Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci

Kayıp ve yas deneyimi, yaşamın doğal bir parçasıdır. Her insan hayatının farklı dönemlerinde çok çeşitli kayıplar yaşar ve bu kayıplar için yas tutar. Bu anlamda kayıp ve yas evrenseldir. Yas bir iyileşme sürecidir. Yas denildiğinde akla ilk gelen ölüm olmakla beraber, aslında kişi için anlamlı olan herşeyin kaybı yasa sebep olur. Yaşanan yas tepkilerinin şekli süresi ve boyutu, kaybın türüne, kaybın birey için anlamına ve yaşamındaki yerine, kültüre, inanca, kaybın gerçekleşme biçimine göre değişkenlik göstermektedir. Kayıp sonrasında yas sürecinin ertelenmeyerek yaşanması gerekir. Sağlıklı bir çocuk bekleyen anne-babalar için zihinsel engelli bir çocuğa sahip olduğunu öğrenmek de, aynı şekilde ebeveyni bir yas sürecine sokmaktadır. Bu makalede, doğumla beraber zihinsel engelli bir çocuğa sahip olduğunu öğrenen annelerin yas tepkileri ve geçirdikleri yas aşamaları Kübler-Ross'un aşama modeli bağlamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak annelerin bu süreçte tipik yas tepkileri vererek, yas aşamalarından geçtikleri belirlenmiştir. Ayrıca engelli çocuğa sahip annelerin yas sürecini sağlıklı atlatabilmek için yas danışmanlığı içeren psikolojik desteğe ihtiyaç duyabileceği görülmüştür.

Grief Process of Mothers of Children with Intellectual Disabilities

ABSTRACT: Loss is an inevitable part of life and grief is a natural part of the healing process. In this sense, the grieving process is universal. People commonly associate certain losses with strong feelings of grief. Although the concept of grief is a direct reminder of death, grief and loss can happen in different ways – death, divorce, deployment or other situations of abandonment. Different effects can influence how people understand and approach the grief process such as importance and place of the loss in life, cultural background, belief systems, etc. Having mentally retarded child is also a shocking and unexpected situation for parents who are dreaming about a healthy baby. Parents can experience grief at this process. In 1969, psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross introduced what became known as the “five stages of grief.” These stages of grief were based on her studies of the feelings of patients facing terminal illness, but many people have generalized them to other types of negative life changes and losses, such as the death of a loved one, losses of dreams or unexpected disability situations.  In this article, grief reactions of mothers who learns that she has a mentally retarded child during birth was investigated. It was determined that the five stages of grief proposed by Elisabeth Kübler-Ross (denial, anger, bargaining, depression and acceptance) are experienced by mothers. Also it was observed that, mothers need grief counseling in this process.SUMMARY: Loss is an inevitable part of life and grief is a natural part of the healing process. In this sense, the grieving process is universal. People commonly associate certain losses with strong feelings of grief. Although the concept of grief is a direct reminder of death, grief and loss can happen in different ways – death, divorce, deployment or other situations of abandonment. Different effects can influence how people understand and approach the grief process such as importance and place of the loss in life, cultural background, belief systems, etc. Having a disabled child is also a shocking and unexpected situation for parents who are dreaming about a healthy baby. Parents can experience grief at this process. Recent research has indicated that parents of children with special needs may experience feelings and symptoms of traumatic stress, particularly at the time of their child’s diagnosis. Letting go of the hopes and dreams they originally had, and which no longer serve them, is an exceptionally complicated and complex process. These feelings of grief and loss are often experienced but rarely spoken about or shared. In 1969, psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross introduced what became known as the “five stages of grief.” These stages of grief were based on her studies of the feelings of patients facing terminal illness, but many people have generalized them to other types of negative life changes and losses, such as the death of a loved one, losses of dreams or unexpected disability situations. Unexpected life events can have traumatic effects on the routine of life. It is important to determine the stages of grief reactions for the adoption of the correct approaches. For this purpose, in this article, grief reactions of mothers who learns that she has a mentally retarded child during birth was investigated. Therefore, semi-structured and open ended interviews were conducted with twenty mothers with disabled child, living in Ankara. Systematic analysis of data reveal that mothers with disabled child experiencing grief reactions. It was determined that the five stages of grief proposed by Elisabeth Kübler-Ross (denial, anger, bargaining, depression and acceptance) are experienced by mothers. Those stages are not a linear and predictable progression but generally mothers reported that they firstly feel shocked and denial. At this stage, mothers believe the diagnosis is somehow mistaken or it was a nightmare that will end soon. When mothers recognize that denial cannot continue, they become frustrated, Anger stage is characterized by those sentences: Why me? It's not fair!"; "How can this happen to me?"; '"Who is to blame?"; "Why would this happen?". Bargaining is the third stage. The third stage involves the hope that the mother can avoid a cause of grief. Mothers seek for rational or irrational remedies with the hope of changing the result. Depression is the stage which involves the mothers experiencing sadness when they know there is nothing else to be done, and they realize they cannot change the disability. Sadness and hopelessness are important parts of the depression stage. In this state, mother feel herself really alone in life, may become silent, refuse attending social activities and spend much of the time mournful. The last stage of grief is acceptance. This does not necessarily mean that mother will be completely happy again. In this last stage, mothers accept the reality of disability. “Let us see in front of us, if this is the situation, what can I do best for me and my child?”  Every parent is different, and grief is a uniquely individual process. There is no “right” or “wrong” way to experience grief; however, mothers need to have the space to fully experience and express all of these important feelings. So it was observed that, mothers need grief counseling in this process. Mothers of children with disabilities are in need of support and care at every stage. This requirement includes those steps:1. Mothers often need help in understanding their child’s disability. Especially at the first explaining the reality of disability, providing professional health care with a humanitarian approach is extremely effective on the mother's grief reactions.2. Mother of a disabled child needs support from family members. Family members should be educated about the grieving process and need for support of mother.3. For a healthy grieving, mothers need psychological counseling support to overcome the loss by professional grief counselors at this process. A professional grief counseling system is a necessity for the mothers of disabled children.

Kaynakça

Akkan, Nermin. Facebook Kişisel Sayfası, 2014, Erişim Tarihi: 26.05.2016

https://www.facebook.com/nermin.akkan/posts/695254017228334:4

Darıca, Nilüfer, Ülkü Abidinoğlu ve Şebnem Gümüşçü. Otizm ve

Otistik Çocuklar. İstanbul: Özgür Yayınları, 2000.

Genlik, Özge. ”Yas Süreci ve Yas Sürecindeki Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Incelenmesi”. Yüksek

Lisans Tezi, Arel Üniversitesi, 2012.

Gizir, Cem Ali. “Bir Kayıp Sonrasında Zorluklar Yaşayan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Yas Danışmanlığı Modeli”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, 2 (2006).

Goring, Mary Beth. “The Cycle of Love and Grief in Parents of Children with Special Needs” AG Bell’s Listening and Spoken Language Symposium, 2013.

Göka, Erol. Hoşçakal. İstanbul: Timaş Yayınları, 2009.

Gören, A. Burcu. “Down Sendromlu Bireylerin Manevi Bakım İhtiyacının Belirlenmesi Ve Bir Model Önerisi”. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2015.

Humphrey, Karen M. Counseling Strategies For Loss And Grief. Alexandria, VA: American Counseling Association, 2009.

Işıl, Özlem, Semra, Karaca. “Ölüm Yaklaşırken Yaşananlar ve Söylenebilecekler: Bir Gözden Geçirme”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009.

İçmeli, Celalettin, Ahmet Ataoğlu, Fatih Canan ve Adnan Özçetin. “Zihinsel Özürlü Çocukları Olan Ebeveynler ile Sağlıklı Çocuklara Sahip Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Karşılaştırılması”. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3 (2008), 21-28.

Kübler-Ross, Elisabeth. Ölüm ve Ölmek Üzerine. İstanbul: Boyner Holding Yayınları, 1997.

Küçükkurutlu, Mustafa. Facebook Down Sendromu Sayfası, 2014. Facebook Anadolu Down Sendromu Derneği, 2014.

Erişim Tarihi: 25.05.2016

https://www.facebook.com/groups/adsdtr/permalink/10152813972259866/

Mestçioğlu, Ayşe Özlem ve Ebru Sorgun. Travmatik Yas. İçinde Aker T. ve Önder M.E. (Edt), Psikolojik Travma ve Sonuçları. İstanbul: 5US Yayınları Epsilon Reklamcılık, 2003.

Smith, Robert M. ve John T. Neisworth. The Exceptional Child: A Functional Approach. New York: McGraw-Hill, 1975.

Moses, Ken. The Impact of Childhood Disability: The Parent’s Struggle. WAYS Magazine, Spring. Evanston, IL, 1987.

Olsson, MB. “Parents of Children with Intellectual Disabilities”. Goteborgs Universitet, Unpublished Doctorate Thesis, Sweden, 2004.

Perloff, Linda S. “Social Comparison and Illusions of Invulnerability to Negative Life Events. In C.R. Snyder and C.E. Ford (Eds.), Coping with Negative Life Events: Clinical and Social Psychological Perspectives” New York: Plenum, 1987.

Perloff, Linda S. ve Barbara K. Fetzer. “Self-Other Judgements

and Perceived Vulnerability to Victimization”. Journal of Personality and Social Psychology 50, 3 (1986).

Rodoplu, Saniye. Facebook İzmir Down Sendromu Derneği Sayfası, 2015.

https://www.facebook.com/IzmirDownSendromuDernegi/photos/a.1374693289521863.1073741828.1374675669523625/1479279275729930/?type=3&theater Erişim Tarihi: 26.05.2016

Weinstein, Neil D. “Unrealistic Optimism About Susceptibility to Health Problems: Conclusions from a Community-Wide Sample”. Journal of Behavioural Medicine 10, 5 (1987).

Uğuz, Şükrü, Fevziye Toros, Banu Yazgan İnanç ve Oğuzhan Çolakkadıoğlu. “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon Ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi”. Klinik Psikiyatri 7, 2004.

Varol, Nihal. Aile Eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık, 2005.

Whiting, Mark. “What İt Means To Be The Parent Of a Child With a Disability Or Complex Health Need”. Nursing Children and Young People 26, 5 (2014).

Worden, William. Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook For the Mental Health Practitioner Springer Publishing Company, 2001.

Yalom, Irvin D. Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.

Zara, Ayten. Kayıplar, Yas Tepkileri ve Yas Süreci, Yaşadıkça: Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları (Edt). İstanbul: İmge Yayınları, 2011.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuid238980, journal = {Cumhuriyet İlahiyat Dergisi}, issn = {2528-9861}, eissn = {2528-987X}, address = {Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi 58140 Kampüs Sivas / Türkiye}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {20}, pages = {225 - 244}, doi = {10.18505/cuifd.64549}, title = {Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci}, key = {cite}, author = {Gören, Ayşe} }
APA Gören, A . (2016). Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi , 20 (1) , 225-244 . DOI: 10.18505/cuifd.64549
MLA Gören, A . "Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci" . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2016 ): 225-244 <
Chicago Gören, A . "Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2016 ): 225-244
RIS TY - JOUR T1 - Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci AU - Ayşe Gören Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18505/cuifd.64549 DO - 10.18505/cuifd.64549 T2 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 244 VL - 20 IS - 1 SN - 2528-9861-2528-987X M3 - doi: 10.18505/cuifd.64549 UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci %A Ayşe Gören %T Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci %D 2016 %J Cumhuriyet İlahiyat Dergisi %P 2528-9861-2528-987X %V 20 %N 1 %R doi: 10.18505/cuifd.64549 %U 10.18505/cuifd.64549
ISNAD Gören, Ayşe . "Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 / 1 (Haziran 2016): 225-244 .
AMA Gören A . Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci. CUID. 2016; 20(1): 225-244.
Vancouver Gören A . Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 2016; 20(1): 225-244.
IEEE A. Gören , "Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, c. 20, sayı. 1, ss. 225-244, Haz. 2016, doi:10.18505/cuifd.64549