Grassmann cebirleri sınıfında simetrik polinomlar üzerine

Let K be a field of characteristic zero, and L be the associative algebra of rank 2 over K, in the variety generated by Grassmann algebras. In this paper we study the subalgebra L^(S_2 ) of symmetric polynomials in the algebra L, and give a finite generating set for L^(S_2 ).

On the symmetric polynomials in the variety of Grassmann algebras

???? karakteristiği sıfır olan bir cisim ve ????, Grassmann cebirleri tarafından üretilen varyetede, ???? cismi üzerinde rankı 2 olan birleşmeli cebir olsun. Bu çalışmada, ???? cebirinin ????????2 simetrik polinomlar alt cebiri incelenmiş ve ????????2 için sonlu bir üreteç kümesi verilmiştir.

Kaynakça

Cox, D., Little, J. and O’Shea, D. (2015). “Ideals Varieties, and Algorithms 4th ed.”, Springer, New York, 345-352.

Drensky, V. (1996). “Free Algebras and PI-Algebras”, Springer, Singapore, 12-51.

Krakovski, D. and Regev, A. 1973. “The Polynomial Identities of the Grassmann Algebra”, Trans. Amer. Math. Soc., 181, 429-438.

Latyshev, V.N., 1976. “Partially Ordered Sets and Nonmatrix Identities of Associative Algebras” Algebr. Log., 15(1), 34-45.

Strumfels, B. (2008). “Algorithms in Invariant Theory 2nd ed.”, Springer-Verlag, Wien, 2-6.

van der Waerden, B.L. (1949). “Modern Algebra”, F. Ungar, New York, 78-82.

Kaynak Göster

APA Akdoğan, N. (2021). On the symmetric polynomials in the variety of Grassmann algebras . Erzincan University Journal of Science and Technology , 14 (3) , 907-913 . DOI: 10.18185/erzifbed.732117
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1307-9085
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Erzincan Üniversitesi

20.2b6.3b