New Neolithic Settlement in the Upper Tigris Basin in the Light of its Knapped Stone Assemblages: Boncuklu Tarla

Yukarı Dicle Havzası'ndaki Neolitik Çağ yerleşimleri son 10 yll içinde gerçekleştirilen Ilısu Barajı Projesi kurtarma kazıları nedeniyle sayıca artmıştır. Bu durum söz konusu bölgenin şimdiye değin az bilinen Neolitik Çağ arkeolojisi hakkında çok önemli verilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Boncuklu Tarla 2008 yılında yapılan yüzey araştırmaları sırasında keşfedilmiştir. Yerleşimin kazısına 2012 yılında başlanmıştır. Daha önceden bilinen ve çok önemli bir yerleşim yeri olan Çayönü bulgularına ek olarak, sadece bir sezonluk kazı sonucunda ele geçen yontmataş buluntuların analizini içeren bu çalışma havzanın Çanak--Çömleksiz Neolitik dönemi hakkında çok önemli bilgiler ortaya koymaktadır.

YONTMATAŞ BULGULARI IŞIĞINDA YUKARI DİCLEHAVZASI’NDA YENI BIR NEOLITIK YERLEŞIM:BONCUKLU TARLA

Neolithic Age sites in the Upper Tigris Basin have Significantly increased in number over the past few years, not least because of rescue excavations related to the Ilısu Dam Project undertaken over the last decade. The resultant data has produced significant new information about this hitherto little documented period in the region. Boncuklu arla was discovered in 2008 during field survey, with excavations beginning in 2012. This paper details the [mapped stone assemblage from single season of excavation, material that shed important light on the PrePottery Neolithic of the Upper Tigris Basin, adding to the information we previously knew from the important site of Çayönü.

___

ERİM—Özdoğan, Aslı. “Çayönü”, The Neolithic in Turkey, New Excavations and New Research, The Tigris Basin, Editörler: M. Ozdoğan, N. Başgelen, P. Kuniholm, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2011a. 185-269.

ERİM—Özdoğan, Aslı .“Sumaki Höyük. New Neolithic Settlement in the Upper Tigris Basin”, The Neolithic in Turkey, New Excavations and New Research, The Tigris Basin, Editörler: M. Özdoğan, N. Başgelen, P. Kuniholm. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 201 lb. 19-60.

GOPHER, AVi. Arrowheads of the Neolithic Levant: Seriation Analysis, Indiana: 1994.

Kartal, Metin. Konar—Göçerlikten Yerleşik Yaşama Geçiş, Epi-paleolitiquÖnem, Türkiye ’de Son Avcı-Toplayıcılar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul: 2009.

Kartal, Metin .“Körtik Tepe Yontmataş Endüstrisi”, 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı—I, 2012. 475-90.

ÖKSE, Tuba, Ahmet Görmüş ve Erkan Atay. “Ilısu Barajı Inşaat Sahası 2008 Yüzey Araştırması”, 27. Araştırma Sonuçları oplantıSı—I, 2010. 333-49.

TAŞKIRAN, Harun ve Metin Kartal, “2008 Yılı Ilısu Baraj Gövdesi Alanı Yüzey Araştırması”, 7. Araştırma Sonuçları oplantısı—IU, 2010. 233-44.

___