Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme

Bu çalışmada Bilişsel Davranış Değiştirme’nin özel eğitim, psikolojik danışma ve psikoterapi alanlarında kullanımını ele almak ve bu alanlarda çalışanlara yardımcı olmak amaçlanmıştır. Çalışma hem teorik ve uygulamalı araştırmalara yer vererek kanıta dayalı örnekler sunması; hem de ülkemizde az çalışılan bir konuya açıklık getirmesi ve dikkat çekmesi açısından önemli görünmektedir. Doküman incelemesi yöntemiyle yapılan bu çalışmada sırasıyla şu konulara yer verilmiştir: (a) Davranış kavramı , (b) Bilişsel Davranış Değiştirme’nin tanımı, temel varsayımları, diğer davranış değiştirme yöntemlerinden farklılıklar, (c) Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Bilişsel Davranış Değiştirmede kullanımı, (d) Bilişsel Davranışçı Terapi’nin anksiyeteli çocukların tedavisinde kullandığı teknikler, (e) Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Özel Eğitim, Psikolojik Danışma Ve Psikoterapide kullanımına ilişkin araştırma sonuçları, (f) Bir davranış değiştirme tekniği olarak Motivasyonel Görüşme yaklaşımı ve Bilişsel Davranışçı Terapi entegrasyonunun depresyon tedavisinde kullanımına ilişkin bir uygulama örneği.

Cognitive Behavioral Change and Motivational Interviewing

In this study, it is aimed to analyze the use of Cognitive Behavioral Change in special education, psychological counseling and psychotherapy and to help professionals in that fields. The study seems crucial to provides evidence - based examples including both theoretical and practical researches; it sheds light on and points out a topic that is less studied by researchers until today. Document analysis method is used in this study. The main issues analyzed in the study are: (a) The concept of behavior, (b) Definition of Cognitive Behavioral Change, basic assumptions and its differences from other behavioral change methods, (c) The use of Cognitive Behavioral Therapy in Cognitive Behavioral Change, (d) The techniques used by Cognitive Behavioral Therapy in the treatments of children with anxiety, (e) Research results on the use of Cognitive Behavioral Therapy in Private Education, Psychological Counseling and Psychotherapy, (f) An application example of the use of Motivational Interviewing approach and Cognitive Behavioral Therapy integration as a behavioral change technique.

Kaynakça

Ata, E.,E.(2014). Kısa bilişsel davranışçı stres yönetimi programının şizofreni hastalarının bakım vericilerinin, ruhsal durumları, stresle başaçıkma tutumları ve bakım yüküne etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Avcı, E. (2017). Madde bağımlılığı tedavisi görmüş bireylerde bilişsel davranışçı grup psikoterapisinin relaps eğilimi üzerindeki etkisinin sınanması (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ay, E.(2018). Kanserli çocuğu olan ebeveynlere verilen bilişsel davranışçı yaklaşım temelli psiko-eğitimin umutsuzluk ve stresle baş etme üzerine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { eku489855, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {47 - 73}, doi = {10.17244/eku.489855}, title = {Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme}, key = {cite}, author = {İlgar, Mehmet Zeki and Coşgun İlgar, Semra} }
APA İlgar, M , Coşgun İlgar, S . (2019). Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (1) , 47-73 . DOI: 10.17244/eku.489855
MLA İlgar, M , Coşgun İlgar, S . "Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 47-73 <
Chicago İlgar, M , Coşgun İlgar, S . "Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 47-73
RIS TY - JOUR T1 - Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme AU - Mehmet Zeki İlgar , Semra Coşgun İlgar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.489855 DO - 10.17244/eku.489855 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 73 VL - 15 IS - 1 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.489855 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme %A Mehmet Zeki İlgar , Semra Coşgun İlgar %T Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N 1 %R doi: 10.17244/eku.489855 %U 10.17244/eku.489855
ISNAD İlgar, Mehmet Zeki , Coşgun İlgar, Semra . "Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / 1 (Mart 2019): 47-73 .
AMA İlgar M , Coşgun İlgar S . Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme. EKU. 2019; 15(1): 47-73.
Vancouver İlgar M , Coşgun İlgar S . Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(1): 47-73.
IEEE M. İlgar ve S. Coşgun İlgar , "Bilişsel Davranış Değiştirme ve Motivasyonel Görüşme", Eğitimde Kuram ve Uygulama, c. 15, sayı. 1, ss. 47-73, Mar. 2019, doi:10.17244/eku.489855