TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ

Öz Son yıllarda mülteci sorunu dünyanın en önemli problemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Arap Baharı sonrasında, coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye mültecilerin sığınağı konumunu almıştır. Suriye’deki iç savaşın yoğunlaşması ve diğer ülkelerdeki istikrarsızlıklar neticesinde buralarda yaşayan insanların kendilerini güvende hissedecekleri komşu ülkelere ve diğer devletlere sığınmaları kaçınılmaz olmuştur. Özellikle Türkiye’ye gelen yoğun göçmen nüfusun Türkiye’deki sosyo-kültürel hayatı etkilediği bir gerçektir. Etkili olduğu en önemli parametrelerden bir tanesi ekonomik verilerdir. Gelen yoğun mülteci göçüne harcanan milyarlarca dolar para ülke ekonomisine ciddi bir yük oluşturmuştur. Bu yükün ülkedeki refah ve yoksulluk seviyesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki mültecilerin ülke ekonomisine etkisini incelemek ve 2011-2017 yılları arasında mülteci göçü etkisiyle Türkiye’de değişen yoksulluk ve refah seviyesini değerlendirmektir. Bu amaçla BM Mülteci Örgütü (UNHCR), Türkiye İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verileri incelenmiştir. Ekonomik veriler incelenmesi sonucunda, Türkiye’de mültecilerin sayısında artış olduğu, bu durumda Türkiye’deki sosyo-kültürel hayatı ekonomik açıdan olumsuz etkilediği görülmüştür.

Kaynakça

Afad (2014). Türkiye’de Suriyeli Kadınlar Raporu. Ankara https://www.afad.gov.tr/upload/Node/17934/xfiles/turkiye_deki-suriyeli-kadinlar_-2014_2_.pdf (Erişim: 12.12.2018).

Afad (2018) Geçici Barınma Merkezleri, https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/15_10_2018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu_1.pdf (Erişim: 01.12.2018).

Alsayed, A. & Wildes, V. (2018). Syrian Refugee Children: A Study of Strengths and Difficulties, Journal of Human Rights and Social Work, April 2018, https://www.researchgate.net/publication/324417129_Syrian_Refugee_Children_A_Study_of_Strengths_and_Difficulties/download (Erişim: 13.12.2018).

Ateş, H. ve Yavuz, Ö. (2017). (G)öçmen (Ö)tekileştirme ve (Ç)ok Kültürlülük. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2017, C.22, Göç Özel Sayısı, s.1287-1301.

Aygül, H. H. (2018). Mülteci Emeğinin Türkiye İşgücü Piyasalarındaki Görünümü ve Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9 (20), 68-82.

Borjas, G. J. (2015). The wage impact of the Marielitos: A reappraisal. ILR Review, 0019793917692945.

Braun, S., & Mahmoud, T. O. (2014). The employment effects of immigration: evidence from the mass arrival of German expellees in postwar Germany. The Journal of Economic History, 74(1), 69.

Canyurt, D. (2015). Suriye Gelişmeleri Sonrası Suriyeli Mülteciler: Türkiye’de Riskler. Akademik Bakış Dergisi, S. 48, 127-146.

Card, D. (1990). The impact of the Mariel boatlift on the Miami labor market. Industrial & Labor Relations Review, 43(2), 245-257.

David, A., Marouani,M.A., Nahas, C. and Nilsson, B. (2018) The economics of the Syrian refugee crisis in neighboring countries. The case of Lebanon. http://erf.org.eg/publications/the-economics-of-the-syrian-refugee-crisis-in-neighboring-countries-the-case-of-lebanon/ (Erişim: 13.12.2018)

Erdoğan, M. ve Ünver, C., (2015), “Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusunda Görüş Beklenti ve Önerileri’’ Kasım, Türkiye İşveren Konfederasyonu Yayın No:353, Ankara.

Gülyaşar, M. (2017). Suriyeliler ve Vatandaşlık: Yerel Halk ve Suriyeli Sığınmacılar Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 678-705.

Hunt, J. (1992). The impact of the 1962 repatriates from Algeria on the French labor market. Industrial & Labor Relations Review, 45(3), 556-572.

İpek-Şeber, N. (2012). II. Abdülhamid Döneminde Rusya ve Romanya’dan Gelen Yahudi Muhacirler. Tarih Dergisi, Sayı 53 (2011 / 1), 39-61.

İştar-Işıklı, E. (2018). Türkiye’deki Göçmenlere Yönelik Sosyal Politikaların İncelenmesi, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 10 (37), 32-38.

İştar Işıklı, E. (2018b). Göçmenlerin Durumu: Düzce İli Örneği, Dezavantajlı Gruplar Üzerine Araştırmalar (Ed. Emel İştar Işıklı), Ankara: Akademisyen Kitabevi, 1-38.

Kaygısız, İ. (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri, http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/D%C3%BCnyadan/2017/Du308nyadan%20-%20Suriyeli%20Mu308ltecilerin%20Tu308rkiye%20I307s327gu308cu308%20Piyasasina%20Etkileri%20.pdf, (Erişim: 13.12.2018).

Öztürk, S. ve Çoltu, S., (2018), Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisine Etkisi, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13), 188-198.

Saleh, A., Aydın, S. ve Koçak, O. (2018) A comparative Study of Syrian Refugees in Turkey, Lebanon, and Jordan: Healthcare Access and Delivery, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (14), 448-464.

TEPAV (2019), Suriye Sermayeli Şirketler Bülteni Şubat 2019, https://www.tepav.org.tr/upload/files/1553494259-2.TEPAV_Suriye_Sermayeli_Sirketler_Bulteni_Subat_2019.pdf, Erişim: 26.04.2019.

Yıldız, Ö. G. T., & Yıldız, İ. (2017) Suriyelilerin Türkiye Ekonomisinde Kayıt Dışı İstihdama Etkileri Ve Bunun Yansıması Olarak Türkiye’ye Maliyetleri Üzerine Bir İnceleme. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 30-46.

http://istanbul.goc.gov.tr/tr/page/goc_goc-tarihi-380, Erişim: 25.04.2019.

https://tr.euronews.com/2018/09/26/turkiye-de-isyeri-acan-suriyeliler-100-bin-kisiye-istihdam-sagliyor, Erişim: 26.04.2019

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kayitdisi_istihdam/kayitdisi_istihdam_oranlari/kayitdisi_istihdam_orani, (Erişim: 11.12.2018).

http://www.utesav.org.tr/dosyalar/web_dosya/Suriyeli-Siginmacilar-ve-Turkiye-Ekonomisi-Raporu.pdf, (Erişim: 11.12.2018).

http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-tarihi_363_363_380_icerik, (Erişim: 12.12.2018).

https://www.cnnturk.com/haber/turkiye/asimilasyon-ve-goc-bulgaristan-turklerinin-oykusu 12.12.2018

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed568543, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {52 - 63}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Aydemir, Cahit and İştar Işıklı, Emel and Özmen, Gamze} }
APA Aydemir, C , İştar Işıklı, E , Özmen, G . (2019). TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (1) , 52-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/47156/568543
MLA Aydemir, C , İştar Işıklı, E , Özmen, G . "TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 52-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/47156/568543>
Chicago Aydemir, C , İştar Işıklı, E , Özmen, G . "TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 52-63
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ AU - Cahit Aydemir , Emel İştar Işıklı , Gamze Özmen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 63 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ %A Cahit Aydemir , Emel İştar Işıklı , Gamze Özmen %T TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Aydemir, Cahit , İştar Işıklı, Emel , Özmen, Gamze . "TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 1 (Temmuz 2019): 52-63 .
AMA Aydemir C , İştar Işıklı E , Özmen G . TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ. DÜSOBED. 2019; 9(1): 52-63.
Vancouver Aydemir C , İştar Işıklı E , Özmen G . TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(1): 52-63.
IEEE C. Aydemir , E. İştar Işıklı ve G. Özmen , "TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 52-63, Tem. 2019