Ankara’da AHP ve PROMETHEE Yaklaşımıyla Monoray Hat Tipinin Belirlenmesi

Çok kriterli karar verme yöntemleri, hemen hemen her alanda olduğu gibi kentsel ulaşımda da kullanılmaktadır. Bu çalışma, kentsel ulaşım planlarında yer alan monoray ulaşım hattının kararıyla ilgilidir. Monoray, zeminden yükseltilmiş kolonlarla, kendi özel hattı boyunca hizmet veren kentsel bir toplu taşıma aracıdır. Bu ulaşım sisteminin kurulması tek hat tipi ve çift hat tipi olmak üzere ve yol güvenliği bakımından çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada, Çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve PROMETHEE kullanılarak alternatif hat tipi seçenekleri arasından en uygun hat tipi seçimi yapılmıştır.

___

 • Akad, M., Gedizlioğlu, E., (2007), “ Toplu Taşıma Türü Seçiminde Simülasyon Destekli Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı”, İTÜ dergisi, 6(1), s. 88-98.
 • Albadvi., A., Chaharsooghi, S.K., Esfahanipour, A., (2007), “Decision Making in Stock Trading: An Application of PROMETHEE”, European Journal of Operational Research, 177, s. 673-683.
 • Atıcı, K., B., ve Ulucan, A., (2009), “Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi Sürecinde Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları ve Türkiye Uygulamaları”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), s. 161-186.
 • Awasthi, A., Chauhan, S., S., Omrani, H., (2011), “Application Of Fuzzy TOPSIS In Evaluating Sustainable Transportation Systems”, Expert Systems with Applications, 38, s. 12270-12280.
 • Baek, J., H., Song, K., H., vd., (2005), “Development Of The Feasibility Evaluation Model For Adding New Railroad Station Using AHP Technique”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 6, s. 292-302.
 • Bedir, N., Eren T., (2015), “AHP-PROMETHEE Yöntemleri Entegrasyonu ile Personel Seçim Problemi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama”, Social Sciences Research Journal, 4(4), s. 46-58.
 • Bowes, D., R., Ihlanfeldt, K., R., (2001), “Identifying the Impacts of Rail Transit Stations on Residential Property Values”.
 • Brans, J. B., Mareschal, B., Vincke, P., (1984), “PROMETHEE: a new family of outranking methods in multicriteria analysis” Operational Research, IFORS 84, s.477-490.
 • Çelik, P., Ustasüleyman, T., (2014), “Electre I Ve Promethee Yöntemleri İle Gsm Operatörlerinin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 12, s. 137-160.
 • Çubuk, M.K., Türkmen, M., (2003), “Ankara’da Raylı Ulaşım”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(1), s.125-144.
 • Dağdeviren, M., Erarslan, E., (2008), “PROMETHEE Sıralama Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23 (1), s. 69-75.
 • Debrezion, G., Pels, E., Rietveld, P., (2009), “Modelling the joint access mode and railway station choice”.
 • Gencer, M.A., Hamurcu, M., Eren, T., (2015), “Ankara M1- Metro Hattı İçin Talep Tahmini”, Transist 8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 17-19 Aralık, İstanbul.
 • Gür Ş., Hamurcu M., Eren T., (2016), “Ankara’da Monoray Projelerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve 0-1 Hedef Programlama İle Seçimi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (Basımda).
 • Hamurcu, M., Eren, T., (2015), “Monoray ve Türkiye’de Potansiyel Uygulanabilirliği”, Transist 8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 17-19 Aralık, İstanbul.
 • Hamurcu, M., Eren, T., (2015), “Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Monoray Güzergah Seçimi”. Transist 8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Özetleri Kitabı, s. 401-409.
 • Hamurcu, M., Eren, T., (2016), “A Multicriteria Decision-Making For Monorail Route Selection In Ankara”, International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering, 4(5), s. 121-125.
 • Hamurcu M., Gür Ş., Özder E.H., Eren T., (2016), “A Multicriteria Decision Making For Monorail Projects with Analytic Network Process and 0-1 Goal Programming.”. International Journal Of Advances In Electronics And Computer Science (IJAECS), 3(7), s. 8-12.
 • Hamurcu, M., Eren, T., (2016a), “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Raylı Sistem Projelerinin Sıralanması”, 3rd International Symposium on Railway Systems Engineering (ISERSE'2016), 13-15 Ekim, Karabük, Türkiye.
 • Hamurcu, M., Eren. T., (2016b), “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Monoray Teknolojisi Seçimi” Transist 9. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 1-3 Aralık, İstanbul.
 • Hamurcu, M., Eren. T., (2016c), “Kentsel Ulaşımda Güzergâh Belirleme İçin Kullanılan Kriterler: Literatür Araştırması” Transist 9. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 1-3 Aralık, İstanbul.
 • Hamurcu, M., Alağaş, H.M. ve Eren. T., (2016), “Raylı Sistem Projelerinin Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanımı” Transist 9. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 1-3 Aralık, İstanbul.
 • Hess, B., D., Almeida, T., M., (2007), “Impact of Proximity to Light Rail Rapid Transit on Station-area Property Values in Buffalo, New York”.
 • Kennedy, R.R., (2007), “Considering monorail rapid transit for north American cities”, The Monorail Society, 41, s. 2-43.
 • Kücü, H., (2007), “Promethee Sıralama Yöntemi İle Personel Seçimi Ve Bir Işletmede Uygulanması”, Department of Industrial Engineering, Gazi University.
 • Liu, X., Sun, H. ve Lui, F., (2014), “Study on the Application and Development of Monorail Transit System”, International Journal of Engineering Research and Technology, 3(5), s. 213-216.
 • Marathe, R., Hajiani, N. D., (2013), “A Review of Research on Monorail as an Alternative Mass Rapid Transit System”, International Journal of Science and Research (IJSR), 4(2), s. 275-277.
 • Mohajeri, N., Amin, G., R., (2010), “Railway station site selection using analytical hierarchy process and data envelopment analysis”, Computers & Industrial Engineering, 59, s. 107–114.
 • Taşkın, A., Eren, T., (2016), “UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Forvet Oyuncularının Performanslarının Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1).
 • Parekh, A., J., Raval , N. G., Dodiya, D., (2012), “Overview of monorail rapid transit system”, Journal of Information, Knowledge and Research in Computer Engineering, 2(2), s. 285-291.
 • Piantanakulchai, M., Saengkhao, N., (2003), “Evaluation Of Alternatives In Transportation Planning Using Multi-Stakeholders Multi-Objectives AHP Modeling”, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 4, s. 1613-1628.
 • Saat, M. R., ve Serrano, A., (2015), “Multicriteria high-speed rail route selection: application to Malaysia's high-speed rail corridor prioritization”, Transportation Planning and Technology, 38(2), s. 200-213.
 • Sivilevicius, H., Maskeliunaite, L., (2010), “Transport”, 25(4), s. 368–381.
 • Soba, M., (2012), “PROMETHEE Yöntemi Kullanarak En Uygun Panelvan Otomobil Seçimi ve Bir Uygulama”, Journal of Yasar University, 28 (7), s. 4708-4721.
 • Timan, P. E., (2015), “Why Monorail Systems Provide a Great Solution for Metropolitan Areas”, Urban Rail Transit, 1(1), s. 13-25.
 • Özder, H., Bedir, N., Eren T., (2016),“Course Selection with AHP & PROMETHEE Methods for Post Graduate Students: An Application in Kirikkale University Graduate School of Natural and Applied Sciences”, MATEC Web of Conferences 6 , ICIEA.
 • Wey., W. M., (2015), “Smart growth and transit-oriented development planning in site selection for a new metro transit station in Taipei, Taiwan”, Habitat International, 47, s. 158-168.