Migren ve pupil disfonksiyonu, epizodik anizokori ile prezante olan bir baş ağrısı olgusu

Anizokori, her iki gözbebeğinin (pupilla) birbirine eşit olmadığı bir durumdur. Patolojik anizokoriye yol açan nedenler, genellikle sempatik veya parasempatik inervasyonu ilgilendiren durumlardır. Unilateral midriyazis nedenleri arasında; parasempatik denervasyon (III. sinir felci), travmatik midriyazis, farmakolojik midriyazis, Adie’nin tonik pupillası ve akut glokom krizi bulunmaktadır. Unilateral miyozise yol açan durumlar arasında ise; sempatik denervasyon (Horner sendromu), farmakolojik miyozis ve iridosiklit bulunmaktadır. Bazı durumlarda, anizokori prezentasyonunda hangi pupillanın normal, hangisinin patolojik olduğunu anlamak güç olabilir. Anizokori ile başvuran hastalarda altta yatan patolojik süreci değerlendirmek için dikkatli bir nörolojik ve nöro-oftalmolojik muayene yapmak önemlidir. Biz, bu yazı ile, migren tipi baş ağrısına ek olarak epizodik anizokori şikâyeti ile başvuran bir olguyu sunmak ve altta yatan olası patofizyolojik süreci tartışmak istiyoruz.

Migraine and pupillary dysfunction, the presentation of episodic anisocoria in a patient with migraine headache

Anisocoria is pupil’s asymmetrical reaction to light. The etiology behind anisocoria is mostly due to disorders affecting the sympathetic and parasympathetic pathways. Possible etiologies for unilateral midriasis include parasympathetic denervation (CN III palsy), Adie’s tonic pupil, traumatic and pharmacological mydriasis and acute glocoma crises. The most common etiology that leads to unilateral miosis include sympathetic denervation (Horner syndrome), pharmacological miosis and iridocyclitis. It may not always be easy to evaluate anisocoria or the abnormal pupil. A careful neuro-ophthalmological exam and differential diagnosis is warranted in patients who present with anisocoria. In this article, we would like to present a patient with migraine headache and episodic anisocoria and further discuss the possible pathophysiology of this presentation.

Kaynakça

1. Evans RW, Jacobson DM. Transient anisocoria in a migraineur. Headache 2003; 43:416-418.

2. Balaguer-Santamaria JA, Escofet-Soteras C, Chumbe-Soto G, Escribano-Subias J. Episodic benign unilateral mydriasis. Clinical case in a girl. Rev Neurol 2000; 31:743-745.

3. Hallett M, Cogan DG. Episodic unilateral mydriasis in otherwise normal patients. Arch Ophthalmol 1970; 84:130-136.

4. Edelson RN, Levy DE. Transient benign unilateral pupillary dilation in young adults. Arch Neurol 1974; 31:12-14.

5. Woods D, O’Connor PS, Fleming R. Episodic unilateral mydriasis and migraine. Am J Ophthalmol 1984; 98:229-234.

6. Jacobson DM. Benign episodic unilateral mydriasis. Clinical characteristics. Ophthalmology 1995; 102:1623-1627.

7. Chadha V, Tey A, Kearns P. Benign episodic unilateral mydriasis. Eye (Lond) 2007; 21:118-119.

8. Deacon E, Harle DE, Evans BJ. The optometric correlates of migraine. Ophthal Physiol Opt 2004; 24:369-383.

9. Peroutka S. Migraine: a chronic sympathetic nervous system disorder. Headache 2004; 44:53-64.

10. American Academy of Ophthalmology. Neuro-Opthalmology. 2008-2009, 260-269.

11. Roos J. Episodic anisocoria and anxiety. Ophthalmology 2008; 115:1262-1263.

12. Lance JW. Current concepts of migraine pathogenesis. Neurology 1993; 43 (Suppl.3):11-15.

13. Avnon Y, Nitzan M, Sprecher E, Rogowski Z, Yarnitsky D. Different patterns of parasympathetic activation in uni- and bilateral migraineurs. Brain 2003; 126:1660-1670.

14. Salvesen R, Bogucki A, Wysocka-Bakowska MM, Antonaci F, Fredriksen TA, Sjaastad O. Cluster headache pathogenesis: a pupillometric study. Cephalalgia 1987; 7:273-284.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

9.5b 5.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The predictive value of interpersonal schemas, perfectionism, and thought action-fusion in obsessive compulsive disorder

Adem AYDIN, MURAT BOYSAN, Şennur KIŞLAK TUTAREL, Temel KALAFAT, Yavuz SELVİ, LÜTFULLAH BEŞİROĞLU

Buprenorphine in The Treatment of Heroin Addiction

James BELL

Effects of tibolone on depressive and anxiety symptoms in symptomatic postmenopausal women

A. Yasemin KARŞIDAĞ KARAGEYİM, Çağatay KARŞIDAĞ, Esra Esin BÜYÜKBAYRAK, Bülent KARS, Meltem PİRİMOĞLU, Orhan ÜNAL, M. Cem TURAN

Lateralization pattern in schizophrenia and effects of antipsychotics in this pattern

Seçil ALDEMİR, Seda TAN

Assessment of autonomic dysfunction in Parkinson patients by electrocardiogram

Arzu ŞANLI TÜRK, AYHAN KÖKSAL, Özlem ALTIOKKA, Fazilet KARADEMİR, Ayten Ceyhan DİRİCAN, Yavuz ALTUNKAYNAK, Tamer YAZAR, Sevim BAYBAŞ

The relationship between the group therapeutic factors and relapse in alcohol dependent inpatients

HATİCE DEMİRBAŞ, Yıldırım B. DOĞAN, İnci Özgür İLHAN

Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri Kısa Formu’nun (SDBÇE-21) klinik dışı Türk örnekleminde geçerliliği

MURAT BOYSAN

Psychometric properties of the Turkish version of the Scale for the Assessment of Illness Behaviour (SAIB): A preliminary study

Hüseyin GÜLEÇ

Landau Kleffner syndrome, electrical status epilepticus in sleep and autistic regression: An overview of literature

Özalp EKİNCİ, Uğur IŞIK, İsmet MELEK

Migren ve pupil disfonksiyonu, epizodik anizokori ile prezante olan bir baş ağrısı olgusu

Nilüfer KALE, Mesude ÖZERDEM, Nazan SAKALLI KARAGÖZ, Dursun KIRBAŞ