KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Çalışanlar arasında paylaşılan değer ve inanç sistemi olarak bilinen kurum kültürü günümüz artan rekabet ortamında daha da önemli hale gelmiştir. Örgütsel amaçları gerçekleştirmek, çalışanları bu amaçlar doğrultusunda birleştirip motive etmek için tüm örgütlerin - özel de olsa kamu da olsa - güçlü kültürlere ihtiyacı vardır. Yapılan araştırmalar kurum kültürünün iyisi ya da kötüsü olmadığını, tüm kurumların değerleriyle, hikaye ve efsaneleriyle, lider ve kahramanlarıyla, tören ve sembolleriyle kendine has bir kültürü olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar farklı kurum kültürü sınıflandırmaları ortaya koymaktadır. Bu çalışmada kurum kültürü ve sınıflandırmaları hakkında genel bir teorik çerçeve çizildikten sonra Goffee ve Jones’un kurum kültürü sınıflandırması temel alınarak Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinin kurum kültürü analiz edilmiştir. Anket yönteminin kullanıldığı araştırmanın amacı, fakültemizin kültürünü ve iç iletişim yapısını ortaya koymaktır. Araştırma neticesinde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinin bölümlenmiş kültür özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma bugüne kadar fakültemizde kültür analizi yapılmamış olmasından ve de benzeri araştırmaları yapmak isleyen diğer eğitim kurumlan için veri kaynağı olması açısından önemlidir.

___

 • ERDEM, F. (1996). İşletme Kültürü, Ankara: Friedrich Naumann Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınlan.
 • EREN, E. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Basım Dağıtım.
 • ERENGÜL, B. (1997). Kültür Sihirbazları, İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • GOFFEE, R. Jones, G. (2000). Kurum Kültürü, Çev: Kıvanç Kutmandu, Ankara: MediaCat Yayınları.
 • HELLRIEGEL, D., SLOCUM Jr. J., RİCHARD, W., WOODMAN. (1995). Organizational Behavior, 7.Baskı, USA: West Publishing Co.
 • HODGETTS, R., LUTHANS, F. (1996). International Management, 3rd Ed., McGravv-Hill.
 • HOFSTEDE, G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values, Beverley Hills, CA: Sage Publications
 • KIRÇIL, O. (1985). Z Tipi Organizasyonların Özellikleri ve Çevre Şartlarıyla İlişkileri, MPM Yayınları: 315, Ankara.
 • MEEK, L. V. (1998). “Organizational Culture, and Weakness”, Organization Studies, 9/4.
 • MONDY, R.W., NOE, R. M. (1987). The Management of Human Resources, Third Edition, Boston: Allyn and Bacon Inc.
 • OKAY, A. (2000). Kurum Kimliği, Ankara: MediaCat Yayınları.
 • PELTEKOĞLU, F. B. (1998). Halkla İlişkiler Nedir, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. SCHEIN, E. H. (Winter 1984). Coming To A New Awareness Of Organizational Culture, Sloan Management Review, London.

___

Bibtex @araştırma makalesi { euifydhed542388, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {yenidusunceler@mail.ege.edu.tr}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2007}, number = {2}, pages = {255 - 288}, title = {KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Akıncı Vural, Beril and Çataler, Onur} }
APA Akıncı Vural, B. & Çataler, O. (2007). KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi , (2) , 255-288 .
MLA Akıncı Vural, B. , Çataler, O. "KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ" . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2007 ): 255-288 <
Chicago Akıncı Vural, B. , Çataler, O. "KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2007 ): 255-288
RIS TY - JOUR T1 - KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ AU - BerilAkıncı Vural, OnurÇataler Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 288 VL - IS - 2 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ %A Beril Akıncı Vural , Onur Çataler %T KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ %D 2007 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 2 %R %U
ISNAD Akıncı Vural, Beril , Çataler, Onur . "KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 2 (Şubat 2007): 255-288 .
AMA Akıncı Vural B. , Çataler O. KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Yeni Düşünceler Dergisi. 2007; (2): 255-288.
Vancouver Akıncı Vural B. , Çataler O. KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2007; (2): 255-288.
IEEE B. Akıncı Vural ve O. Çataler , "KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ", , sayı. 2, ss. 255-288, Şub. 2007