Doğan Buzağı İshallerinde Bovine Coronavirusların Saptanması ve Patojenite Çalışması . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 27 (1) , 16-20 . DOI: 10.35864/evmd.514149

1176 251

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Marmara Bölgesinde Yeni Doğan Buzağı İshallerinde Bovine Coronavirusların Saptanması ve Patojenite Çalışması

Züleyha PESTİL, Veli GÜLYAZ, Mustafa HASÖKSÜZ

Su Samurlarında (Lutra lutra) Görülen Hastalıklar

Banur BOYNUKARA, Timur GÜLHAN

Contagious Ecthyma Virusu (ORF) İzolasyonunda FLK-BLV-044 Hücre Kültürünün Kullanılması

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Mustafa HASÖKSÜZ, Hüseyin ÇAKIROĞLU, Zeynel ARSLAN

Sığır ve Koyunlarda Eş Zamanlı Brusella ve Şap Aşısı Uygulamalarının Antikor Düzeylerine Etkisi

İbrahim HANCI, İ. Safa GÜRCAN, Ahmet SÖNMEZ

Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri

Pınar PEKER AKALIN, Yaşar ERGÜN, Nuri BAŞPINAR, Gökhan DOĞRUER, Altuğ KÜÇÜKGÜL, Zafer CANTEKİN, Mustafa İŞGÖR, Mustafa SARIBAY, Ayhan BAŞTAN, Ece KOLDAŞ, Seçkin SALAR, İshak GÖKÇEK

Bakteriyofaj Tedavisi

Demet YAMAN AYDOĞAN, H. Hüseyin HADIMLI

Gen İdentifikasyonu ve DNA Kütüphanelerinin Oluşturulması

Gülseren Yıldız ÖZ, Vahdettin ALTUNOK

Prevalence of Hyalomma aegyptium (Linneaus, 1758) on Tortoises (Testudo graeca) in Izmir and Aydin Province, Turkey

Serkan BAKİRCİ

Effect of Female Camel Urine on Different Testosterone Levels in Adult Male Rats

Khogali M.e. SALWA, Abd Alla M.a. DALİA, İshraga G. IBRAHİM, Esra M. MUSA, Samia H. ABDARAHMAN

Contagious Ecthyma (ORF) enfeksiyonu görülen koyun ve kuzularda pestivirus varlığının araştırılması

Veli GÜLYAZ