Grapes, Banana, Juice, and Yes: Elements of Language in Non-human Primates

Bu makale insan olmayan primatlardaki dil öğelerini araştıran çalışmaları özetlemektedir. Kitap ve makaleler beş ana başlık altında toplanmıştır: sembol kullanma ve gönderi becerileri, dil anlama, dil üretimi ve türe özgü bir yetenek olarak dil. Alanda yapılmış çalışmaların incelenmesinin ardından bu çalışmalara yöneltilen eleştiriler ve eleştirilere verilen cevaplar kısaca özetlenmiştir. Dil yeteneklerinin sadece insanlara özgü olmadığı ve temellerinin değişik hayvan türlerinde bulunduğu sonucuna varılmıştır. Primatların dil becerilerinin çocuklarınkine benzediği, fakat dilbilgisi gelişiminin primatlarda çocuklara kıyasla daha yavaş ve kısıtlı olduğu bulunmuştur. Ek olarak, primatların dil anlama ve üretme becerileri iki yaşındaki çocuklarınkinden ileri gidememektedir. Primatlardaki dil öğelerini araştıran çalışmalar içerdikleri çeşitli sınırlama ve eksiklere rağmen dilin edinimi, gelişimi, ve çevreyle olan ilişkisini irdeleyebilmek için önemli modeller sunmaktadır.

___

Ananthaswamy, A. (2003). Has this chimp taught himself to talk? New Scientist, 177, 12-13.

Bates, E. (1993). Comprehension and production in early language development. Commentary in Savage-Rumbaugh E.S., Murphy, J., Sevcik, R.A., Brakke, K.E,Williams, & S.L., Rumbaugh D.M. (1993). Language comprehension in ape and child. Monographs of the Society for Research in Child Development, 58, (3-4, Serial No. 233).

Beran, M.J., Pate, J.L., Richardson, K.R., & Rumbaugh, D.M. (2000). A chimpanzee's (Pan troglodytes) long-term retention of lexigrams. Animal Learning & Behavior, 28, 201-207.

Bickerton, D. (1990). Language and Species. University of Chicago Press: Chicago.

Bickerton, D. (1996). Language and Human Behavior. University of Washington Press: Seattle.

Brakke, K.E, & Savage-Rumbaugh E.S. (1995). The development of language skills in bonobo and chimpanzee: 1. Comprehension. Language & Communication, 15, 121-148.

Brakke, K.E, & Savage-Rumbaugh E.S. (1996). The development of language skills in Pan: II. Production. Language & Communication, 16, 361-380.

Calvin, W.H., & Bickerton, D. (2000). Lingua ex Machina: Reconciling Darwin and Chomsky with the Human Brain. The MIT Press: Cambridge, Massachusets.

Cantalupo, C., & Hopkins, W.D. (2001). Asymmetric Broca's area in great apes. Nature, 414, 505.

Cranfield, J. V. (1995). The rudiments of language. Language & Communication, 15, 195-211.

Greenfield, P.M, & Savage-Rumbaugh E.S. (1990). Grammatical combination in Pan paniscus: Process of learning and invention in the evolution and development of language. In S.T. Parker, & K.R. Gibson (eds.), 'Language' and Intelligence in Monkeys and Apes.Cambridge:Cambridge University Press.

Greenfield, P.M, & Savage-Rumbaugh E.S. (1993). Comparing communicative competence in child and chimp: the pragmatics of repetition. Journal of Child Language, 20, 1-26.

Herman, L.M., & Uyemama, R.K.(1999). The dolphin's grammatical competency: Comments on Kako (1999), Animal Learning & Behavior, 27, 18-23.

Hopkins, W.D., & Leavens, D.A. (1998). Hand use and gestural communication in chimpanzees (Pan troglodytes). Journal of Comparative Psychology, 112,95-99.

Hopkins, W.D., Morris, R.D., Savage-Rumbaugh E.S., & Rumbaugh D.M. (1992). Hemispheric priming by meaningful and nonmeaningful symbols in language-trained chimpanzees (Pan troglodytes): Further evidence of a left hemisphere advantage. Behavioral Neuroscience, 106, 575-582.

Kako, E. (1999). Elements of syntax in the systems of three language-trained animals. Animal Learning & Behavior, 27, 1-14.

Parker, S.T., & Gibson, K.R. (1990). 'Language' and intelligence in monkeys and apes. Cambridge University Press: Cambridge.

Pepperberg, I.M. (1999). Rethinking syntax: A commentary on E. Kako's 'Elements of syntax in the systems of three language-trained animals'. Animal Learning & Behavior, 27, 15-17.

Pinker, S.(1994). The language instinct. William Morrow and Company: New York. Savage-Rumbaugh E.S. (1986). Ape language: From Conditioned Response to Symbol. Columbia University Press: New York.

Savage-Rumbaugh E.S., Lewin, R. (1994). Kanzi: The ape at the brink of the human mind. John Wiley & Sons: New York.

Savage-Rumbaugh E.S., Shanker S.G., & Taylor, T. (1998). Apes, Language and the Human Mind. Oxford University Press: New York.

Savage-Rumbaugh E.S., Murphy, J., Sevcik, R.A., Brakke, K.E, Williams, & S.L., Rumbaugh D.M. (1993). Language comprehension in ape and child. Monographs of the Society for Research in Child Development, 58, (3-4, Serial No. 233).

Terrace, H.S., Petite, L.A, Sanders, F.J., & Bever, T.G. (1979). Can an ape create a sentence? Science, 206, 891-900.

Wallman, J. (1992). Aping Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Williams, S.L., Brakke, K.E., & Savage-Rumbaugh. (1997). Comprehension skills of language-competent and non-language competent apes. Language and Communication, 77,301-317.

___