Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması

Bu çalışmada, Tekdüzen Hesap Planı ile Yeni Hesap Planı Taslağının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma problemi; mevcut hesap planı ile uluslararası finansal raporlama standardına (UFRS) uyumlu yeni hesap planı taslağı arasında farkların mevcut olup olmadığının belirlenmesi ve varsa farkların tespit edilmesidir. Bu amaçla, mevcut Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK), 28/12/2018 tarihinde yayınladığı Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı karşılaştırması yapılmış, benzerlik ve farkları belirlenmiş, görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Araştırmada belgesel gözlem yolu ile veriler toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre; mevcut hesap planında şuan 250 hesap mevcut iken; taslak ile birlikte bu sayının 476 hesap sayısına ulaşacağı tespit edilmiştir. Taslak, mevcut TDHP’nin genel yapısını bozmamakla birlikte; boş hesap kodları kullanarak yeni hesap grupları oluşturulmuş ve yeni hesaplar eklenmiştir. Birçok hesap ve grup ismi, muhasebe standartları ile uyumlu hale getirilerek yeniden adlandırılmıştır. 

An Examination on Account Plan Change: Single Account Plan Comparisons With Draft Account Plan For Suitable Financial Reporting Standards

The current study aimed to compare Unified Chart of Accounts and New Chart of Accounts Draft, which conforms to the International Financial Reporting Standards (IFRS,) and identify the differences between them. Therefore, Unified Chart of Accounts (UCOA) and New Chart of Accounts Draft based on the Financial Reporting Standards released on 28/12/2018 by Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority were compared and contrasted with suggestions and recommendations. The data was collected with indirect observation and content analysis was employed. The findings revealed that the current chart of accounts had 250 accounts, which would rise to 476 with the implementation of the draft. Although the draft does not change the general structure of UCOA, it has new account codes created by blank account codes with the addition of new accounts. Many accounts and groups have been renamed congruent with accounting standards.

Kaynakça

Akdoğan, N. (2019). Finansal Raporlama Standartlarıyla Uyumlu Olması Amacıyla Tekdüzen Hesap Planının Güncellenmesine Yönelik KGK Tarafından Yayımlanan Taslak Metnin Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(3), 745-785

Akdoğan, N., Sevilengül, O. (2007). Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tekdüzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler. Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 84, 29-70

Ataman, B., Çavlak, H. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Karşılaştırılması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 3,153-168.

Dızman, Ş. (2014). Ticari Borçlar ve Alacaklar Açısından Vade Kavramına, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Tekdüzen Hesap Planı (THP) ve Yeni Hesap Planı Taslağı Kapsamında Bir Bakış. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 399-418

Dinç, E., Atabay, E. (2019). Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Gerçekliği Bozan Hükümler ve Güncelleme İhtiyacı. International Journal of Economic and Administrative Studies, Sayı:22, 179-192.

Duverger, M. (1973), Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Ankara: Bilgi Yayınevi.

Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı. www.kgk.gov.tr.

Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Küçük ve Mikro Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı. www.kgk.gov.tr.

Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, TMS/TFRS 2019 Seti. www.kgk.gov.tr.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ, 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete. www.kgk.gov.tr.

Kanun Hükmünde Kararname, 660 Sayılı, 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete.

Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 1, 26.12.1992 Tarih ve 21447 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete.

Önal, S., Kılıç, İ. (2019). Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı İle Mevut Tek Düzen Hesap Planının Karşılaştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(91), 71-97

Örten, R., Kurt, G. (2011). Türkiye Muhasebe Standartlarına Uygun Finansal Tablo Formatları ve Tekdüzen Hesap Çerçevesi Önerisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 4(2), 1-35

Özbek, C.Y. (2019). Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağının Maliyet Hesapları Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ağustos, 355, 376

Özbek, C.Y., Badem, A.C. (2020). Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği İle Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağının Kar Veya Zarar Tablosu Hesapları Açısından Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Özel Sayı: 22, 271-291

Sevilengül, O., (2016). Genel Muhasebe. Ankara: Gazi Yayınevi.

Şen, İ.K., Özbirecikli, M. (2018). BOBİ FRS’nin Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Değişiklikler: BOBİ FRS, TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi Çerçevesinden Bir İnceleme. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Nisan, Özel Sayı, 462-484.

Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı 14/2/2011 tarihli Resmi Gazete.

Vergi Usul Kanunu, 213 sayılı 10/01/1961 tarihli Resmi Gazete.

Yünlü, M., (2016). Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS/TFRS Uygulama Kapsamında Olmayan İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları. Muhasebe ve Denetim Dünyası, Sayı:1, 23-42.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad731036, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {103 - 129}, doi = {10.38009/ekimad.731036}, title = {Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {Kablan, Ali} }
APA Kablan, A . (2020). Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 103-129 . DOI: 10.38009/ekimad.731036
MLA Kablan, A . "Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 103-129 <
Chicago Kablan, A . "Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 103-129
RIS TY - JOUR T1 - Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması AU - Ali Kablan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38009/ekimad.731036 DO - 10.38009/ekimad.731036 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 129 VL - 2 IS - 2 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.731036 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması %A Ali Kablan %T Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması %D 2020 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 2 %N 2 %R doi: 10.38009/ekimad.731036 %U 10.38009/ekimad.731036
ISNAD Kablan, Ali . "Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Ağustos 2020): 103-129 .
AMA Kablan A . Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(2): 103-129.
Vancouver Kablan A . Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(2): 103-129.
IEEE A. Kablan , "Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 103-129, Ağu. 2020, doi:10.38009/ekimad.731036