Late onset of chylous ascites following distal gastrectomy with D1(+) dissection for gastric cancer: A case report

Şiloperiton periton boşluğunda lenfatik sıvının birikmesidir. Ameliyat esnasında fark edilmezse şilöz assit oluşabilir. Onkolojik cerrahi sonrası şilöz assit insidansı yaklaşık olarak %7,4 olmasına rağmen radikal gastrektomi sonrasında lenfore gelişme insidansı oldukça düşüktür. Geniş lenf nod disseksiyonu daha yüksek oranda lenforeye neden olmaktadır. D1 diseksiyon sonrası az sayıda vaka mevcuttur. Birçok şilöz assit gelişmiş hastanın tedavisinde parasentez, total parenteral nutrisyon, orta zincirli yağ asiti bazlı diyet, ve somatostatin önerilmektedir. Cerrahi ancak konservatif tedavinin sonuç vermediği hastalarda son seçenektir. Bu olguda mide kanseri için distal subtotal gastrektomi ve D1(+) diseksiyon yapılmış bir hastada geç ortaya çıkmış şilöz assitin perkütan drenaj ve konservatif yöntemle tedavi yönetimini sunmayı amaçladık.

Mide kanseri nedeniyle distal gastrektomi ve D1 (+) diseksiyon sonrası geç ortaya çıkan şilöz asit: Olgu sunumu

Chyloperitoneum is the accumulation of lymphatic fluid in the peritoneal cavity. Chylous ascites can occur if it is not recognized during surgery. The incidence of chylous ascites after oncological surgery was approximately 7.4% however, the incidence of lymphorrhea after radical gastrectomy for gastric cancer is so low. Extensive lymph node dissection leads to a higher incidence of lymphorrhea. There have been few cases associated with D1 dissection In most patients conservative treatment is recommended that includes paracentesis, total parenteral nutrition (TPN), a medium chain triglyceride (MCT) based diet, and somatostatin. Surgery is the last choice only when conservative treatment fails. In this case we aimed to present a late onset of chylous ascites after subtotal gastrectomy and D1+ dissection that was treated with percutaneous drainage and conservative management

Kaynakça

Yol S, Bostanci EB, Ozogul Y, et al. A rare complication of D3 dissection for gastric carcinoma: chyloperitoneum. Gastric Cancer 2005;8:35-38.

Sheng-Zhang L, Hong-Fei T, Zhong-Lin N, et al. Treatment and prevention of lymphorrhea after radical gastrectomy of gastric cancer. J Can Res Clin Oncol 2009;135:613-616.

Huang Q, Jiang ZW, Jiang J,et al. Chylous ascites: treated with total parenteral nutrition and somatostatin. WJG 2004;10:2588-2591.

Griniatsos J, Dimitriou N, Kyriaki D, et al. Chylorrhea complicating D2+a gastrectomy: review of the literature and clarification of terminology apropos one case. CMJ 2010;123:2279-2283.

Japanese Gastric Cancer A. Japanese gastric cancer treatment guidelines 2010 (ver. 3). Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association. 2011;14:113-123.

Aalami OO, Allen DB, Organ CH. Chylous ascites: a collective review. Surgery 2000;128:761-778.

Cardenas A, Chopra S. Chylous ascites. Am J Gastroenterol 2002;97:1896-1900.

Leibovitch I, Mor Y, Golomb J, et al. The diagnosis and management of postoperative chylous ascites. J Urol 2002;167:449-457.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2945
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1963

3.4b 2.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Orofarengeal kanamanın nadir bir sebebi: Dil kökü yerleşimli Kaposi sarkomu

SUAT TERZİ, Mehmet BİRİNCİ, Zerrin Özergin COŞKUN, ABDULKADİR ÖZGÜR, ENGİN DURSUN

Primer mesane yerleşimli koryokarsinom olgusu

Gül TÜRKÇÜ, Ayşe Nur KELEŞ, Ulaş ALABALIK, Yaşar BOZKURT, HÜSEYİN BÜYÜKBAYRAM

Blastocystis'in moleküler epidemiyolojisi

FADİME EROĞLU

Assessment of mean platelet volume in type 2 diabetics receiving insulin or oral antidiabetic agents

Fatih ŞAHPAZ, Kemal Türker ULUTAŞ

Bir Üniversite Hastanesi'nde bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık bildirimleri ile ilgili hekimlerin bilgi düzeyleri

Mustafa KORKMAZ, CEM UYSAL, Ubeydullah DURMAZ, Özgür EZİN, Özcan DEVECİ, Davut İPEK, Yılmaz PALANCI, Nezahat AKPOLA

Tip 1 diyabetli erişkinlerde D vitamini eksikliğinin serum sIL-2R, IL-6 ve TNF-alfa düzeyleri üzerine etkisi

Mehmet TÜRKEN, SEDAT YILMAZ, Leyla ÇOLPAN, Belkıs AYDINOL*, Alpaslan Kemal TUZCU

Karpal tünel sendromlu hastalarda mini açık yaklaşım sonuçlarımız

Azad YILDIRIM, Ahmet KAPUKAYA, Şehmus YİĞİT, RAMAZAN ATİÇ, Yılmaz MERTSOY, Mehmet Akif ÇAÇAN

The comparison of Brucella gel agglutination test with other Brucella tests

N. Mine TURHANOĞLU, Demet VURAL GÜR

Late onset of chylous ascites following distal gastrectomy with D1(+) dissection for gastric cancer: A case report

Hüseyin ÇİYİLTEPE, Kamuran Cumhur DEĞER, Ebubekir GÜNDEŞ, Durmuş Ali ÇETİN, ULAŞ ADAY

Tükürük bezi sintigrafisinde majör tükürük bezi fonksiyonları hesaplanmasında geri plan düzeltmesinin önemi

BEKİR TAŞDEMİR, Zeki DOSTBİL, İlhan SEZGİN