Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler

Bu çalışmanın amacı koronavirüs pandemisinin küresel düzeyde ülke ekonomileri üzerindeki etkileri belirlemek ve koronavirüs salgınının etkilerinin yüksek düzeyde görüldüğü seçilen ülkelerdeki vergisel önlemleri değerlendirmektir. Çalışmada derleme yöntemiyle ülkelerdeki olası ekonomik etkiler ve vergisel düzenlemeler belirlenmiştir. Çalışmada koronavirüs salgının ortaya çıkışı, en çok etkilenen ülkelerdeki çeşitli istatistikler kullanılarak ülkelerin yaşadıkları nüfus kayıpları belirlenmiştir. Covid-19 salgınının ekonomik etkileri incelendiğinde toplam harcamaların azalacağı, tüketim alışkanlıklarının değişeceği, ülkelerin durgunluk yaşayacağı öngörülmektedir. Toplam harcama kalemlerinden yalnızca transfer harcamalarının artacağı öngörülmektedir. Vergisel düzenlemeler açısındansa incelenen ülkeler özelinde katma değer vergisi ve kurumlar vergisinde düzenlemeler yapıldığı görülmüştür.

A Global Level Investigation of Coronavirus Pandemic: Economic Effects and Taxative Measures

The aim of this study is to determine the effects of Covid-19 pandemic on country economies at global level and to evaluate the tax measures in selected countries where the effects of coronavirus epidemic are seen at a high level. In the study, possible economic effects and tax regulations in countries have been determined by compilation method. In the study, the emergence of Covid-19 epidemic and the population losses experienced by the countries were determined by using various statistics in the most affected countries. When the economic effects of Covid-19 epidemic are examined, it is predicted that total expenditures will decrease, consumption habits will change, and countries will experience stagnation. Of the total expenditure items, only transfer expenditures are expected to increase. In terms of tax regulations, it has been observed that there are regulations on value added tax and corporate tax for the countries studied.

Kaynakça

Akdoğan, A. (2019). Kamu Maliyesi (20. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Akyol, S., & Varlik, S. (2010). Bir Küresel Kamu Malı Olarak Finansal İstikrar: Eleştirel Değerlendirmeler. Ekonomik Yaklaşım, 21(75), 141–162.

Andersen, E. A., & Lindsnæs, B. (2007). Towards New Global Strategies: Public Goods and Human Rights (E. A. Andersen & B. Lindsnaes, eds.). Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Arslan, M. O. (2006). Küresel kamu malı olarak sağlık ve kuş gribinin Türkiye ekonomisine etkileri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Avdaliani, E. (2020).“ What Coronavirus Could Mean for China”, BESA Center Perspectives Paper No. 1,527.

Bouchnik-Chen, R. G. (2020). “Opportunity Out of Crisis: The Case of Iran”, BESA Center Perspectives Paper No. 1,525, April 10, 2020, Erişim adresi: https://besacenter.org/perspectives-papers/iran-crisis-opportunity/, Erişim tarihi: 19.04.2020.

Camatta, V. (2020). “French COVID-19 measures: an update” 30 Mart 2020, https://www.europeantax.blog/post/102g3dv/french-covid-19-measures-an-update, Erişim tarihi: 06.04.2020.

Carlsson-Szlezak, P., Reeves, M. ve Swartz, P. (2020). “What Coronavirus Could Mean for the Global Economy”, Erişim adresi: https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy, Erişim adresi: 20.04.2020.

Dedebek, E. (2017). Küresel Kamusal Malların Finansmanı. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 19–32.

Duffin, E. (2020). " Impact of the coronavirus pandemic on the global economy - Statistics & Facts", Erişim adresi: https://www.statista.com/topics/6139/covid-19-impact-on-the-global-economy/, Erişim tarihi: 20.04.2020.

Frisch, H. (2020). “Iran’s Coronavirus Economic Meltdown”, BESA Center Perspectives Paper No. 1,489, Erişim adresi: https://besacenter.org/perspectives-papers/coronavirus-iran-economy/, Erişim tarihi: 19.04.2020.

Frisch, H. (2020). “Iran’s Shiite Crescent and the Coronavirus”, BESA Center Perspectives Paper No. 1,471, Erişim adresi: https://besacenter.org/perspectives-papers/coronavirus-iran-shiites/, Erişim tarihi: 19.04.2020.

Gordon, T. ve Auxier, R. C. (2020). “Congress Must Do More To Help States And Localities Respond To COVID-19”, 30 Mart 2020,https://www.taxpolicycenter.org/taxvox/congress-must-do-more-help-states-and-localities-respond-covid-19, Erişim tarihi: 06.04.2020.

Kaul, I., Grunberg, I., & Stern, M. A. (1999). Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century. In I. Kaul, I. Grunberg, & M. A. Stern (Eds.), International Journal of Social Economics (Vol. 27). https://doi.org/10.1108/ijse.2000.27.2.160.3

Lee, Yen Nee. (2020). “6 charts show the coronavirus impact on the global economy and markets so far”, Erişim adresi: https://www.cnbc.com/2020/03/12/coronavirus-impact-on-global-economy-financial-markets-in-6-charts.html, Erişim tarihi: 20.04.2020.

Musmar, Frank. (2020). “The Effect of Coronavirus on the Global Economy”, BESA Center Perspectives Paper No. 1,495, Erişim adresi: https://besacenter.org/perspectives-papers/coronavirus-global-economy, Erişim tarihi: 19.04.2020.

Mutlu, A. (2006). Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları. Maliye Dergisi, 150, 53-78.

Sandler, T. (1998). Global and Regional Public Goods: A Prognosis for Collective Action. Fiscal Studies, 19(3), 221–247.

Scheifele, M. (2020). “ Germany Establishes Economic Market Stabilization Fund to Strengthen the Sconomy in the COVID-19 Crisis – tax implications of recapitalisation measures”, 25 Mart 2020, https://www.europeantax.blog/post/102g2va/germany-establishes-economic-market-stabilization-fund-to-strengthen-the-economy, Erişim tarihi: 06.04.2020.

Sneader, K.ve Singhal, S. (2020, Mart). “Beyond coronavirus: The path to the next normal”, Mart 2020, erişim adresi: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-the-path-to-the-next-normal.

Taymaz, E. (2020, Mart). “Covid-19 Tedbirlerinin Ekonomik Etkileri Ve Politika Önerileri”, erişim adresi: ttps://sarkac.org/2020/03/covid-19-tedbirlerinin-ekonomik-etkileri-ve-politika-onerileri.

T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). COVID-19 (Sars-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi. 1–42.

ULİSA12. (2020). “Kovid-19 (Koronavirüs) Salgınının Ekonomik Etkileri”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar (ULİSA) Enstitüsü, Sayı: 1.

UNIDO (2020). “Coronavirus: the economic impact”, Erişim adresi: https://www.unido.org/stories/coronavirus-economic-impact, e.t. 20.04.2020.

Velling, Tanja., Markus Ernst, Guillermo Canalejo, Andrea Manzitti, Maarten van der Weijden, Victor Camatta, “Fiscal responses to COVID-19”, 22 Mart 2020, https://www.europeantax.blog/post/102g23 s/fiscal-responses-to-covid-19, Erişim tarihi: 05.04.2020.

Yalçın, A. Z. (2009). Küresel Çevre Politikalarının Küresel Kamusal Mallar Perspektifinden Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 288-309.

https://home.kpmg/tr/tr/home/medya/press-releases/2020/04/covid19un-ekonomiye-etkisi-en-az-bir-yil-surecek.html, Erişim tarihi: 21.04.2020.

http://www.mef.gov.it/en/inevidenza/Protect-health-support-the-economy-preserve-employment-levels-and-incomes-00001/, Erişim tarihi: 06.04.2020.

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses#support-for-businesses-paying-tax, Erişim tarihi: 06.04.2020.

https://www.irs.gov/newsroom/tax-day-now-july-15-treasury-irs-extend-filing-deadline-and-federal-tax-payments-regardless-of-amount-owed, Erişim tarihi: 06.04.2020.

https://www.paulweiss.com/practices/transactional/tax/publications/internal-revenue-service-postpones-april-15-federal-income-tax-payment-and-tax-return-filing-deadlines?id=31220, Erişim tarihi: 07.04.2020.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad729646, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {89 - 102}, doi = {10.38009/ekimad.729646}, title = {Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler}, key = {cite}, author = {Bilgiç Ulun, Ayşegül} }
APA Bilgiç Ulun, A . (2020). Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 89-102 . DOI: 10.38009/ekimad.729646
MLA Bilgiç Ulun, A . "Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 89-102 <
Chicago Bilgiç Ulun, A . "Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 89-102
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler AU - Ayşegül Bilgiç Ulun Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38009/ekimad.729646 DO - 10.38009/ekimad.729646 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 102 VL - 2 IS - 2 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.729646 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler %A Ayşegül Bilgiç Ulun %T Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler %D 2020 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 2 %N 2 %R doi: 10.38009/ekimad.729646 %U 10.38009/ekimad.729646
ISNAD Bilgiç Ulun, Ayşegül . "Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Ağustos 2020): 89-102 .
AMA Bilgiç Ulun A . Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(2): 89-102.
Vancouver Bilgiç Ulun A . Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(2): 89-102.
IEEE A. Bilgiç Ulun , "Covid-19 Salgınının Küresel Düzeyde İncelenmesi: Ekonomik Etkiler ve Vergisel Önlemler", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 89-102, Ağu. 2020, doi:10.38009/ekimad.729646