Telif Haklarının Korunması İçin Elektronik Kütüphane Geliştirilmesi ve Uygulaması

Günümüzde dergi ve kitap gibi birçok farklı yayın elektronik ortamda sunulmaktadır. Kitapların ve ücretli yayınların dijital olarak dağıtımı hakkında telif hakkı kavramı halen tartışılmaktadır. Geliştirilecek elektronik kütüphane uygulamasının temel amacı, kullanıcıların ulaşmak istedikleri bilgiyi içeren kitap ve yayınların belirli bir bölümünü görüntülemektir. Bu çalışmada, e-kitap, tez ve teknik raporlar gibi çeşitli taşınabilir doküman formatı (PDF) belgelerinde veya belgelerin yer imleri üzerinde sözcük grubu aranması ve sonuçlarının PDF belgesi olarak üretilmesi gibi işlemler gösterilmiştir. Sözcük grubu arama işleminin yer imleri üzerinde yapılan aramadan daha isabetli sonuçlar verdiği ancak daha yavaş olduğu görülmüştür. Dosya boyutu, sayfa sayısı, içerik türü ve yer imi sayısı gibi parametrelere göre özel olarak oluşturulan PDF belgeleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bu parametrelerin arama performansını farklı derecelerde etkilediği gözlemlenmiştir. Ayrıca, elektronik kütüphane uygulaması için bu işlemleri gerçekleştirebilecek açık kaynaklı bir eklenti de geliştirilmiştir. Java programlama dilinde elektronik kütüphane uygulamasından bağımsız olarak geliştirilen eklenti web uygulamalarına kolaylıkla eklenebilir. Eklentinin yanı sıra, kullanıcıların kendi PDF belgelerini oluşturması ve yönetmesi için gereken birçok bilgi de bulunmaktadır.

Development and Implementation of Electronic Library for Protection of Copyrights

Today, many different publications such as journals and books are presented in electronic environment. Copyright concept is still discussed about the distribution of the books and paid publications digitally. The main objective of electronic library application to be developed is to display a certain part of the books and publications including the information that the users intend to reach. In this study, such operations as the search of phrases within various portable document format (PDF) documents like e-books, theses and technical reports or on the bookmarks of the documents, and the generation of its results as a PDF document have been showed. It has been viewed that the phrase search process gives more accurate results than the search on bookmarks, but is slower. As a result of the studies conducted on PDF documents specially created according to parameters such as file size, number of pages, content type and number of bookmarks, it has been observed that these parameters affect search performance at different degrees. In addition, an open source plug-in that can perform these operations has been also developed for the electronic library application. The plug-in developed independently of electronic library application in Java programming language can easily be added to the web applications. Apart from the plug-in, there is also a lot of information required for users to create and manage their own PDF documents.

___

McCray, A. T. and Gallagher, M. E., 2001. “Principles for digital library development”, Communications of The ACM, 44, 48–54.

Kumar, R. and Pamula, R., 2020. “Social Book Search: a survey”, Artificial Intelligence Review, 53, 95-139.

Na, N., 2007. “Testing the Boundaries of Copyright Protection: The Google Books Library Project and the Fair Use Doctrine”, Cornell Journal of Law and Public Policy, 16, 417-448.

Illyes, G., “PDFs in Google search results”. https://developers.google.com/search/blog/2011/09/pdfs-in-google-search-results (12.01.2021).

Hasbrouck, E., “What is the Internet Archive doing with our books?”. https://nwu.org/what-is-the-internet-archive-doing-with-our-books (13.01.2021).

Christenson, H., 2011. "HathiTrust: A Research Library at Web Scale", Library Resources & Technical Services, 55, 93-102.

Warnock, J., “The Camelot Project”. https://planetpdf.com/planetpdf/pdfs/warnock_camelot.pdf (05.02.2020).

Atalar, C., “Electronic Library”. http://www.electroniclibrary.ml (25.07.2020).

Apache Software Foundation, “Apache PDFBox”. https://pdfbox.apache.org (24.12.2019).

Lowagie, B., 2007. “iText in Action Creating and Manipulating PDF”, Manning Publications Co.

Atalar, C., “Electronic Library Plug-in called PDFMaster”, https://github.com/celalatalar/pdfmaster (23.01.2021).

Adobe Systems Incorporated, 2005. “Acrobat 7.0 PDF Open Parameters”, Addison Wesley.

Steward, S., 2004. “PDF Hacks”, O'Reilly Media.

Knudsen, J., 1999. ”Java 2D Graphics”, O'Reilly Media.

___

APA Atalar, C. (2021). Development and Implementation of Electronic Library for Protection of Copyrights . Erzincan University Journal of Science and Technology , 14 (3) , 874-886 . DOI: 10.18185/erzifbed.792292