Kızılkum’da (Bartın) Bulunan İki Yaşlı Doğu Çınarının Anıtsal Özellikleri

Öz Bu çalışmada Bartın Kızılkum Köyünde bulunan 2 adet doğu çınarının (Platanus orientalis L.) anıt ağaç olma niteliği değerlendirilmiştir. Anıt Ağaç Envanter Karnesi ve Anıt Ağaç Değerlendirme Formunda belirtilen ölçülebilir ve ölçülemeyen özellikler çerçevesinde her iki ağacında 41 Anıtsal Değer (ŞAD) puanı aldığı belirlenmiştir. Literatürde doğu çınarı için belirlenen Minimum Anıtsal Değer (MADTür) 39’dur. Buna göre; ŞAD > MADTür olduğu için her iki Doğu çınarı ağacının boyutsal anıt ağaç olarak tescil edilmesi gerekmektedir. 1 numaralı Doğu çınarının negatif puantoplamı -2 iken 2 numaralı ağacın negatif puan toplamı -23 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla 2 numaralı ağaçacilen bakıma alınmalı ve korunmalıdır.

Kaynakça

Akkemik, Ü. 2004. Dendrokronoloji: İlkeleri-Biyolojik Temelleri-Yöntemleri-Uygulama Alanları.

Akkemik, Ü. 2014. Ağaçların Dilinden. Çekül Vakfı Yayınları, Stil Matbaacılık, 182 sayfa, İstanbul.

Akkemik, Ü., Köse, N., Poole, I. 2005. Sequoioiodae (Cupressaceae) woods from the upper Oligocene of European Turkey (Thrace). Phytologia Balcanica, 11: 119-131.

Aras, A., Aksoy, N., Batı, Z., Sakinç, M., Erdogan, M. 2003. Living fossil Sequoiadendron giganteum (Agacli Querry): Its xylology, palynology and age. – In: Okan, T. (ed.), Proc. Turkey Workshop of Quaternary IV. Pp. 186-194. Istanbul Techn. Univ. Press, Istanbul (in Turkish).

Asan, Ü. 1992. Anıt Ağaçların Birey ve Toplum Psikolojisi Üzerine Etkileri. Yeşile Çerçeve Dergisi, sayı 18.

Asan, Ü. 1999. Anıtsal Karaçamlar. 1. Uluslararası Ehrami Karaçam Sempozyumu (ed. A. Tatlı, H. Ölçer, N. Bingöl ve H. Akan), s.611-622, Kütahya.

Aslanboğa, İ., Hepcan, Ş. 1995. Anıt Ağaçlar. Bilim ve Teknik Dergisi, 333: 68-73.

Boydak, M. 1998. Türkiye’de Sedir, Ardıç ve Kızılçamda Yeni Saptanan Anıt Orman ve Ağaçlar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 38A(2): 54-68.

Genç, M., Güner Ş. T. 2003. Göller Bölgesi’nin Anıt Ağaçları. Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü Yayını, 322 s., Isparta.

Sarıbaş, M. 2015. Batı Karadeniz Bölgesi’nin Kayda Girmemiş Anıt Ağaçları. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 52(1): 13-21.

Schweingruber, H. F. 2007. Wood Structure and Environment. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.

TSE 2005. Anıt Ağaçlar – Envanter, Seçim Kuralları ve İşaretleme. Türk Standardı, TS 13137.

URL-1. Monumental Trees. https://www.monumentaltrees.com/en/ [10.11.2018].

Yaman, B. 2005. Tarihin Canlı Tanıkları: Anıt Ağaçlar. Bilim ve Gelecek Dergisi, 20, 54-57.

Yaman, B., Sarıbaş, M. 2007. Zonguldak-Dirgine Ormanlarında Yeni Bir Anıt Ağaç: Elemen Karaçamı. Ekoloji, 63, 62-68.

Kaynak Göster

APA Yaman, B . (2018). Kızılkum’da (Bartın) Bulunan İki Yaşlı Doğu Çınarının Anıtsal Özellikleri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 14 (2) , 71-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/41829/504871