Aile İçindeki Şiddetin Çocuktaki Uyum Sorunlarıyla Bağlantısı

Çocuklarda görülen uyum sorunlarında aile içi iletişimin önemli olduğu dikkat çeker. Aile bu süreçte çocuklarla ilgili sorunlar için hem koruyucu hem de risk faktörü olarak karşımıza çıkar. Aile içi etkileşimde varolan her tür şiddet, çocukların uyum düzeylerini etkiler. Bu makale de aile içi iletişim özelliklerinin ve çocukluk dönemi uyum sorunlarının bağlantısı üzerinde durulmaktadır.

In-family communication is very important especially for children who have adjustment problems. Family is both a risk factor as well as a protection for children with problems. Any type of violence in family affects children's adjustment level. This article discusses the connection between the types of communication in family and the adjustment problems of children.

Kaynak Göster

APA Kabasakal, Z . (2005). Aile İçindeki Şiddetin Çocuktaki Uyum Sorunlarıyla Bağlantısı . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268324