Murray Bookchin’de Toplumsal Ekoloji ve Toplumsal Dönüşüm

Öz Bu çalışmada Bookchin’in çevre sorunlarının kaynağına yönelik açıklamaları ve bu sorunların ortaya kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri ele alınmıştır. Derin ekoloji ve ekofeminizm gibi çevre felsefelerine yönelik eleştirileri incelenerek toplumsal ekolojinin temel ilkeleri de belirgin kılınmıştır. Son olarak uygarlıkla ve çevreyle olan ilişkisi temelinde ekolojik toplum düşüncesi incelenmiştir.

___

Aristoteles, (2017), Politika, Çev: Ö. Orhan, Pinhan Yay., İstanbul.

Baker, U., (2005), Siyasal Alanın Oluşumu Üzerine, Paragraf Yay., Ankara.

Bookchin, M., (1996), Ekolojik Bir Topluma Doğru, Çev: A. Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul.

Bookchin, M., (2014), Toplumsal Ekolojinin Felsefesi: Diyalektik Doğalcılık Üzerine, Çev: R.G. Öğdül, Sümer Yay., İstanbul.

Bookchin, M., (2015), Toplumsal Anarşizm mi Yaşamtarzı Anarşizm mi?, Çev: D. Aytaş, Kaos Yay., İstanbul.

Bookchin, M., (2019), Özgürlüğün Ekolojisi: Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü, Çev: M.K. Coşkun, Sümer Yay., İstanbul.

Coşkun, S., (2010), Çevre Sorununa Radikal Bir Çözüm Önerisi Olarak Eko- Anarşizm, Kaygı, 2010 /15.

Freud, S., (2018), Uygarlığın Huzursuzluğu, Çev: H. Barışcan, Metis Yay., İstanbul.

Horkheimer, M., (2018), Akıl Tutulması, Çev: O. Koçak, Metis Yay., İstanbul.

Kılınç, N.T., (2012), Politika ve Sorumluluk, Birikim Yay., İstanbul.

Kumar, K., (2006), Modern Zamanlarda Ütopya ve Karşıütopya, Çev: A. Galip, Kalkedon Yay., İstanbul.

Naess, A., (2003), Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy, Trans: D. Rothenberg, Cambridge University Press.

Woodcock, G., (2014), Anarşizm: Bir Düşünce ve Hareketin Tarihi, Çev: A. Türker, Kaos Yay., İstanbul.

___

APA Demir, A . (2020). Murray Bookchin’de Toplumsal Ekoloji ve Toplumsal Dönüşüm . Dört Öge , (18) , 97-111 .