ULUSLARARASI BAKIŞ İLE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİNİN GELİŞİMİ

Yükseköğretim kurumları, sosyo-politik dönüşümler, küreselleşme, bilim dünyasındaki gelişmeler, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye dayalı toplumların ihtiyaçlarındaki değişiklikler gibi sebeplerle birçok alanda yenilikçi uygulamalar ile karşılaşmaktadır. Bilgi, tarihsel süreçte her zamankinden daha değerli hale gelmiştir. Sanayileşmiş toplumların ihtiyaçlarının karşılanmasında bilgi temelli yaklaşımlar yer almaktadır. Yükseköğretim kurumları toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu beceri ve yeterliliklere sahip çok sayıda mezun vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda modern toplumların karşılaştığı toplumsal, sosyokültürel ve ekonomik olgular kapsamında yükseköğretimde kalite süreçleri gündeme gelmiştir. Bu çalışmada yükseköğretimde kalite güvencesinin neden gerekli olduğu ve yükseköğretimdeki kalite çalışmalarının uluslararası perspektifteki yansımaları incelenecektir.

___

 • Adelman, C. (1992). Accreditation. (Ed: Clarke, B. ve Neave, G.), The Encyclopedia of Higher Education, Vol. 2. Oxford: Pergamon Press. 1313-1318
 • Altbach, P. (1991). “Patterns in Higher Education Development”, Review of Higher Education, 1 Vol. 4, No. 3. 293-316
 • Altbach, P. G., Reisberg, L., Rumbley, L. E. (2009). Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, Paris
 • Bakioğlu, A. ve Baltacı, R. (2010). Akreditasyon ve Eğitimde Kalite. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • Bernard, A. (2012). Quality Assurance in an International Higher Education Area: A summary of a case-study approach and comparative analysis, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Germany
 • Brennan, J. ve Shah, T. (2000). Managing Quality in Higher Education, OU Press, U.K.
 • Brennan, J. (2004). The Social Role of the Contemporary University: Contradictions, Boundaries and Change., CHERI: Ten Years On: Changing Education in a Changing World, CHERI. Milton Keynes: OU Press, U.K.
 • Clark, B. (1983). The Higher Education System. Academic organization in cross-national perspective. University Press of California, Berkeley, U.S.A
 • Colding, A. ve Meek, V. L. (2006). “Twelve Propositions on Diversity in Higher Education”, Higher Education Management and Policy, Vol. 18, No. 3. 31-54
 • Dill, D. D. (2007). Will Market Competition Assure Academic Quality? An Analysis of the UK and US Experience in Quality Assurance In Higher Education: Trends in Regulation, Translation and Transformation (Ed: Westerheijden, D. F., Stensaker, B. ve Rosa, M. J.), Springer, Dordrecht, The Netherlands
 • Eaton, J. S. (2005). “Quality and an International Higher Education Space”, International Higher Education, No. 40, 3-4
 • ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), (2015).
 • https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf (Erişim: 21.05.2023)
 • ESU-ESIB (The European Students' Union - Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Beyrouth). The Black Book of the Bologna Process (2016). https://esu-online.org/wpcontent/uploads/2016/07/Bologna-Black-Book-ESU-ESIB.pdf (Erişim: 02.06.2023)
 • FEDEK, (Fen Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), (2023). http://www.fedek.org.tr/?page=2 (Erişim: 02.06.2023)
 • Gellert, C. (1993). Higher education in Europe, Jessica Kingsley Publishers, London, U.K.
 • Ginkel, V. H. (2003). “The University of the Twenty-First Century: From Blueprint to Reality”, Higher Education in Europe, Vol. XXVII, No. 1. 83-85
 • Gül, S., ve Gül, H. (2014). “Türk ye’de Yükseköğret m n Gel ş m , Güncel Durumu ve Eleşt r s ”. Toplum ve Demokrasi, 51-66.
 • Houston, D. (2008). “Rethinking Quality and Improvement in Higher Education”, Quality Assurance in Education, Vol. 16, No. 1, 61-79
 • KCUE (Korean Council for University Education), (2023).
 • https://aims.kcue.or.kr/EgovPageLink.do?subMenu=90402000 (Erişim: 21.05.2023)
 • Knight, J. (2005). “International Race for Accreditation Stars in Cross-Border Education, International Higher Education”, No. 40. 2-3
 • Knight, J. (2007). “Internationalization: A Decade of Changes and Challenges”, International Higher Education, No. 50. 6-7
 • Luijten-Lub, A. (2007). Choices in Internationalization. How Higher Education Institutions Respond to Internationalization, Europeanization, and Globalization, Center for Higher Education and Policy Studies, University of Twente, Netherlands
 • Longman Dictionary, (2023). https://www.ldoceonline.com/dictionary/accredited#accredited_4 (Erişim: 03.06.2023)
 • Maassen, P. A. M. (1997). “Quality in European Higher Education: Recent Trends and Their Historical Backgrounds”, European Journal of Education, Vol. 32, No. 2
 • MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), (2023). https://www.mudek.org.tr/tr/hak/disdeg.shtm (Erişim: 02.06.2023)
 • Özer, M., Gür, B. S., Küçükcan, T. (2010). Yükseköğretimde Kalite Güvencesi, Ankara: SETA Yayınları
 • Pond, W. K. (2002), “Distributed Education in the 21st Century Implications for Quality Assurance”, Online Journal of Distance Learning Administration, Volume V, Number II
 • Rau, E. (1993). “Inertia and Resistance to Change of the Humboldtian University”, Higher Education in Europe. London, Jessica Kings-Ley Publishers. 37-46
 • Reinhartsen, C. J. (2003). “Higher Education, A Factor in the Founding of Knowledge Societies, Views of Partners and Stakeholders, Economic Partners”, Higher Education in Europe, Vol. XXVIII, No. 1
 • Salmi, J. (2003). “Looking Ahead: Higher Education and Knowledge Societies. Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education”, Higher Education in Europe, Vol. XXVIII, No. 1, 65-69
 • Santos, B.D.S. (2002). Towards a New Legal Common Sense. London: Butterworths. U.K.
 • Scott, P. (2007). Back to the Future? The Evolution of Higher Education Systems. (Ed: Kehm, B.) Looking Back to Look Forward: Analyses of Higher Education after the Turn of the Millennium. Kassel: INCHER, 13-27
 • Sterling, B. (2000). Accreditation: Certifying Public Works Excellence. American City and County, 115(11), 60-69
 • Te chler, U. (1990). “Research on H gher Educat on n Europe. Some Aspects on Recent Development”. Kassel: Druckwerstatt Br un ng, 99-118
 • Teichler, U. (2007). Higher Education Systems. Conceptual Frameworks, Comparative Perspectives, Empirical Findings. Rotterdam: Sense Publishers
 • Trow, M. (1974). Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education, Policies for Higher Education, the General Report on the Conference on Future Structures of PostSecondary Education. Paris: OECD, 55-101
 • Trow, M. (2000). “From Mass Higher Education to Universal Access: The American Advantage”, Research and Occasional Paper Series: CSHE.1.00. 1-17
 • TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu), (2023). https://www.turkak.org.tr/akreditasyon/akreditasyon-nedir.html (Erişim: 03.06.2023)
 • Westerheijden, D. F., Hulpiau, V., Waeytens, K. (2006). “Lines of Change in the Discourse on Quality Assurance: An Overview of Some Studies into What Impacts Improvement”. EAIR Forum 2006, Rome, Italy
 • Yazıcı, S., Ünal, F. ve Çulhaoğlu, Ö. (2023). Kalite Süreçlerinde PUKÖ Döngüsü: Dış Değerlendiricilerin Görüşlerine Göre Türk Üniversitelerinin Yeterlik Düzeyleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (57) , 281-305
 • YÖK (Yükseköğretim Kurulu), (2007). https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/Turkiyenin-yuksekogretimstratejisi.pdf (Erişim: 10.12.2022