Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi

Bu yazı, kişisel özdeşlik problemi bağlamında aydınlanma döneminin öncü filozoflarından David Hume'un bundle teorisini ve bu teorinin çağdaş zihin felsefesi tartışmalarına etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İlk olarak kişisel özdeşlik problemi hakkında genel bir çerçeve çizilecektir. İkinci olarak kişi, özdeşlik, kendilik, gibi kavramlar üzerinden Hume epistemolojisinde problemin nasıl anlaşıldığı izah edilecektir. Daha sonra Hume epistemolojisinin yol açtığı felsefi etkilerin görülebilmesi için zihin felsefesinin çağdaş tartışmaları, benin varlığı ve bilgisi özelinde, filozofların zihin-beden anlayışları üzerinden örneklenecektir. Benlik, bilinç ve madde ilişkisi özelinde teorileri olan Daniel Dennet, John Searle, David Chalmers ve Thomas Metzinger çağdaş dönem başlığı altında ele alınacak isimlerdir. Son olarak Hume ve teorileri sunulan dört ismin benlik konusundaki pozisyonlarının yol açtığı felsefi sorunlara dair birtakım değerlendirmeler sunulacaktır. D. Hume ile çağdaş zihin felsefecilerinin, benin varlığı ve bilgisi özelindeki benzerliklerini ortaya koymayı amaçlayan bu yazı, değerlendirme ve sonuç bölümü haricinde söz konusu yaklaşımlara dair tanıcı nitelikte bir çalışma ortaya koymayı hedeflemektedir.

Hume’s Bundle Theory and Its Effect on the Philosophy of Mind Debates

This article aims to identify the bundle theory and its influence on contemporary philosophy of mind discussions. The theory was put forward by David Hume, one of the pioneer philosophers of the Enlightenment era in the context of the problem of personal identity. Firstly, a general framework will be drawn about the problem of personal identity. Secondly, it will be explained how the problem is understood in Hume’s epistemology through concepts such as person, identity, self. In order to see the philosophical effects caused by Hume's epistemology, contemporary discussions of the philosophy of mind will be exemplified in the existence and knowledge of self, through the mind-body understandings of philosophers. Daniel Dennet, John Searle, David Chalmers and Thomas Metzinger, who have theories about the relationship of self, consciousness and matter, are the names to be considered under the title of the contemporary period. Finally, Hume and his theories will be presented with a number of assessments of the philosophical problems caused by the positions of the aforementioned names on the issue of self. This article aims to reveal the similarities between D. Hume and contemporary philosophers of the mind in terms of the existence and knowledge of the self. Except for the evaluation and conclusion section this article aims to present a introductory work on these approaches.

___

Hume, David. A Treatise of Human Nature, Oxford: Oxford Press, 1968.

Hume, David. İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, (Çev. Ergün Baylan), Ankara: Bilgesu Yayınları, 2015.

Hume, David. İnsan Zihni Üzerine Bir İnceleme, (Çev. Selmin Evrim), İstanbul: MEB Yayınları, 1986.

Aristoteles. Ruh Üzerine, (çev. Saffet Babür-Lale Levin Basut), Ankara: Bilgesu, 2019.

Blackmore, Susan. Bilinç Üzerine Konuşmalar, (Çev. Seda Akbıyık), İstanbul: Küre Yayınları, 2011.

Chalmers, David. The Character of Consciousness, Oxford: Oxford University Press, 2010.

Chalmers, David. “On The Search For The Neural Correlate Of Consciousness”. Toward a Science of Consciousness. ed. Stuart Hameroff vd. London: MIT Press, 1998.

Dennett, Daniel. “‘Magic, Illusions, and Zombies’: An Exchange”. The New York Daily. 2018. https://www.nybooks.com/daily/2018/04/03/magic-illusions-and-zombies-an-exchange/

Dennett, Daniel. Consciousness Explanied, New York: Back Bay Books, 1991.

Descartes, Rena., Felsefenin İlkeleri, (Çev. Mesut Akın), İstanbul: Say Yayınları, 1983.

Doğan, Mehtap. “Biyolojik Doğalcılık Ekseninde John Searle ve Zihin Beden Problemi”, Metazihin: Yapay Zeka ve Felsefe Dergisi, Yıl:2018, Cilt:1, Sayı:2.

Fodor, Jerry A. Hume Variations, Oxford: Clarendon Press, 2003.

Jaworski, William. Structure and the Metaphysics of Mind: How Hylomorphism Solves the Mind-Body Problem. New York, NY: Oxford University Press, 2016.

Kant, Immanuel. Arı Usun Eleştirisi, (Çev. Aziz Yardımlı), İstanbul: İdea Yayınları, 2015.

Nagel, Thomas. “What is It Like to Be a Bat?,” The Philosophical Review, Yıl:1974 Sayı:83, No:4.

Neslioğlu Serin, Funda. “Hume’da Ben İdesinin Bilgikuramsal Temellerinin Bir Çözümlemesi” Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Yıl:2017, Sayı:29.

Özel Öztanrıkulu, Nurten. “The Denial of the Idea of Personal Identity as a Result of Hume’s Skepticism”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, Yıl:2018, Sayı:2.

Pears, David. “Hume’s Account of Personal Identity”, Journal of Philosophy Exchange, Yıl:1975, Sayı:6.

Penelhum, Terence. “Hume on Personal Identity”, The Philosophical Review, Yıl:1995, Sayı:64, No:4.

Platon. Phaidon, (çev. Furkan Akderin), İstanbul: Say Yayınları, 2015.

Prıest, Stephen. Zihin Üzerine Teoriler, (Çev. Ayhan Dereko), İstanbul: Litera Yayınları, 2018.

Reçber, Mehmet Sait. “Düalizm, Swinburne ve Foster”, İslami Araştırmalar Dergisi, Yıl:2000, Cilt:13, Sayı:2.

Roth, Abraham Sesshu. “What Was Hume’s Problem with Personal Identity”, Philosophy and Phenomenological Research, Yıl: 2000, Sayı:61, no:1.

Searle, John. “Minds, Brains and Programs”, Behavioral and Brain Science, Yıl:1980, Sayı:3 No:3.

Searle, John. Zihnin Yeniden Keşfi, (Çev. Muhittin Macit), İstanbul: Litera Yayınları, 2004.

Searle, John. Bilincin Gizemi, (Çev. İlknur Karagöz İçyüz), İstanbul: Küre Yayınları, 2018.

Stanford Encyclopedia of Philosophy, E.T.:01.05. 2021: https://plato.stanford.edu/entries/identity-personal/ https://plato.stanford.edu/entries/rationalism-empiricism

Swinburne, Richard. The Evolution of the Soul. New York: Oxford University Press, 1997.

Theıl, Udo. The Early Modern Subject, Oxford: Oxford University Press, 2011.

Uğurlu, Ahmet. “David Hume Düşüncesinde Ahlakın Zemini Olarak Benlik ve Kişisel Özdeşlik”, Journal of Turkish Studies, Yıl: 2014, Sayı:9.

Zimmerman, Dean W. “From Experience to Experiencer”. The Soul Hypothesis. ed. Mark C. Baker- Stewart. Goetz. New York: Continuum, 2011.

Zimmerman, Dean W. “From Property Dualism to Substance Dualism”. Aristotelian Society Supplementary Sayı:84, No:1, 2010.

___

Bibtex @araştırma makalesi { udfad939644, journal = {Din ve Felsefe Araştırmaları}, issn = {}, eissn = {2667-6583}, address = {dfa@dfd.org.tr}, publisher = {Din Felsefesi Derneği}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {92 - 116}, doi = {}, title = {Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Saz, M. Alperen} }
APA Saz, M . (2021). Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi . Din ve Felsefe Araştırmaları , 4 (7) , 92-116 .
MLA Saz, M . "Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi" . Din ve Felsefe Araştırmaları 4 (2021 ): 92-116 <
Chicago Saz, M . "Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi". Din ve Felsefe Araştırmaları 4 (2021 ): 92-116
RIS TY - JOUR T1 - Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi AU - M. Alperen Saz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Din ve Felsefe Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 116 VL - 4 IS - 7 SN - -2667-6583 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Din ve Felsefe Araştırmaları Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi %A M. Alperen Saz %T Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi %D 2021 %J Din ve Felsefe Araştırmaları %P -2667-6583 %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Saz, M. Alperen . "Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi". Din ve Felsefe Araştırmaları 4 / 7 (Haziran 2021): 92-116 .
AMA Saz M . Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi. Din ve Felsefe Araştırmaları. 2021; 4(7): 92-116.
Vancouver Saz M . Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi. Din ve Felsefe Araştırmaları. 2021; 4(7): 92-116.
IEEE M. Saz , "Hume’un Algılar Demeti Kuramı ve Zihin Felsefesi Tartışmalarına Etkisi", Din ve Felsefe Araştırmaları, c. 4, sayı. 7, ss. 92-116, Haz. 2021