Celaleddin Devvani’nin, Tûsî’nin “Külli Akıl” Diye Adlandırılan Sıyrık Tözleri İsbat Hakkındaki Risalesi Şerhi

Bu çalışmada öncelikle 15. yüzyıl düşünürü Celaleddin Devvani’nin, Nasır Tûsî’nin “Külli Akıl” diye adlandırılan Sıyrık Tözleri İsbat Hakkındaki Risalesinin Şerhi ele alınıp değerlendirilecek, ardından söz konusu risalenin Türkçesi verilerek okuyucuların ilgisine sunulacaktır

Celaleddin Devani for the epistle About the Proof of Siyrik Tozleri named as “kulli akil” by Tûsî

In this paper, commentary of Celaleddin Devani for the epistle About the Proof of Siyrik Tozleri named as “kulli akil” by Nasir Tusi is addressed primarily and then Turkish version of commentary at issue is submitted to auduince interest

Kaynak Göster

APA Duran, R . (2016). Celaleddin Devvani’nin, Tûsî’nin “Külli Akıl” Diye Adlandırılan Sıyrık Tözleri İsbat Hakkındaki Risalesi Şerhi . Dört Öge , (9) , 75-104 .