Türkiye’de Oluklu Mukavva Tüketiminde Son Durum

Öz Bu çalışmada Türkiye’de ambalaj sanayinde kullanılan oluklu mukavva tüketimi verileri yıl bazında incelenmiştir. Türkiye’deki 2007-2017 yıllarını kapsayan oluklu mukavva üretim ve tüketim durumları incelenerek gıda ambalajı sektöründe önemi belirlenmiştir. Türkiye’deki kişi başına düşen kâğıt miktarı, genel kâğıt tüketimi, oluklu mukavvanın bu sektördeki payı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Kişi başına düşen kâğıt tüketimi son yıllarda genel olarak azalma eğilimi gösterse de, internet alışverişi, kargo taşımacılığı, gıda ve sağlık alanlarında oluklu mukavvanın kullanımında bir artış olduğu görülmektedir.

Kaynakça

Akgül, M., Tozluoğlu, A. 2006. Corrugated Cardboard Potantials in Turkey: Evaluation of The Sector, A.İ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, (Journal of Forestry), 2(1):79-92

Anonim 2012. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı. Ambalaj Sektör Raporu. Ankara.

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-051175;jsessionid=ctWweJ7Y6_r0tf5kCxYV1qCtz79mfQJJseZ4EMLshuXCkHpTPekW!-460925342(Erişim tarihi:02Agustos 2017)

Anonim 2012.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Türkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektör Meclisi Yayınları. https://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/TOBB-Yayınları.php (Erişim tarihi:03Ağustos 2017)

Anonim 2013. http://www.smitherspira.com/news/2013/december/global-packaging-industry-market-growth-to-2018(Erişim tarihi:10 Temmuz 2017)

Anonim 2016a. Oran Orta Anadolu Kalınma ajansı. Karton Kutu Üretim Tesisi Yatırım Fizibilitesi Raporları.(Erişim tarihi:08 Mayıs 2017)

Anonim 2016b. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Ambalaj Sektörü/İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Sektör Raporları 6

Anonim 2016c. Dönkasan Dönüştürülen Atık Kâğıt Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. http://www.donkasan.com.tr/tr/page.php?id=23

Anonim 2017. Oluklu Mukavva (OMÜD) Sanayicileri Derneği yayınları “HİJYEN”

Bayraktar, F. 2004. “Kâğıda dayalı ambalaj malzemeleri sektör araştırması” Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Ankara

Çevik, B. 2016. Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektörü. Türkiye Cumhuriyeti İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Yayınları

Doğrutekin, Ş. 2005. “Gıda Sanayinde Ambalajın Ekonomik Yeri ve Önemi”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, Türkiye

Engin, E. 2013. “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yaklaşımında Göre Türkiye Oluklu Mukavva Ambalaj Sektörünün Rekabet Gücü”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi.

Korkmaz, M. 2016. Kağıt Sektörü Raporu. İzmir Ticaret Odası Ar&Ge Bülteni.

Önen, M.O., 2002. Oluklu Mukavva Ambalaj Ürünleri Sektörel Araştırması. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Roth, Laszlo ve George L. Wybenga. 2000. The Packaging Designer’s Book of Patterns. Second Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.,

Tuncer, T., 2010. Karton Ambalaj ve Oluklu Mukavva Üretiminde Kullanılan Kraft Liner ve Saman Fluting Malzemelerin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Matbaa Eğitimi A.B.D., Yüksek Lisans Tezi.

Tüzel, Nihan. 2013. Dünya’da ve Türkiye’de Ambalaj Sektörü. Ambalaj Dünyası 27.149 :48-59.

Şahin., I.O. 2015. Gıda Endüstrisinde Ambalajlama Ders Notları. Karton-ve-Oluklu-Mukavva-Ambalajlar. Yalova Üniversitesi Armutlu M.Y.O.

Üçüncü, M. 2011. Gıda Ambalajlama Teknolojisi. İstanbul: Ambalaj Sanayicileri Derneği

Yorulmaz, H. 2014. Doğu Marmara Kalkınma Ajanası/Doğu Marmara Bölgesi Kâğıt Sanayi Sektör Raporu/ Bölge Planı Yayınları Serisi-16.

Kaynak Göster

APA Gücüş, M , Akgül, M . (2018). Türkiye’de Oluklu Mukavva Tüketiminde Son Durum . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 14 (2) , 57-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/41829/504868