Orman Endüstri Mühendisligi Egitimine Sektörel Bakış

Öz Yüksekögrenimde verilen egitim ve bu egitimin uygulanma alanlarında ne düzeyde yeterli oldugu sürekli tartısılan bir konu niteligindedir. Çalısma alanı imalat sanayi içerisinde yer alan orman endüstri mühendisleri Türkiye’de 7 farklı üniversite bünyesinde egitim almaktadırlar. Çalısmada orman endüstri mühendisligi bölümlerinde verilen egitim ve bu egitimin sektörel düzeyde nasıl degerlendirildigi arastırılmıstır. Hazırlanan 41 soruluk anket yardımıyla sektörde tecrübeli 42 mühendis ve yönetici ile görüsülmüs ve elde edilen veriler degerlendirilmistir. Çalısma sonucunda üniversitelerde verilen egitimin istenilenden uzak oldugu katılımcılar tarafından ifade edilmistir. Bilgisayar, yabancı dil ve yazılı sözlü iletisimin ön planda dikkate alınması gereken konular oldugu belirlenmistir.

Kaynakça

Akgül, A. ve Çevik, O., 2005. statistiksel Analiz Teknikleri: SPSS’te sletme Yönetimi Uygulamaları, Emek Ofset, Ankara.

Aytekin, A., 2005. Mesleki Seçimi Etkileyen Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Faktörler Isparta Örnegi, Süleymen Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 231 s.

Gedik, T., Batu, C. ve Akyüz, K.C., 2006. Orman Endüstri Mühendislerine Lisans Düzeyinde Verilen Egitimin Degerlendirmesi Üzerine Bir Arastırma (Abant zzet Baysal Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Örnegi), Abant zzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2 (2), Aralık 2006, Düzce.

Özdamar, K., 1999. Paket Programlar le statistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskisehir.

SPSS Institute Inc., 2003. SPSS Base 12.0 User’s Guide, 703 p.

UR1.http://www.osym.gov.tr/belge/1-11525/2009-osys-universiteler-ile-ilgili-istatistiksel-bilgil- .html (Erisim tarihi: 20.01.2011)

URL2.http://www.osym.gov.tr/belge/1-11585/2009-osys-ek-yerlestirme-universiteler-ile-ilgiliistat-. html (Erisim tarihi: 25.01.2011)

Yıldız, Ü.C., 2010. Orman Endüstri Mühendisligi Egitim-Ögretim Programında Yenilik Gereksinimi Ve Akreditasyon Olanakları, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt: V Sayfa: 1899-1915, Artvin.

Kaynak Göster

APA Gedik, T , Akyüz, İ , Akyüz, K . (2010). Orman Endüstri Mühendisligi Egitimine Sektörel Bakış . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 6 (2) , 40-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4825/291047