Descartes'da İlk Hakikat: Cogito

Öz Descartes'ın amacı, hakikate ilişkin açık-seçik, güvenilir ve kesin bilgiye ulaşmaktır.O, bu amacına ulaşmak için metodik şüphe yoluyla her çeşit bilgiden şüphe etmeye başlar.Şüphenin sonunda, şüphe ettiğinden ve böylece, şüphe ettiğinin farkında olan varlığından şüphe edemeyeceği fikrine ulaşır. Sonuçta, açık-seçik bir tür bilgi olan 'Düşünüyorum öyleyse varım' fikrine ulaşır. Cogito, Tanr'nın ve dış dünyanın varlığını kanıtlamaya yönelik Descartes'ın felsefesinin temeli olan sezgiyle ulaşılmış ilk prensip, ilk hakikattir.

Kaynakça

Descartes,R. (1998). Metafizik Düşünceler, (çev. Mehmet Karasan), İstanbul : MEB.

Descartes, R. (1986). Metot Üzerine Konuşma, (çev.Mehmet Karasan), İstanbul: MEB.

Descartes, R. (1986). Aklın Yönetimi İçin Kurallar, (çev. Müntekim Ökmen), İstanbul: Doğuş.

Descartes, R. (1988). Felsefenin İlkeleri, (çev.Mehmet Karasan), İstanbul: MEB.

Eralp, V. (1939). Descartes Fiziğinin Metafizik Temelleri, Felsefe Semineri Dergisi I, 87-152.

Gökberk, M. (1974). Felsefe Tarihi, Ankara: Bilgi.

Gülnur, S. (1978). Düşünüyorum Öyleyse Varım. Felsefe Arkivi, 21, 157-167.

Lacombe, O. (1943). Descartes (çev.Mehmet Karasan), Ankara: İdeal.

Soykan, Ö. N. (1997). Bilimlerin Birliğini Temellendirmede Descartes'ın "Intution" Kavramının Yeri, Felsefe Dünyası, 24, 12-19.

Timuçin, A. (1976). Descartes, İstanbul: Hilal.

Weber, A. (1974). Felsefe Tarihi (çev. Vehbi Eralp), İstanbul: Remzi.

Kaynak Göster

APA Öktem, Ü . (2020). Descartes'da İlk Hakikat: Cogito . Dört Öge , (18) , 51-73 .