Jean Jacques Rousseau Enstitüsü’nün Psikoloji ve Pedagoji Tarihimizdeki Yeri

Türk Psikoloji Tarihi’nin mahiyetinin ortaya çıkarılması için gereken şartlardan birisi de psikoloji geleneğimizin hangi ekollerin etkisinde oluştuğunu belirlemektir. Bilimsel manada psikoloji, dünyada ve ülkemizde daha çok Almanya’nın önderliğinde tanınmaya başlanmış olsa da Osmanlının son dönemleri ve Cumhuriyetin ilk yılları ile ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki Fransa ve İsviçre’nin de etkisi göz ardı edilemeyecek denli büyüktür. Bu açıdan bakıldığında Cenevre Üniversitesi jean jacques Rousseau Enstitüsü psikoloji geleneğimizin oluşmasında büyük bir rol oynamıştır. Gerek Rousseau Enstitüsü’nde eğitim alan kişiler gerekse Türkiye’ye davet edilen Enstitü öğretim üyeleri ile Türk Psikoloji ve Pedagoji yapısı şekillenmeye başlamış ve bilimsel-akademik alanda kendine yer edinmiştir

The Importance of Jean-Jacques Institute in the History of Turkish Psychology and Pedagogy

One of the requirements for revealing the nature of History of Turkish Psychology is to determine which type of schools’ effect to form Turkish psychological tradition. Psychology in scientific meaning, started being known through leadership of Germany in both the World and Turkey. However, studies which were done in both the last periods of Ottomans and the first periods of Turkey Republic show that the effects of French and Switzerland cannot be ignored. When considered from this point of view, the Institute of jean jacques Rousseau in Geneva University has an important role to form the tradition of Turkish psychology. The structure of Turkish psychology and pedagogy takes shape and it carves out a niche for itself in scientific-academic field by virtue of both trainees of the institute and the assistant professors of the institute who are invited to Turkey

___

Arslan, Mehmet. (2007). Constructivist Approaches in Education, Journal of Faculty of Educational Sciences, Ankara University.

Başgöz, İlhan. (2005). Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Pan Yayıncılık, İstanbul.

Bilgin, Nuri. (1988). Başlangıçtan Günümüze Türk Psikoloji Bibliyografyası, İzmir.

Bovet, Pierre. (1930). Terbiyenin Gayesi, Çev.: Mustafa Rahmi Balaban, Fikirler Dergisi, İzmir.

Claparéde, Edouard. (1940). Fonksiyonel Terbiye, Çev.: Mustafa Rahmi Balaban, Bozkurt Basımevi, İstanbul.

Çolak, Güldane. (2013). Avrupa’da Osmanlı Kızları, Heyamola Yayınları, İstanbul.

Duproz, L. (1978). Pierre Bovet, Çev.: Erdoğan Fırat, Eğitim Hareketleri Yayınları, İstanbul.

Ertan, Veli. (1992). Mustafa Rahmi Balaban, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.

Gürel, Zeki. (1995). İbrahim Alaeddin Gövsa, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.

Hikmet, Ahmet. (1929). Adolphe Ferriere’den Yeni Türkiye ve Mektepleri, Fikirler Dergisi, İzmir.

Kanat, Halil Fikret. (1948). Pedagoji Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul.

Malche, Albert. (1939). İstanbul Üniversitesi Hakkındaki Rapor, Devlet Basımevi, İstanbul.

Öklem, Necdet. (2009). Atatürk Döneminde Darülfünun Reformu, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya.

Şahin, Mustafa. (2005). Hayatı ve Düşünceleriyle Mustafa Rahmi Balaban, Phoenix Yayınevi, Ankara.

Toğlon, Beğlan. (1972). Psikoloji Bölümü ve Tecrübi Psikoloji Enstitüsü Çalışmaları Bibliyografyası, İstanbul.

Türkmen, Salih. (1944). Prof. Mustafa Şekib Tunç jübilesi, Maarif Matbaası, İstanbul.

Ün Açıkgöz, Kamile. (2002). Aktif Öğrenme, Biliş Özel Eğitim Yayınları, İzmir. İnternet Adresi

http/atam.gov.tr/ataturkun-universite-reformu-ile-ilgili-notları/

___

APA Bovet, P , Ferriere, A , Tunç, M , Günay, L . (2016). Jean Jacques Rousseau Enstitüsü’nün Psikoloji ve Pedagoji Tarihimizdeki Yeri . Dört Öge , (9) , 157-168 .