TALEBE DAYALI VİDEO HİZMETLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Talebe Dayalı Video (TDV) hizmetleri dijitalleşmeye paralel olarak televizyon ve video izleme alışkanlıklarında da önemli bir değişimi beraberinde getirmektedir. Bu araştırmada Yozgat ilinde ikamet eden katılımcıların TDV hizmetleri kullanımına yönelik görüşleri incelenmiştir. Kullanıcıların TDV’ye abone olma nedeni ve söz konusu hizmetlerin tüketicilere sunduğu avantajların/dezavantajların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak adına nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan nitel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmada örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme yönteminin alt yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 42 TDV abonesinden yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, talebe dayalı video hizmetleri ile sunulan içeriklerin zengin ve ilgi çekici olması ile TV içeriklerinin yetersiz olması en yüksek frekansa sahip abone olma nedenleri olarak belirlenmiştir. Pandemi sürecinde kapanma nedeniyle evde geçirilen sürenin fazla olması da abone olma nedenleri arasında yer almıştır. Ayrıca talebe dayalı video hizmetlerinin istenildiği zaman izlenme imkânı sunması ve zengin içeriğin olması en yüksek frekansa sahip avantajlar olarak tespit edilmiştir. TDV hizmetleri kapsamında sunulan uygun olmayan içerikli programların fazla olması, bağımlılığa neden olması ve fiyat artışlarının fazla olması ise en yüksek frekansa sahip dezavantajlar arasında yer almıştır.

A DESCRIPTIVE STUDY OF THE USE OF VIDEO ON-DEMAND SERVICES

In parallel with digitalization, Video on Demand (VOD) services have significantly changed in TV and video viewing habits. In this study, the opinions of the participants residing in Yozgat on the use of VOD services were examined. It is aimed to determine the reason for users to subscribe to VOD and the advantages/disadvantages of these services to consumers. To achieve this goal, the descriptive analysis technique, which is among the qualitative research methods, was used. In this study, an easily accessible sampling method, one of the sub-methods of the purposeful sampling method, was used as the sampling method. Within the scope of the research, the data obtained from 42 VOD subscribers through a semi-structured interview form were analyzed. As a result of the analysis, the fact that the content offered by demand-based video services is rich and exciting and the TV content is insufficient was determined as the reasons for subscribing with the highest frequency. The increased amount of time spent at home due to the closure during the pandemic was also among the reasons for subscribing. In addition, the fact that demand-based video services offer the opportunity to be watched at any time and that there is rich content has been identified as the advantages with the highest frequency. The fact that the programs with inappropriate content offered within the scope of VOD services are high, cause addiction and increase in prices are among the disadvantages with the highest frequency.

___

 • Ak, Ö. (2019). Framework for Video-On-Demand Industry in Sweden. Erişim adresi https://www.researchgate.net/publication/333682541_Framework_for_Video-On-Demand_industry_in_Sweden
 • Al-Busaidi, Z. Q. (2008). Qualitative research and its uses in health care. Sultan Qaboos Univ Medical Journal, 8 (1), 11–19.
 • Amalia, Y., Handayani, P. W., ve Hapsari, I. C. (2021). Actual use of transactional video on demand: The extended of technology acceptance model. International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System, IEEE, 213-219, http://dx.doi.org/10.1109/ICIMCIS53775.2021.9699327.
 • Amirtham, V. (2023, Mart 29) What is TVOD? Definition of transactional video on demand. Retrieved from https://www.vplayed.com/blog/what-is-tvod/
 • Aslan, E. (2023, Ocak 31). Türkiye’de hangi online dizi-film platformu daha çok kullanılıyor? (2022). Erişim adresi https://webmasto.com/turkiyede-hangi-online-dizi-film-platformu-daha-cok-kullaniliyor-2022
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1), 23-28.
 • Camilleri, M. A., ve Falzon, L. (2020). Understanding motivations to use online streaming services: integrating the technology acceptance model (TAM) and the uses and gratifications theory (UGT). Spanish Journal of Marketing-ESIC. 1-22.
 • Can, E. N., Koçer, M., ve Toprak, H. H. (2021). Tüketicilerin Netflix kullanımları üzerine bir araştırma. Erciyes Akademi, 35(1), 323-344.
 • Candan, G. (2020). Glokalizasyon bağlamında Netflix reklamları: Göstergebilimsel bir analiz. Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, II (I) , 3-15
 • Cebeci, U., Ince, O., ve Turkcan, H. (2019). Understanding the intention to use Netflix: An extended technology acceptance model approach. International Review of Management and Marketing, 9(6), 152-157, https://doi.org/10.32479/irmm.8771
 • Chen, S., Wang, Y., ve Tseng, M. M. (2009). Mass customisation as a collaborative engineering effort. International Journal of Collaborative Engineering, 1(1-2), 152-167.
 • Clipbucket. (2022). Ad based video on demand (avod). Retrieved from https://clipbucket.com/avod/
 • Davis, C., ve Zboralska, E. (2017). Transnational over-the-top media distribution as a business and policy disruptor: The case of Netflix in Canada. The Journal of Media Innovations, 4(1), 4-25, https://doi.org/10.5617/jmi.v4i1.2423
 • Demirkol, A. (2021). A qualitative investigation of binge-watching among university students: Before and after the Covid-19 pandemic. Master's thesis in Middle East Technical University, Ankara.
 • Ekonomist. (2022, Ocak 27). Dijital platformlar pazarlama gündemini belirleyecek. Erişim adresi https://www.ekonomist.com.tr/makale/dijital-platformlar-pazarlama-gundemini-belirleyecek-28685
 • Groshek, J., ve Krongard, S. (2016). Netflix and engage? Implications for streaming television on political participation during the 2016 US presidential campaign. Social Sciences, 5 (4), 65-83.
 • Inpo N. (2015). A Study of factors associated with purchase decision of Thai customers in legal video streaming services. Master thesis. Thammasat University, Bangkok.
 • International Telecommunication Union. (2009, Ocak 23). Requirements for the support of IPTV services. Retrieved from https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1901-200901-I
 • Jenner, M. (2014). Is this TVIV? On Netflix, TVIII and binge-watching. New Media & Society, 18(2), 257-273. Jo, J. H., Lee, J. H., ve Cho, S. (2020). The characteristics of videos on demand for television programs and the determinants of their viewing patterns: Evidence from the Korean IPTV market. Telecommunications Policy, 44, 1-16.
 • Johny, J., ve Alukal, P. (2018). Video on demand industry: Challenges and opportunities in the Indian Market. International Journal of Innovative Science and Research Technology,, 3(5), 598-612.
 • Karahan, S. (2022, Temmuz 4). TV’de reklam göstermek artık yetmiyor! Erişim adresi https://sefakarahan.com/tvde-reklam-gostermek-artik-yetmiyor/
 • Kostyrka-Allchorne, K., Cooper, N.R., ve Simpson, A. (2017). The relationship between television exposure and children’s cognition and behaviour: A systematic review. Developmental Review, 44, 19-58.
 • Kwon, Y., Park, J., ve Son, J.Y. (2021). Accurately or accidentally? Recommendation agent and search experience in over-the-top (OTT) services. Internet Research, 31(2), 562-586.
 • Leowarin, T., ve Thanasuta, K. (2021). Consumer purchase intention for subscription video-on-demand service in Thailand. TNI Journal of Business Administration and Languages, 9(1), 14-26.
 • Lotz, A. (2007). The television will be revolutionized. New York: NYU Press.
 • MarketsandMarkets. (2020, Ocak). Video an demand market. Retrieved from https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/audio-video-on-demand-avod-market-1046.html?gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMV9SUCDTMv6TLgFaX7CfKXUDAOoTQZDwlcbaUg5dqY8YBN8W9piN6hoC9OwQAvD_BwE
 • Matrix, S. (2014). The Netflix effect: Teens, binge watching, and on-demand digital media trends. Jeunesse: Young People, Texts, Cultures, 6(1), 119-138.
 • MediaMetrie. (2023, Ocak 19). TV viewing habits in 2022. Retrieved from https://www.mediametrie.fr/en/tv-viewing-habits-2022
 • Nastasi, B. (2015). Study notes: Qualitative research: Sampling ve sample size considerations. Retrieved from https://www.scribd.com/document/282765315/QualitySample-Size
 • Neal, D. (2013, Aralık 13). Netflix’s binge viewing behavior poses threat to marketers. Retrieved from https://www.clickz.com/netflixs-binge-viewing-behavior-poses-threat-to-marketers/34505/
 • Netflix. (2023, Mart). Personalization & Search. Retrieved from https://research.netflix.com/business-area/personalization-and-search
 • Noh, S. (2020). Dual portfolio management strategies of online subscription video on demand (SVOD) companies: a genre perspective. Journal Of Media Business Studies, 18(2), 1-22.
 • Orosz, G., Bőthe, B., ve Toth-Kiraly, I. (2016). The development of the problematic series WatchingScale (PSWS). Journal of Behavioral Addictions, 5(1), 144-150.
 • Özel, S. (2020). Talebe bağlı video servisleri çağında Netflix etkisi. İnsan&İnsan, 7(26), 115-138.
 • Parmaksız, M. Y., ve Kırçova, İ. (2020). Film ve dizilerin abonelik temelli izleme motivasyonları üzerine nitel bir çalışma: Neden SVOD?. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 779-802.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. London: Sage Publications.
 • Pawson, R., Boaz, A., Grayson, L., Long, A. & Barnes, C. (2003). Types and quality of social care knowledge. Stage two: towards the quality assessment of social care knowledge. ESRC UK Centre for Evidence Based Policy and Practice: Working Paper 18, 1-31.
 • Pearson, R. (2011). Cult television as digital television’s cutting edge. (Eds.) Bennett, J.; Strange, N. Television as digital media (console-ing passions), 105-131. London: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822393658-005
 • Pontes, H. M., Szab ´o, A., ve Griffiths, M. D. (2015). The impact of Internet-based specific activities on the perceptions of Internet addiction, quality of life, and excessive usage: A cross-sectional study. Addictive Behaviors Reports, 1, 19–25.
 • Prabjit, P., Salim, C. V., Kusumawardhani, A.,ve Gunadi, W. (2021). The Influence of Service Quality, Perceived Value, Customer Satisfaction and Brand Trust towards Customer Loyalty in Subscription Video on Demand. Budapest International Research and Critics: Humanities and Social Sciences, 4(4), 10868-10882.
 • Rahman, K. T., ve Arif, M. Z. U. (2021). Impacts of Binge-Watching on Netflix during the COVID-19 pandemic. South Asian Journal of Marketing, 2(1), 97-112.
 • Rubin, A. M. (1983). Television uses and gratifications: The interactions of viewing patterns and motivations. Journal of Broadcasting, 27(1), 37–51.
 • Sharma, R., ve Kakkar, A. (2022). Adoption of VoD services: an investigation of extended technology acceptance model. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 16(1-2), 62-80.
 • Simon, J. P. (2012). The dynamics of the media and content industries: A synthesis. Luxembourg: JRC Scientific and Policy Reports, 7471.
 • Snyman, J. H., ve Gilliard, D. J. (2019). The streaming television industry: Mature or still growing? Journal of Marketing Development and Competitiveness, 13(4), 94-105,https://doi.org/10.33423/jmdc.v13i4.2355 Statista. (2023, Mart). Video streaming (SVoD)-Turkey. Retrieved from
 • https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/video-on-demand/video-streaming-svod/turkey Sussman, S., ve Moran, M. B. (2013). Hidden addiction: Television. Journal of Behavioral Addictions, 2(3), 125–132. Tefertiller, A. (2020), Cable cord-cutting and streaming adoption: advertising avoidance and technology acceptance in television innovation, Telematics and Informatics, 51, 1-9.
 • Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi. (2021, Ekim). Televizyon izleme ölçümü 2020 yıllığı. Erişim adresi https://tiak.com.tr/upload/files/2020yillik.pdf
 • Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi. (2023, Mart 3). TİAK televizyon izleyici ölçümü / 2022 izleme davranışları. Erişim adresi https://tiak.com.tr/duyurular/tiak-televizyon-izleyici-olcumu-2022-izleme-davranislari&no=1
 • Tor-Kadıoğlu, C. 2020. Tüketicilerin akıllı robot süpürge satın alma motivasyonları üzerine bir araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(4), 2515-2537
 • Waldenor, C. (2013). Is OTT disrupting television? , Doctoral dissertation, Master Thesis in Busines and Economics, Stockholm.
 • Wikipedia. (2022, Kasım 20). Video on demand. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Video_on_demand#cite_note-3
 • Yaşar, M. (2018). Nitel araştırmalarda nitelik sorunu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 55-73.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, G. (2021, Şubat 14). Kurtlar sofrasında kazanan dijital yayın platformu hangisi?. Erişim adresi https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/dijital-yayin-platformlarinda-rekabet-kizisiyor/
 • Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. Sage Books. Retrieved from http://online.kottakkalfarookcollege.edu.in:8001/jspui/bitstream/123456789/4025/1/Case%20study%20research%20and%20applications%20_%20design%20and%20methods%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf

___

APA Akgün, Z. & Hacıhasanoğlu, P. (2023). TALEBE DAYALI VİDEO HİZMETLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , (65) , 31-40 . DOI: 10.18070/erciyesiibd.1210669