TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Çocuk işçiliği hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sorun alanıdır. Tüm dünyada toplamda 160 milyon çocuk uluslararası çalışma standartlarından uzak bir şekilde istihdam edilmektedir. Çocukların emek piyasası içerisindeki varlığı hem kendileri hem de ülke ekonomileri için bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların çözümü için mücadelenin temeline baktığımızda, temel insan hakkı düşüncesinin yanında ekonomik kaygıların da var olduğunu görebilmekteyiz. Bu görüşlerin haklılıkları bir yana, gelişmekte olan ülkeler açısından uygulanması ayrıca tartışmalı olan bir konudur. Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkeler açısından çocuk işçiliği taleplerinin haklılıklarını incelemek ve çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik uygulanabilecek politikaları analiz etmektir.

___

Addo, Kofi, Core Labour Standarts and International Trade, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015.

Avşar, Zakir ve Öğütoğulları, Eren, “Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği Mücadele Stratejileri”, Sosyal Güvenlik Dergisi, C.2, S.1, 2012, ss. 9-40.

Basu, Kaushik, International Labour Standards and Child Labour, Globalization, Institutions and Social Cohesion, Springer, Berlin, 2001, ss.115-123.

Berigel, Sevda, İlhan Eroğlu, “Türkiye’de Çocuk İşçiliği Dinamikleri”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2019, ss.39-56.

Bhagwati, Jagdish, “Free Trade: Old and New Challenges”, the Economic Journal, Vol. 104, No.423, 1994, ss.231-246.

Bequele, Assefa, Jo Boyden, Combating Child Labour, International Labour Office, Geneva, 1988.

Calderón Cuevas, Eduardo, “Basic Income as a Policy to Fight Child Labour”, Basic Income Network International Congress, Barcelona, 2004, ss.1-24.

Chaudhary, Kinjal, “Impact of Globalization on Child Labour Scenario ın India”, Journal of Politic&Governance, Vol.3, No.1, 2014, ss.68-75.

Çöpoğlu, Mustafa, “Bir Kısır Döngü: Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve İşsizlik”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.5, 2018, s.s.671-685.

Dziedzom Akorsu, Angela, “Labour Standards Application in Ghana: Influences, Patterns and Solutions”, Dokota Tezi, University of Manchester,2010, s.16.

Engerman, L. Stanley, “The History and Political Economy of International Labour Standarts”, International Labour Standarts: History, Theory and Policy Options, 2003, ss.39-83.

Field, S. Garry, “Trade and Labour Standards: a Review of the Issue”,OECD, Paris, 1998, ss.3-35. Galli, Rossana, The Economic Impact of Child Labour, International Institute for Labour Studies, Genava, 2001.

Golub, S. Stephen, “International Labour Standards and International Trade”, IMF Working Paper, WP/97/37, 1977, ss.1-33.

Huybrechts, An ve Develtere, Patric, “Trade Unions and the Fight Against Child Labours: Evidence of Policies and Practies”, Lirgiad Working Paper, Vol.16, No.16 2006, ss.1-37.

ILO, Declaration on Fundemental Principles and Right at Work and Its Follow-up, the International Labour Conference, second Edition, Genava1998, (Annex Revised 2010).

ILO, Global Estimates of Child Labour: Results and Trends 2012-2016, International Labour Office, Geneva, 2017a.

ILO, The Rule of the Game, An Introduction to the Standards-Related Work of the International Labour Organization, 4. Baskı, Geneva, 2019a.

Kemal Biçerli, Mustafa, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayıncılık, 10. Baskı, İstanbul, 2018.

Krueger, B. Alan, “International Labour Standards and Trade”, Annual World Bank Conference on Development Economic, Washington, 1995, ss.279-302.

Ladbury, Sarah ve Gibbons, Stephen, “Core Labour Standarts: Key Issues and A Proposal for A Strategy”, A Report Submitted to the UK Department for International Development, 2000, ss. 1-59.

Mehra, Rekha, “Women, Empowerment and Echonomic Development”, ANNALS, 554, 1997, ss.136-149.

Parlak, Zeki, “Küreselleşme ve Çalışma Standartları”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.9, 2004, ss.43-88.

Plener, Von ve Freiherr, Ernst , The English Factory Legislation, from 1802 till the Present Time, No: 43683-43685, Chapman and Hall, 1873.

Stern, M. Robert, “Labour Standards and İnternational Trade”, Search Seminar in International Economics, Discusion Paper, No.430, 1998, ss. 1-36.

Swinnerton, A. Kenneth ve Ann Rogers, Carol “The Economics of Child Labour:Comment”, American Economic Review, C.89, S.5, 1999, ss.1382-1385.

Şahin, Levent, “Geçmişten Günümüze Çocuk İşçiliği”, Sosyal Bilimler araştırması Dergisi, C.2, 2012, ss. 103-118.

Şahinöz, Ahmet, “Dünya Ticaret Örgütü’nün Dönüşümü”, Küreselleşme ve Türkiye Tanımı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2002, ss.117-189.

Tokol, Aysen ve Alper, Yusuf, Sosyal Politika, Dora Yayın Evi, 8. Baskı, Bursa, 2017.

Tor, Hacer, “Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Boyutları”, Journal of World of Turk, Vol.2, No.2, 2010, s.25-42.

Trebilcock, J. Mıchael, “Trade Policy and Labour Standarts: Objectives, Instruments and Instıtutıons”, Law and Economic Research Paper, No: 02-01, 2001, ss. 1-28.

Tsogas, Georgios, “Labour Standards in International Trade, a Study in Theory and Policy”, Doktora Tezi, University of London, 1998.

Tuncan, Nilgün, “Çocuk İşçiliği: Nedenleri, Boyutları ve Küreselleşen Dünyadaki Konumu”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2000, ss.244-259.

UNICEF, “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve İhtiyari Protokoller”, Usul Kararları İle Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorumları, ss.1-29.

https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/lang--tr/index.htm, 2017b, (06.12.2021).

Products Exports by country US$000 2018 | WITS Data (worldbank.org)(27.06.2021).

Çocuk İşçiliği: Küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği ve insan ticareti, önemli bir sorun olmaya devam ediyor (ilo.org), 2019b, (07.01.2022).

___

Bibtex @araştırma makalesi { emid1103241, journal = {Ekonomi Maliye İşletme Dergisi}, eissn = {2667-4378}, address = {}, publisher = {Adil AKINCI}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {54 - 67}, doi = {10.46737/emid.1103241}, title = {TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ}, key = {cite}, author = {Beşoluk, Erdal and Parlak, Zeki} }
APA Beşoluk, E. & Parlak, Z. (2022). TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ . Ekonomi Maliye İşletme Dergisi , 5 (1) , 54-67 . DOI: 10.46737/emid.1103241
MLA Beşoluk, E. , Parlak, Z. "TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ" . Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 (2022 ): 54-67 <
Chicago Beşoluk, E. , Parlak, Z. "TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ". Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 (2022 ): 54-67
RIS TY - JOUR T1 - TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ AU - Erdal Beşoluk , Zeki Parlak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.46737/emid.1103241 DO - 10.46737/emid.1103241 T2 - Ekonomi Maliye İşletme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 67 VL - 5 IS - 1 SN - -2667-4378 M3 - doi: 10.46737/emid.1103241 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ekonomi Maliye İşletme Dergisi TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ %A Erdal Beşoluk , Zeki Parlak %T TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ %D 2022 %J Ekonomi Maliye İşletme Dergisi %P -2667-4378 %V 5 %N 1 %R doi: 10.46737/emid.1103241 %U 10.46737/emid.1103241
ISNAD Beşoluk, Erdal , Parlak, Zeki . "TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ". Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 / 1 (Haziran 2022): 54-67 .
AMA Beşoluk E. , Parlak Z. TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi. 2022; 5(1): 54-67.
Vancouver Beşoluk E. , Parlak Z. TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi. 2022; 5(1): 54-67.
IEEE E. Beşoluk ve Z. Parlak , "TEMEL BİR ÇALIŞMA STANDARDI OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ", Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 54-67, Haz. 2022, doi:10.46737/emid.1103241