Süyümbike’nin Gözyaşları: İdil-Ural Türkleri’nin Doğu Asya’ya Göçü Fotoğraflarla Bir Göç Hikâyesi

Türkistan’ın işgali ve Anadolu’daki Türk medeniyetinin zayıflamasıyla düşüşe geçen Türk fikir dünyasında uyanış ve yenileşme hareketinin yuvası olmuş İdil-Ural Türk toplumunun göçleri de gerek fikir dünyamıza etkileri gerekse yeni topraklarda bıraktıkları Türk imajı açısından oldukça önemlidir. Bu yazının konusunu oluşturan Dündar’ın “Süyümbike’nin Gözyaşları: İdil-Ural Türkleri’nin Doğu Asya’ya Göçü” adlı eserinde İdil-Ural Türklerinin I. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Asya’ya göçünü “Fotoğraflarla Bir Göç Hikâyesi” adlı alt başlığıyla görsel bir öykü şeklinde yazınımıza kazandırılmıştır.