FRANZ KAFKA'NIN DÖNÜŞÜM ADLI ESERİNİN UZUN ÖYKÜ VE TELEVİZYON FİLMİ OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada Yahudi asıllı Avusturyalı yazar Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı edebî anlatısının, uzun öykü ve televizyon filmi olarak karşılaştırılması yapılmıştır. Eseri Kaba Komedi tarzında senaryolaştıran ve yöneten, Çek Yeni Dalgası akımının temsilcilerinden Jan Nemec'tir Bu inceleme sürecinde eserin konusu ve önemi kısaca verildikten sonra eserdeki genel özellikler, olay örgüsü, tema, kahramanlar, zaman, mekân, anlatıcı ve bakış açısı gibi inceleme unsurları kullanılarak öykü ve film arasındaki benzerlikler ve farklılıklar eserin her iki versiyonundan alınan örnekler aracılığıyla tespit edilmeye çalışılmıştır.

The Comparison of Metamorphosis by Franz Kafka as Novella and Television Movie

This study deals with the comparison of Metamorphosis by Franz Kafka, a jewish origined Austrian writer, as a novella and a television movie. Jan N?mec from Czech New Wave is the director of the movie who also wrote its screenplay in a slapstick style. In this process, following descriptions of its plot and importance, similarities and differences between the novella and the movie have been highlighted through some examples from both versions, by using the analyzing factors such as general features, plot, theme, characters, time, place, narrator and narrative point of view.

Kaynakça

AYTAÇ, Gürsel. Çağdaş Alman Edebiyatı. Ankara: Gündoğan, 1994.

ÇETİŞLİ, İsmail. Metin Tahlillerine Giriş 2. Ankara: Akçağ, 2009.

Die Verwandlung. Yön. Jan Nemec. TV Filmi. ZDF-ORF, 1975.

KAFKA, Franz. Dönüşüm. Çev. Ahmet Cemal. İstanbul: Can, 2008.

KOSULICOVÁ, Ivana. "Everything You Always Wanted to Know about My Heart", 2001. http://www.ce-review.org/01/17/interview17_kosulicova.html Web. 14.02.2015.

KÜÇÜK, Cem. Kafka'dan Ruha Dokunan Düşünceler. İstanbul: Carpe Diem, 2006.

ÖZAKMAN, Turgut. Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği. Ankara: Bilgi, 1998.

ROBERT, Marthe. Franz Kafka Gibi Yalnız. Çev. Orçun Türkay. İstanbul: Can, 2014.

SEVER, Can. "Çek Yeni Dalgası", Sinefil - MAFM Boğaziçi Üniversitesi Dergisi. 4 (2011): 10-14.

"Slapstick". Encyclopædia Britannica Online. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/548077/slapstick Web. 14.02.2015

TEKİN, Mehmet. Roman Sanatı I. İstanbul: Ötüken, 2012.

Kaynak Göster