Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013.

Bu araştırmanın genel amacı betimsel bir yaklaşımla, üniversite gençliğinin sahip oldukları dindarlık algıları ve düzeylerini tespit etmeye çalışmak ve elde edilen bulguları, psikolojik özellikleri açısından yorumlamaktır. Çalışma giriş, dindarlık, maneviyat gibi temel kavramların ele alındığı birinci bölüm, anket sonucunda elde edilen verilerin hipotezlerle olan ilişkisinin değerlendirildiği ikinci bölüm ve elde edilen bulguların yorumlandığı sonuç bölümü olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 yıllarında Erciyes Üniversitesi’ne bağlı fakültelerde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu evren içerisinde tesadüfi yöntemle belirlenen 553 öğrenci üzerinde anket uygulanmıştır. Anket, betimleyici ve Likert tarzı sorulardan oluşturulmuştur. Çalışmada bağımsız değişkenler olarak bilim alanı, fakülte, bölüm, sınıf, yaş, cinsiyet, üniversiteye gelmeden önce en uzun süre yaşanılan çevre, mezun olunan lise, annenin ve babanın eğitim durumları ve eğitim esnasında kalınan yer alınmıştır. Veriler analiz edilirken, yüzde, frekans dağılımları, betimsel istatistikler, varyans analizi (tek yönlü ANOVA) ve T- Testleri ve Ki-Kare (x²) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, bilim alanı, fakülte ve bölüm, mezun olunan lise hakkındaki hipotezlerin doğrulandığı diğerlerinin ise reddedildiği ortaya çıkmıştır.

Ulu, Mustafa. “A Psychological Research On Definations, Dimensions And Measurement Of Religiosity: A Case Study Among Students in Erciyes University”. PhD. Dissertation, Erciyes University Institute of Social Sciences, Kayseri/Turkey, 2013.

The overall objective of this research is to determine the religious perceptions and its levels of university youth and to interpret the findings from the point of view of their psychological features. This research consists of four chapter. These are: introduction, first chapter consist of discussions of the basic concepts such as religiosity, spirituality, second chapter that the data obtained from the survey was assessed the relationships with hypotheses and conclusions in which the findings were interpreted. The study’s population consists of the students at the undergraduate level in faculties of the Erciyes University in 2011-2012. A questionnaire was administered on 553 students, chosen randomly in this population. The survey contains descriptive and Likert style items. As independent variables in this study, branches of science, faculty, department, class, age, gender, living environment for the longest time before coming to university, graduated high school, mother's and father's education level and the accommodation place during training have been taken. When analyzing the data, percentages, frequency distributions, descriptive statistics, analysis of variance (one-way ANOVA) and T-Tests and Chi-Square (x²) techniques were used. As a result of this research hypotheses associated with gender, age, branches of science, faculty and department were confirmed on the other hand the others were rejected.

Kaynakça

Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { cuid238972, journal = {Cumhuriyet İlahiyat Dergisi}, issn = {2528-9861}, eissn = {2528-987X}, address = {Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi 58140 Kampüs Sivas / Türkiye}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {20}, pages = {575 - 576}, doi = {10.18505/cuifd.48040}, title = {Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013.}, key = {cite}, author = {Ulu, Mustafa} }
APA Ulu, M . (2016). Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013. . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi , 20 (1) , 575-576 . DOI: 10.18505/cuifd.48040
MLA Ulu, M . "Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013." . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2016 ): 575-576 <
Chicago Ulu, M . "Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013.". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2016 ): 575-576
RIS TY - JOUR T1 - Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013. AU - Mustafa Ulu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18505/cuifd.48040 DO - 10.18505/cuifd.48040 T2 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 575 EP - 576 VL - 20 IS - 1 SN - 2528-9861-2528-987X M3 - doi: 10.18505/cuifd.48040 UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013. %A Mustafa Ulu %T Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013. %D 2016 %J Cumhuriyet İlahiyat Dergisi %P 2528-9861-2528-987X %V 20 %N 1 %R doi: 10.18505/cuifd.48040 %U 10.18505/cuifd.48040
ISNAD Ulu, Mustafa . "Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013.". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 / 1 (Haziran 2016): 575-576 .
AMA Ulu M . Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013.. CUID. 2016; 20(1): 575-576.
Vancouver Ulu M . Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013.. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 2016; 20(1): 575-576.
IEEE M. Ulu , "Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013.", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, c. 20, sayı. 1, ss. 575-576, Haz. 2016, doi:10.18505/cuifd.48040