EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, ebeveynlerin gözünden çocukların bilgisayar ve internet kullanımının olumlu-olumsuz yönlerini incelemektir. Çalışma Tokat ilinde 145 çocuğun ebeveyni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Bu çalışma nicel veri analizine dayalı, araştırma sorularını incelemeye yönelik yapılmış betimsel (Tarama, survey)  bir çalışmadır. Geçerli sayılan anket formundaki veriler bilgisayara aktarılmış ve verilerin analizi SPSS 19.0 programında yapılmıştır. Araştırma sonucunda, anne babalar evde bilgisayarın en çok çalışma odası, salon ve oturma odasına bulunduğunu belirtmişlerdir. Anne ve babalar bilgisayar kullanmanın olumlu yönleri nelerdir sorusuna en çok ‘’Bilgiye Erişimi Sağlar'' cevabı verirken, bilgisayar kullanmanın olumsuz yönleri nelerdir sorusuna ise en çok ''Sağlığı olumsuz etkiler'' cevabını vermişlerdir. Anne ve babalar İnternet kullanmanın olumlu yönleri nelerdir sorusuna en çok ''Bilgiye Kolay ve Hızlı Erişim Sağlar'' cevabı verirken, İnternet kullanmanın olumsuz yönleri nelerdir sorusuna ise en çok ''Çocukların yaş ve gelişimine uygun olmayan zararlı/olumsuz içeriklere erişme'' cevabını vermişlerdir.
Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi, Bilgisayar

Examination Of The Positive And Negative Aspects Of Computer And Internet Usage Of Children According To Parents

The aim of this study is to examine the positive and negative aspects of children's computer and internet usage from the eyes of parents. The study was carried out with the parents of 145 children in Tokat province. The interview form developed by the researcher was used in the study. This study is a descriptive survey which is based on quantitative data analysis. The data in the valid interview form were transferred to the computer and the data were analyzed in SPSS program. At the end of the study, parents stated that the computer was mostly found in the study room, living room and living room at home. What are the positive aspects of parents using computers? most of the question "Provides Access to Information" gave the answer. What are the negative aspects of using computers? '' Health negatively affects '' most of the answer to the question. Parents; what are the positive aspects of using the internet? '' Provides Easy and Fast Access to Information '' is the answer to the question. The question of what are the negative aspects of using the Internet is the answer to the most '' harmful content that is not suitable for children's age and development ''.

Kaynakça

Akçay, D., ve Özcebe, H., (2012), Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çocuk Dergisi, 12(2):66-71.

Akınoğlu, O., (2002), Eğitim ve Sosyalleşme Açısından İnternet Kullanımı, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Arı, M., Bayhan, P., (2003), Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitim,Epsilon Yay, 3.Baskı, İstanbul.

Aktaş, A.,Y., (2005), 3-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, The Turkish Online Journal of Educational Technology , 4 (4):9.

ASAGEM, Gürcan A., Özhan S., Uslu, R., (2008), Dijital Oyunlar ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara.

Bayraktutan, F., (2005), Aile İçi İlişkiler Açısından Internet Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul.

Birlik, K., (2012), Çocukla Ebeveynin Teknoloji Savaşı. Eğitimde Yansımalar, ArelEğitim Kurumları Dergisi 31:2.

Cömert, I., T., Kayıran, S., M., (2010), Çocuk ve Ergenlerde İnternet Kullanımı,Çocuk Dergisi 10(4):166-170.

Çakır, H., (2013), Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Ailelerin Görüşleri ve Öğrenci Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2):138-150.

Deveci,S.,E., Açık,Y., Gülbayrak,C., Demir, A.,F., Karadağ,M., Koçdemir, E., (2007), Klinik Araştırması- İlköğretim Öğrencilerinin Cep Telefonu, Bilgisayar, Televizyon Gibi Elektromanyetik Alan Olusturan Cihazları Kullanım Sıklığı, Fırat Tıp Dergisi, 12(4):279-283.

Durdu, P., Tüfekçi, A. ve Çağıltay, K. (2005), Üniversite öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi öğrencileri arasında karşılaştırmalı bir çalışma. Eurasion Journal of Educational Research, 19, 66- 76.

Emiroğlu G.B., “Türkiye’de Görme Engelliler İçin Bilişim” Bilişim 07 Bildiriler Kitabı s.80 Türkiye Bilişim Derneği Sheraton Oteli 14-16 Kasım 2007.

İliş, B. E., (2006), Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Bilgisayar ve Anaokulu Öğretmenleri İle 6 Yas Grubu Çocuklarının Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kaşıkçı,N., Çağıltay, K.,Karakuş,T. ,Kurşun,E., Ogan,C., (2014), Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların İnternet Alışkanlıkları ve Güvenli İnternet Kullanımı, Eğitim ve Bilim, Cilt 39, Sayı 171.

Tercan, İ., Sakarya, S. ve Çoklar, A.N.,(2012), Çocukların Gözüyle Onların İnternet Kullanım Profilleri ve Ailelerin Getirdiği Sınırlamalar: Anamur İlçe Örneği, Selçuk Üniversitesi, e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences,7(1): 305-312.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enderun455323, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {CÖMERT, Semanur} }
APA CÖMERT, S . (2018). EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ. Enderun , 2 (2) , 1-10 .
MLA CÖMERT, S . "EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ". Enderun 2 (2018 ): 1-10 <
Chicago CÖMERT, S . "EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ". Enderun 2 (2018 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ AU - Semanur CÖMERT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 2 IS - 2 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Enderun EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ %A Semanur CÖMERT %T EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD CÖMERT, Semanur . "EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ". Enderun 2 / 2 (Ekim 2018): 1-10 .
AMA CÖMERT S . EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ. Enderun. 2018; 2(2): 1-10.
Vancouver CÖMERT S . EBEVEYNLERE GÖRE ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİN İNCELENMESİ. Enderun. 2018; 2(2): 10-1.