Applications of the Sub Equation Method for the High Dimensional Nonlinear Evolution Equation

Gompertz flexible Weibull dağılımı, flexible Weibull dağılımının bir türüdür. Biz Gompertz flexible Weibull dağılımının parametrelerinin tahmini problemini ele aldık. Gompertz flexible Weibull dağılımı için birkaç tahmin yöntemi üzerinde durduk. En çok olabilirlik, en küçük kareler, ağırlıklandırılmış en küçük kareler, Anderson Darling ve Cramer-von Mises tahmin edicileri düşünülmüştür. Bu tahmin edicileri yan ve hata kareler ortalaması açısından karşılaştırabilmek için bir Monte Carlo simülasyon çalışması yapılmıştır. Ayrıca Gompertz flexible Weibull dağılımının kullanışlılığını göstermek ve bahsedilen beş tahmin yöntemine dayalı olarak tahminleri elde etmek için gerçek veri çalışmaları sunulmuştur.

Applications of the Sub Equation Method for the High Dimensional Nonlinear Evolution Equation

Gompertz flexible Weibull distribution is an extension of flexible Weibull distribution. We tackle the problem of estimation of parameters of Gompertz Weibull distribution. We discuss several methods of estimation for Gompertz flexible Weibull distribution. Maximum likelihood estimators, least squares estimators, weighted least squares estimators, Anderson-Darling estimators, Cramer-von Mises estimators are considered. A Monte Carlo simulation study is performed in order to compare these estimators in terms of their biases and mean square errors. Also, real data applications are presented to illustrate the usefulness of Gompertz flexible Weibull distribution and obtain estimates based on five methods of estimation.

Kaynakça

Ali, S., Dey, S., Tahir, M., Mansoor, M., (2020). “The Comparison Of Different Estimation Methods For The Parameters Of Flexible Weibull Distribution”, Communications Series A1 Mathematics & Statistics, 69, 794-814.

Asgharzadeh, A., Rezaie, R., Abdi, M., (2011). “Comparisons of methods of estimation for the half-logistic distribution”, Selçuk Journal of Applied Mathematics, 93-108.

Bebbington, M., Lai, C. D., Zitikis, R., (2007). “A flexible Weibull extension,” “Reliability Engineering & System Safety”, 92, 719-726.

Bjerkedal, T., (1960). “Acquisition of Resistance in Guinea Piesinfected with Different Doses of Virulent Tubercle Bacill”, American Journal of Hygiene, 72, 130-148.

Khaleel, M. A., Oguntunde,, P. E., Ahmed,, M.T., Ibrahim, N.A., Loh Y.F., (2020). “The Gompertz Flexible Weibull Distribution and its Applications,” Malaysian Journal of Mathematical Sciences, 14, 169-190.

Kundu, D., Raqab, M. Z., (2009). “Estimation of R = P(Y < X) for three parameter Weibull distribution”, Stat. Probab. Lett., 79, 1839–1846.

Kurban, M., Kanta, Y., Hocaoğlu, F. O., (2007). “Weibull Dagılımı Kullanılarak Rüzgar Hız ve Güç Yoğunluklarının İstatistiksel Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7, 205-218.

Lawless, J. F., (1982). “Statistical Models and Methods for Lifetime Data”, Second ed., Wiley, New York.

Nassar, M., Afify, A. Z., Dey, S., Kumar, D., (2018). “A new extension of Weibull distribution: properties and different methods of estimation”, Journal of Computational and Applied Mathematics, 336, 439-457.

Nichols, M. D., Padgett, W. J., (2006). “A bootstrap control chart for Weibull percentiles”, Quality and Reliability Engineering International, 22, 141-151.

Peng X., Yan, Z., (2014). “Estimation and application for a new extended Weibull distribution,” Reliability Engineering & System Safety, 121, 34-42.

Taniş, C., Saracoglu, B., (2019). “Comparisons of six different estimation methods for log-Kumaraswamy distribution”, Thermal Science, 23, 1839-1847.

Xu, K. Xie, M., Tang, L. C., Ho, S. L., (2003). “Application of neural networks in forecasting engine systems reliability”, Applied Soft Computing, 2, 255-268.

Kaynak Göster

APA Tanış, C. & Karakaya, K. (2021). A Comparison of Estimation Methods for Gompertz Flexible Weibull Distribution . Erzincan University Journal of Science and Technology , 14 (3) , 887-897 . DOI: 10.18185/erzifbed.777540
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1307-9085
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Erzincan Üniversitesi

20.1b6.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Changes in Composition, Antibacterial and Antifungal Activities of Mentha piperita Essential Oil During Storage

Meryem YEŞİL, Mehmet Muharrem ÖZCAN, Şevket Metin KARA, Ömer ERTÜRK

Telif Haklarının Korunması İçin Elektronik Kütüphane Geliştirilmesi ve Uygulaması

Celal ATALAR

Applications of the Sub Equation Method for the High Dimensional Nonlinear Evolution Equation

Serbay DURAN, Doğan KAYA

Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Mandragora autumnalis; Its Characterization, Antioxidant and Antimicrobial Activities

Yeşim DAĞLIOĞLU, Betül ÖZTÜRK

Combine Effect of Vitamin C and Cadmium on the Aminoacid Content of Citrobacter Freundii

Muhammad Salihu IBRAHİM, Meltem ÇAKMAK, Dursun ÖZER, Fikret KARATAŞ, Sinan SAYDAM

Aljinat/Kitosan Nanopartiküllere Pemetrekset Adsorpsiyonu ve Kontrollü İlaç Salımı

Ayça EREK, Safiye Kübra AKTAŞ, Yağmur ÖZDEMİR, Güliz AK

USP Tekniği ile Çeşitli Öncülerin ZnO İnce Filmler Üzerindeki Etkisi

Hilal Kübra SAĞLAM, Sevda SARITAŞ, Mehmet ERTUGRUL

Determination of Some Quality Properties of Blueberry Fruit Coated with Edible Coating (Vaccinium Arctostaphylos)

Zühal OKCU, Yasemin YAVUZ ABANOZ

Effects of Boriding, Nitrocarburizing, Nitriding and Post-oxidation Treatments on The Tribological Properties of DIN 32CrMoV12-10 Steel

Hasan ÇEP, Halim KOVACI, Hüseyin ÇİMENOĞLU, Ayhan ÇELİK

Determination of Egg Internal and External Quality Characteristics with Mathematical Formulas in Guinea Hens

Hanifi AYSONDU, Selçuk ÖZYÜREK