Fermentasyonla etil alkol üretimi üzerine çözücü etkisi

Endüstride fermantasyon ile etil alkol üretiminin büyük bir kısmı kesikli proseslerde gerçekleştirilmektedir. Kesikli fermantasyonda son ürün inhibisyonu nedeniyle seyreltik ürün elde edilmektedir. Son yıllarda, seyreltik etil alkol çözeltisinin saflaştırılması üzerine araştırmalar artmıştır. Alternatif ayırma metotlarından biri de sıvı-sıvı ekstraksiyon prosesleridir. Sıvı-sıvı ekstraksiyon proseslerinde en önemli parametrelerden biri çözücünün mayalar ve fermantasyon üzerine etkisidir. Bu çalışmada, çözücü olarak seçilen oleil alkolün mayaların ve fermantasyon üzerinde inhibisyon etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Oleil alkolün mayalar (Saccharomyces cerevisiae) için yaşamsal uygunlukta bir çözücü olduğu saptanmıştır. Su+Etil alkol+Oleil alkol üçlü sisteminin çözünürlük eğrisi fermantasyon sıcaklığında (303$\pm$0.2 K) incelenmiştir. Etil alkolün oleil alkol içindeki dağılma katsayısı deneysel olarak ölçülmüştür.

The effect of solvent on a ethanol fermentation process

The most used method for production of ethyl alcohol is batch fermentation process. In the batch fermentation, a diluted product is obtained because of inhibition of the last product. In recent years, the studies concerning purification of the dilute ethyl alcohol has increased. One of the alternative methods is liquid-liquid extraction process. It was determined that oleil alcohol has not negative effect on the yeast (Saccharomyces cerevisiae) and fermentation. Oleil alcohol is a biocompatible extradant for ethyl alcohol. Experimental liquid-liquid equilibrium of Water+Ethyl alcohol+Olei! alcohol system was examined at 303$\pm$0.2 K. The distribution coefficient of ethyl alcohol in the oleil alcohol was measured at 303$\pm$0.2 K.

Kaynak Göster