The Accuracy of Frozen Section in the Diagnosis of Malignant Adnexal Masses

Amaç: Malign adneksiyal kitlelerin tanısında donuk (fro- zen) kesit incelemesinin doğruluğunun belirlenmesi Yöntemler: Adneksiyal kitle nedeniyle opere edilen ve operasyon sırasında donuk kesit incelemesi istenen 192 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Sonuçlar parafin kesit sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bulgular: Tüm olgularda, donuk kesit incelemesine yanıt verilebilmiştir. Donuk kesit incelemesinin, benign kitleleri saptamadaki duyarlılığı, %98,8; borderline (hudut) kitleleri saptamadaki duyarlılığı %90; malign kitleleri saptamada- ki duyarlılığı ise %93,8 saptanmıştır. Spesifisite sırasıyla %92,3, %98,9 ve %100 saptanmıştır. Toplamda doğruluk oranı ise %97,9 bulunmuştur. Donuk kesitler parafin ke- sitlerle karşılaştırıldığında, iki benign olguya yanlış olarak borderline, bir borderline olguya benign, bir malign olguya ise benign tanısı konulmuştur. Yanlış tanı konulan malign olgu müsinöz tip, diğer benign ve borderline olgular ise seröz tip over tümörüdür. Sonuç: Donuk kesit incelemesi, malign adneksiyal kit- leleri saptamada yüksek duyarlılığa sahiptir. Parafin ke- sit altın standart yöntemdir, ancak operasyon sırasında cerrahi müdahalenin şekli için daha hızlı yanıt gereklidir. Bu nedenle, donuk kesit incelemesi şüpheli adneksiyal kitlelerin cerrahi tedavisinde hızlı sonuç verdiği için tüm adneksiyal kitlelere uygulanmalıdır.

Malign Adneksiyal Kitlelerin Tanısında Donuk (Frozen) Kesit İncelemesinin Doğruluğu

Objective: To measure the accuracy of the frozen section in the diagnosis of malignant adnexal masses. Methods: 192 patients who had been operated due to adnexal masses and submitted for intraoperative frozen section were evaluated retrospectively. The results were compared with paraffin section. Results: In all cases, opinion on frozen section was avail- able. The sensitivity of frozen section through benign, borderline and malignant tumors were 98.8%, 90% and 93.8% respectively, where as the specificity of the latter tumors were 92.3%, 98.9% and 100% respectively. The overall accuracy was 97.9%. Two benign cases were di- agnosed as borderline, one borderline as benign and one malignant case as a benign in frozen section. The misdi- agnosed malignant case was mucinous and the others were serous type tumors. Conclusion: Frozen section has high accuracy in the di- agnosis of malignant ovarian tumors. Paraffin section is the gold standard method, but because of the need for the quick result in the operation for the surgical manage- ment, frozen section must be performed to all suspicious adnexal masses.

Kaynakça

1. Yancik R. Ovarian cancer. Age contrasts in incidence, his- tology, disease stage at diagnosis, and mortality. Cancer 1993;71:517-523. 2. Wakahara F, Kikkawa F, Nawa A, et al. Diagnostic effi- cacy of tumor markers, sonography and intraoperative frozen section for ovarian tumors. Gynecol Obstet Invest 2001;52:147-152. 3. Lim FK, Yeoh CL, Chong SM, et al. Pre and intraoperative diagnosis of ovarian tumours: how accurate are we? Aust NZ J Obstet Gynaecol 1997;37:223–227. 4. Rose PG, Rubin RB, Nelson BE, et al. Accuracy of frozen- section (intraoperative consultation) diagnosis of ovarian tumors. Am J Obstet Gynecol 1994;171:823-826. 5. Kudela M, Marek R, Pilka R, et al. Benefits and the accuracy of the intra-operative frozen section at suspected ovarian tumours. Ceska Gynekol 2015;80:250-255. 6. Alabalık U, Avcı Y, Keleş AN, et al. Five year evaluation of intraoperative pathology consultations in a university hos- pital. Dicle Med J 2013;40:207-211. 7. Ilvan S, Ramazanoglu R, Ulker Akyildiz E, et al. The accuracy of frozen section (intraoperative consultation) in the diag- nosis of ovarian masses. Gynecol Oncol 2005;97:395-399. 8. Twaalfhoven FC, Peters AA, Trimbos JB, et al. The accuracy of frozen section diagnosis of ovarian tumors. Gynecol On- col 1991;41:189–192. 9. Maiman M, Seltzer V, Boyce J. Laparoscopic excision of ovarian neoplasms subsequently found to be malignant. Obstet Gynecol 1991;77:563–565. 10. Puls L, Heidtman E, Hunter JE, et al. The accuracy of frozen section by tumor weight for ovarian epithelial neoplasms. Gynecol Oncol 1997;67:16–19. 11. Usubutun A, Altinok G, Kucukali T. The value of intraopera- tive consultation (frozen section) in the diagnosis of ovarian neoplasms. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77:10131016. 12. Yeo EL, Yu KM, Poddar NC, et al. The accuracy of intraop- erative frozen section in the diagnosis of ovarian tumors. J Obstet Gynaecol Res 1998;24:189–195. 13. Wang KG, Chen TC, Wang TY, et al. Accuracy of fro- zen section diagnosis in gynecology. Gynecol Oncol 1998;70:105–110. 14. Gol M, Baloglu A, Yigit S, et al. Accuracy of frozen section diagnosis in ovarian tumors: is there a change in the course of time? Int J Gynecol Cancer 2003;13:593–597. 15. Medeiros LR, Rosa DD, Edelweiss MI, et al. Accuracy of frozen-section analysis in the diagnosis of ovarian tu- mors: a systematic quantitative review. In J Gynecol Oncol 2005;15:192-202. 16. Acs G. Intraoperative consultation in gynecologic pathol- ogy. Semin Diagn Pathol 2002;19:237–254.

Kaynak Göster

1554 1241

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Y. Kenan HASPOLAT, Müsemma KARABEL, Duran KARABEL, Selvi KELEKÇİ, Tuba TUNCEL, VELAT ŞEN, Ünal ULUCA, İlhan TAN

Use of Bosentan, Theophylline and Vardenafil in Treatment of Priapism

İhsan UNUS, AHMET KARAKEÇİ, TUNÇ OZAN, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN

Kolorektal Kanser Cerrahisinde Eksize Edilen Toplam ve Metastatik Lenf Nodu Sayısına Aşırı Kilonun Etkisi

SEZGİN ZEREN, Ceniz KOÇAK, Mehmet Fatih EKİCİ, Şükrü Aydın DÜZGÜN, ZÜLFÜ BAYHAN

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Epidemiyolojisi ve Endoskopik Bulguları

MEHMET SUAT YALÇIN, BANU KARA, Nevin A. ÖZTÜRK, Şeymus ÖLMEZ, Burçak E. TAŞDOĞAN, Adnan TAŞ

Göğüs Ağrısı Çocuklardaki Malign Tümörlerin İlk Semptomu Olabilir: İki Olgu Sunumu

Alper AKIN, Meki BİLİCİ, MURAT SÖKER, Bedri ALBUDAK, FATİH METEROĞLU

Etiological Profile of Plasmacytosis on Bone Marrow Aspirates

Monica GUPTA, Shivani MALİK, Rajnish KALRA, Nisha SHARMA, Sunita SINGH, veena GUPTA, Promil JAIN, Rajeev SEN

Karotis Arter Stentlemesi: İnvaziv Bir Üçüncü Basamak Merkez Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

FARUK ERTAŞ, HALİT ACET, Nihat POLAT, MEHMET UĞUR ÇEVİK, Mehmet Ufuk ULUÇLU, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, OĞUZ KARAHAN, Gülsenem AKTAŞ

Şizofreni Hastalarında Serum Büyüme Durdurucu Spesifik Protein 6 (Gas-6) Düzeyleri

Fethullah GERİN, Alper BAŞ, Aybala TOPRAK EREK, Hayriye ERMAN, Sadettin DÜRÜYEN

İkinci Basamak Bir Merkezde Yapılan Yenidoğan İşitme Tarama Testlerinin Değerlendirilmesi

Ayşe ÇAKAL, Zerrin AŞÇI, Abdülkadir BUCAK, Beyhan YILMAZ, Emel AYTUĞ

Maternal Hipotiroidinin Fetal Umblikal Kord Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Düzeylerine Etkisi

Hüsnü ALPTEKİN, Hatice IŞIK, Nazife ALPTEKİN, Yusuf TANRIKULU, Emel ŞAHİN