Kartezyen Döngü ve Descartes’ın Epistemolojisinde Tanrı’nın Önemi

Descartes'ın Meditasyonlar’ı, Tanrı'nın varlığını ve doğruluğunu kanıtlarken mantıksal bir yanlışlık yapıp yapmadığı konusunda ciddi bir meseleyi gündeme getirmiştir. İddianın can alıcı noktası onun açık ve seçik algıların doğruluğunun Tanrı'nın doğruluğuna bağlı olduğunu iddia ederken, bunun geçerliliğinin ise Cogito gibi bazı açık ve seçik algılara dayandığını söylemesidir. İlk bakışta, dikkatli bir şekilde okunmadıysa Meditasyonlar bu suçlamayı haklı çıkarır. Kartezyen döngü iddiasının ortadan kaldırılması, en azından bazı açık ve seçik algıların kötü deha hipotezinden korunduğunu göstermeye bağlıdır. Bu makalede Cogito argümanı, doğruluk kuralı ve aklın prensiplerinin özellikle nedenselliğin doğruluklarının tanrısal teminata ihtiyaç duymadığını savunacağım. Böylece onun Tanrı’nın varlığı ve güvenilirliği hakkındaki argümanlarının döngüsellik içermediğini müdafaa edeceğim. Yine de Descartes'ın epistemolojisinin metafizik temelleri büyük ölçüde Tanrı'ya dayanır, çünkü onun doğruluğu olmadan onulmaz bir solipsizmi kabul etmeye mahkûm oluruz ve bilim için, özellikle fizik için asla sağlam bir zemin elde edemeyiz.

The Cartesian Circle and Significance of the Concept of God in Descartes’s Epistemology

Descartes’ Meditations raised a serious question about whether he committed a logical fallacy while proving God’s existence and veracity. The crux of the allegation is him saying the truth of the clear and distinct perceptions depend on God’s veracity while its validity rests on some clear and distinct perceptions such as Cogito. At first glance Meditations justify this charge if not been attentively read. Disposal of the Cartesian circle claim depends on showing at least some clear and distinct perceptions are spared from evil demon hypothesis. In this article I will argue that Cogito argument, truth rule and principles of reason specifically causality don’t need divine guarantee to grant their truth. Hence, I will defend that his arguments on proving God’s existence and veracity are circularity-proof. But still metaphysic foundations of Descartes’ epistemology rely substantially on God because without his veracity we are doomed to accept a fatal solipsism and never attain a solid ground for science, especially for physics.

___

 • Aktel, Ebru. Descartes’ın Bilgi Kuramı. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Broughton, Janet. “Skepticism and the Cartesian Circle”. Canadian Journal of Philosophy 14/4 (1984), 593-615.
 • Carriero, John. “The Cartesian Circle and the Foundations of Knowledge”. A Companion to Descartes. 302-318. Blackwell Companions to Philosophy 38. Massachusetts: Blackwell Publishing, 2008.
 • Cottingham, John. A Descartes Dictionary. Massachusetts: Blackwell Publishing, 1993.
 • Cottingham, John. “The Role of God in Descartes's Philosophy”. A Companion to Descartes. Massachusetts: Blackwell Publishing, 2008.
 • Cottingham, John. Akılcılık. çev. Bülent Gözkân. İstanbul: Dergâh Yayıncılık, 2015.
 • Cottingham, John. Descartes Sözlüğü. çev. Aliye Kovanlıkaya vd. Ankara: Doruk Yayınları, 2002.
 • Della Rocca, Michael. “Descartes, the Cartesian Circle, and Epistemology Without God”. Philosophy and Phenomenological Research 70/1 (Ocak, 2005), 1-33.
 • Descartes, René. Descartes Œuvres Philosophiques (1638-1642) Tome 2. ed. Ferdinand Alquié. 3 Cilt. Paris: Editions Garnier Frères, 1967.
 • Descartes, René. Discours de la méthode. Texte et commentaire par Etienne Gilson. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 6. Basım, 1925.
 • Descartes, René. Œuvres de Descartes Discours de la Méthode & Essais. ed. Charles Adam, Paul Tannery. 12 Cilt. Paris: Léopold Cerf, 1902.
 • Descartes, René. The Philosophical Writings of Descartes Volume 1. çev. John Cottingham vd. 3 Cilt. New York: Cambridge University Press, 21. Basım, 1985.
 • Descartes, René. The Philosophical Writings of Descartes Volume 2. çev. John Cottingham vd. Cambridge University Press, 1985.
 • Doney, Willis. “The Cartesian Circle”. Journal of the History of Ideas 16/3 (1955), 324-338. https://doi.org/10.2307/2707635
 • Eralp, H. Vehbi. “Descartes Fiziğinin Metafizik Temelleri”. Felsefe Semineri Dergisi 1/1 (1939), 87-152.
 • Frankfurt, Harry G. “Descartes’ Validation of Reason”. American Philosophical Quarterly 2/2 (1965), 149-156.
 • Gewirth, Alan. “The Cartesian Circle”. The Philosophical Review 50/4 (Haziran 1941), 368-395.
 • Gewirth, Alan. “The Cartesian Circle Reconsidered”. The Journal of Philosophy 67/19 (1970), 668-685. https://doi.org/10.2307/2024587
 • Hatfield, Gary. “The Cartesian Circle”. The Blackwell Guide to Descartes’ Meditations. ed. Stephen Gaukroger. Blackwell Guides to Great Works. Massachusetts: Blackwell Publishing, 2006.
 • Jaspers, Karl, Pollnow, Hans. “La pensée de Descartes et la philosophie”. Revue Philosophique de la France et de l’Étranger 123/5/8 (1937), 39-148.
 • Karabük Kovanlıkaya, Aliye. “Hâlâ Düşünüyorum”. Kaygı 20 (2013).
 • Kenny, Anthony. Descartes a Study of His Philosophy. New York: Random House, 1968.
 • Loeb, E. Louis. "The Cartesian Circle". The Cambridge Companion to Descartes. ed. John Cottingham. New York: Cambridge University Press, 10. Basım, 1992.
 • Loeb, Louis E. “Kartezyen Kısırdöngü”. Cogito 10 (1997), 83-103.
 • Marion, Jean-Luc. “Cartesian metaphysics: the simple natures”. The Cambridge Companion to Descartes. ed. John Cottingham. Cambridge University Press, 1992.
 • Markie, Peter. “The Cogito and Its Importance”. The Cambridge Companion to Descartes. ed. John Cottingham. New York: Cambridge University Press, 10. Basım, 1992.
 • Oral, Seher. Descartes’ın Epistemolojisinin Metafizik Temelleri. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • Öktem, Ülker. “Descartes'da Bilginin Kesinliği Problemi”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40/1 (1999), 311-332. https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000000426
 • Öktem, Ülker. “Descartes’ın Epistemolojisinde Tanrı’nın Yeri”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 40/3-4 (2000), 29-35.
 • Rodis-Lewis, Geneviève. “Descartes’ Life and the Development of his Philosophy”. The Cambridge Companion to Descartes. ed. John Cottingham. New York: Cambridge University Press, 10. Basım, 2005.
 • Sağman, Sümeyya. Descartes Felsefesinde Cogito-Tanrı İlişkisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2021.
 • Spinoza, Benedictus. Descartes Felsefesinin İlkeleri ve Metafizik Düşünceler. çev. Coşkun Şenkaya. Ankara: Dost Kitabevi, 2014.

___

ISNAD Atakul, Nur Betül . "Kartezyen Döngü ve Descartes’ın Epistemolojisinde Tanrı’nın Önemi". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 / 3 (Aralık 2022): 1215-1233 .